2017 yılında uygulanacak asgari ücretin tespiti

Eklenme : 07.01.2017 05:24 | Güncelleme : 04.03.2017 07:29 | 2115  Okunma


29.12.2016 tarihli ve 2016/01 Sayılı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre; 4857 sayılı kanununun 39’ncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretlerinde değişiklik yapılmış olup, 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olan milli seviyede tek asgari ücret tutarı aşağıdaki gibidir. - 16 yaşını doldurmuş/doldurmamış işçiler için 01.01.2017-31.12.2017 dönemi için 1.777,50 TL (59,25 TL/gün x 30 gün)                                                                                              

olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretin değişmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında 18 yaşından büyükler için uygulanacak olan asgari ücret esas alınarak; sigorta taban matrahı 1.777,50 TLsigorta tavan matrahı asgari ücretin yedi buçuk katı (1.777,50 TL x (*)7,5) 13.331,40 TL olacaktır.

Asgari ücretin değişmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunun uyguladığı idari ceza tutarlarında 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

a) İşyeri bildirgesinin yasal süre içinde kuruma verilmemesi veya internet, elektronik ortamda göndermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklere uymamaları halinde, bilanço esasına göre defter tutanlara, aylık asgari ücretin üç katı tutarında (1.777,50 x 3 = 5.332,50 TL), diğer defter tutanlara aylık asgari ücretin iki katı tutarında para cezaları (1.777,50 x 2) 3.555,00 TL, 

b) Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süre içinde kuruma verilmemesi veya internet, elektronik ortamda göndermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde aylık asgari ücretin bir katı tutarında (1.777,50 x 1 = 1.777,50 TL)

c) Aylık sigorta primleri veya aylık sigorta güvenlik destekleme primi bordrosunun asıllarının yasal süresi içinde kuruma verilmemesi halinde aylık asgari ücretin iki katını (1.777,50 TL x 2 = 3.555,00 TL) aşmamak kaydıyla; belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/5 oranında idari para cezası (1.777,50 /5) 355,50 TL,

tutarlarında idari para cezası uygulanır.

(*) 6761 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle, 5510 sayılı kanunun 82 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan aylık, sigorta primine esas olan tavan matrah, asgari ücretin 7,5 (eskisi 6,5) katı uygulanarak bulunacak tutar aylık sigorta prim tavan matrahı, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.


       

Asgari_ucret  Pratik_Bilgiler  Muhasebe

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com