6736 yapılandırma yasasında süreler uzatıldı.

Eklenme : 30.12.2016 03:56 | Güncelleme : 07.04.2017 08:07 | 66047  Okunma


BKK 2016/9608 3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 6736 Yurt Dışı Varlık Süre Uzatılması

 

30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 29934

 

Karar Sayısı: 2016/9608

 

3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesinde yer alan sürelerin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/12/2016 tarihli ve 132452 sayılı yazısı üzerine, 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

12/12/2016 TARİHLİ VE 2016/9608 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

Süreler

 

MADDE 1- (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesinde yer alan süreler, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 30/6/2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

       

Torba_Yasa  Pratik_Bilgiler  iS_Hayati

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura