Yeni Torba Kanunda neler var?

Eklenme : 20.12.2016 06:11 | Güncelleme : 15.02.2017 20:59 | 16524  Okunma


30 maddelik yeni Torba Kanun Tasarısı, 16 Aralık 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun kapsamında memur emeklilerini ve işverenleri yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Özellikle istihdam teşvikine yönelik maddelerin aciliyeti sebebiyle, tasarının çok kısa süre içerisinde yasalaşması bekleniyor. Bu yazımızda, başlıklar itibariyle Torba Kanundaki sosyal güvenlik düzenlemelerini değerlendireceğiz.

Memur emeklisine ikramiye
Memurlar 30 yıldan fazla çalışsalar bile en fazla 30 yıllık hizmetleri için ikramiye alabiliyorlardı. Ta ki Anayasa Mahkemesi tarafından 2014 yılında 5434 sayılı Kanunun ilgili hükmü iptal edilene kadar. İptal sonrası yeni bir düzenleme yapılması gerekiyordu. İşte Torba Kanunun 1. maddesi bu konuyu düzenliyor. Buna göre Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl içerisinde talepte bulunmak şartıyla, geçtiğimiz yıllarda 30 yıldan fazla hizmetle emekli olan memur emeklileri veya bunların hak sahiplerine fazlaya dair ikramiyeleri ödenecek. Fakat ödeme iki taksitte yapılacak olup, 7500 liraya kadar olan tutar ilk taksitte, varsa kalan kısım takip eden yılın aynı ayında ödenecek. Ödemeler güncel rakamlarla değil, kişinin emekli olduğu tarihteki katsayılara göre yapılacak. Dava açmış olanlar, davadan feragat etmek şartıyla ikramiye alabilecekler. Bu durumda yargılama giderleri davacıda değil, idare üzerinde kalacak. Ödemeler güncel katsayılar yerine kişinin emekli olduğu tarihteki katsayılara göre yapılacağı için, emeklilik tarihi eski olanlar düşük, yeni olanlar yüksek rakamlardan ikramiye alacaklar

Asgari ücret desteğine devam
2016 yılında asgari ücrete %30 oranında zam yapılınca, bu zammın işverene maliyetini telafi etme adına, kişi başı 100 TL prim desteği sağlanmıştı. Bu destek, 2015 yılında günlük 85 TL ve altında kazançla SGK ya bildirilen işçilerin gün sayısı ile sınırlı olarak uygulanmıştı. Torba Kanunun 21. maddesi ile bu destek 2017 yılına da uzatılıyor. Fakat bu kez desteğin hangi brüt ücret sınırı altında ve kaç lira olarak verileceği hususları Bakanlar Kurulu nun inisiyatifine bırakılıyor. Dolayısıyla aylık olarak hangi işverene ne kadar tutarda destek verileceği, Torba Kanun un yasalaşması sonrası çıkacak Bakanlar Kurulu Kararı ile netleşmiş olacak. Bu karara bağlı olarak desteğin kapsamı ve tutarı genişletilebilir. 

Prim erteleme geliyor
Torba Kanunda işverenler için getirilen bir diğer avantaj da 21. madde kapsamında düzenlenen prim ertelemesidir. Buna göre bazı işyerlerinde 2016/Aralık ile 2017/Ocak ve Şubat aylarına ait primlerin tahsilatı 2017/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına öteleniyor. Böylece;

  • 2016/Aralık primi 2017/Ekim ayında,
  • 2017/Ocak primi 2017/Kasım ayında,
  • 2017/Şubat primi 2017/Aralık ayında ödenebilecek.

Bu öteleme tüm işyerleri için değil, yukarıda bahsi geçen asgari ücret desteğinden yararlanan işyerleri içingeçerli olacak. Ötelenecek prim tutarı ise o aya ait prim tahakkukunun tamamı değil, belirlenen formüle göre bulunacak tutardır. Formül ise şu şekilde belirlenmiş;

      Asgari Ücret Desteğine Esas Prim Gün Sayısı x 60 TL = Ötelenecek SGK Prim Tutarı

Örnek: ABC Tekstil Şirketi nin 2016/Aralık ayında asgari ücret desteğinden yararlandığı prim günü 3.250 gündür. Bu işyerinin 2017/Ekim ayına ertelenecek prim tutarı (3.250 x 60) 195.000 TL dir. Şirket, 195.000 TL ye kadar olan 2016/Aralık primini 2017/Ekim ayına kadar ödemesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. 195.000 TL yi aşan kısmı ise 2016/Aralık ayında ödemek zorundadır. 

20.12.2016

Dr. Sadettin ORHAN
CEO


       

Torba_Yasa  Pratik_Bilgiler  Muhasebe

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com