e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur’luluklarını sona erdirmesi

16.11.2019 05:51 | Güncelleme: 16.11.2019 05:51

Ekonomik daralma ve asgari ücret artışına bağlı prim miktarının artışı ve diğer birçok sebebe bağlı olarak kasap, bakkal, berber, tamirci ve diğer çok sayıda esnaf ve sanatkâr ödeme aczine düşebiliyor.

Bu sebeple elde ettikleri gelirler ile iş yeri kirası, vergi, Bağ-Kur primleri ile diğer giderlerini karşılamakta zorlananlar Bağ-Kur ile ilgili muaflık olup olmadığını, Bağ-Kur’luluğun nasıl sona erdirilebileceğini bize sormaktadır.

2019 yılında her ay ödenen Bağ-Kur primi 882,6 TL’dir. Ödeme gücü olup primlerini aksatmadan ödeyenlere ise bu tutar üzerinden %5 indirim yapılmaktadır.
 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERDİRİLMESİ
 
Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları ancak mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sona erecektir.
Bu tarih, vergi dairelerince vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde SGK’ya bildirilmektedir. Vergi terk işlemlerinin iki aydan önce tamamlanması hâlinde işlemlerin tamamlandığı  tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi zorunlu bulunmaktadır.
Mükellefiyet terk işlemi tesis tarihi, bildirimi vergi dairelerince yapılması gereken sigortalıların işi terk ettirdiklerini vergi dairesine işi bırakma bildirimi ile bildirmeleri (ya da bazı hâllerde idarece yapılan tespitler) üzerine işi bırakma bildirimi ekinde yer alan belgelerin vergi dairelerince kontrol edilmesi, iş yerinde yoklama düzenlenmesi ve bütün işlemlerin tamam olmasından sonra sisteme mükellefiyet terki için bilgi girişi yapıldığı tarihtir.
 
GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ
 
SGK özellikle esnaf ve sanatkârlardan ödeme gücü olmayanları belirli şartlarla Bağ-Kur primi ödemekten muaf tutmaktadır.
Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkârlardan belli şartları taşıyanlar 4/1-b sigortalılığından muaf tutulmaktadır.
Bunun için;

Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine,

“SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ’ni” onaylatarak, SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.
Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir.

Buna göre SGK da yapacağı incelemeye göre başvuru sahibini Bağ-Kur primi ödeme yükümlülüğünden muaf tutabilmektedir.

Belirtilen şartları sağlayanların sigortalılığı, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerindeki kayıtlarının silindiği tarihte sona erecektir. Bu tarih, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince veya sigortalılarca 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirilecektir.

İsa Karakaş
Türkiye
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.