» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Nakdi sermaye artırımında indirim teşviki soruları

 
08.04.2021 04:07 | Güncelleme: 08.04.2021 04:07

1 Nisan günü TÜRMOB tarafından YouTube-turmobtv üzerinden Kurumlar Vergisi Semineri düzenlendi.

Ben de “kurumlarda nakdi sermaye artırımına faiz teşviki – örtülü sermaye faizi ve transfer fiyatlandırması” konularında sunum yaptım. Toplantının son bölümü tabii ki soru-cevap aşaması idi. Ancak gelen sorular 300 civarında olunca normal olarak pek çoğu yanıtlanamadı. Bana gelen soruların büyük çoğunluğu, kurumlarda nakdi sermaye artırımına faiz teşviki ile ilgiliydi. Ben de bu yazımda, süre dolayısıyla yanıtlayamadığım soruları, benzer konularda da tereddütleri olanlara da yararlı olabileceği inancı genelleştirerek yanıtlayayım dedim.

Nakdi sermaye artırımının yapıldığı yıllarda yapılacak hesaplamalarda, artırılan tutar değil, nakden ve fiilen ödenen tutar önem taşır. Hesaplama, ödeme tescil tarihinden önce yapılmışsa tescil tarihinin içinde bulunduğu ay tam ay kabul edilmek, ödemenin tescil tarihinden sonra yapılması halinde ise ödeme tarihinin içinde bulunduğu ay tam ay kabul edilmek suretiyle yılsonuna kadar kalan ay süresi üzerinden yapılır. Kalan sermaye taahhütleri ifa edildiğinde de ödeme tarihinin içinde bulunduğu ay tam ay kabul edilmek suretiyle yılsonuna kadar kalan ay süresi üzerinden hesaplama yapılır

Teşvikten yararlanacak şekilde nakdi sermaye artırımı yapılan yıl yararlanılıp, izleyen yıllarda sehven veya isteyerek yararlanılmamış olması durumunda tekrar bu indirimden yararlanmaya bir engel olmadığı kanaatindeyim. Yasada veya Genel Tebliğ açıklamalarında bunu engelleyen bir düzenleme olmadığı gibi, indirim müessesesinin özü itibariyle de her yıl indirimden yararlanmak diğer yıllardan bağımsız bir haktır. Ancak önceki ve yararlanmadığınız yıllar için hesaplama yapıp, bulunan tutarı, devreden indirim tutarı olarak nazara alamazsınız.

İki şirketin devir yolu ile birleşmesi halinde, devralınan şirkette daha önce söz konusu faiz indiriminden yararlanılacak şekilde nakdi sermaye artışı yapılmış olunması, bu nakdi sermaye artışı üzerinden devralan şirketin faiz indirimi yapılması mümkün değildir. Çünkü burada devralan şirketin bilançosu kül halinde devralan şirketin bilançosuna nakil olunmaktadır. Artık devralan şirkette devir suretiyle gelen sermayeden kaynaklanan artış, içeriğine bakılmaksızın nakdi sermaye artışı olarak kabul edilemez. Nitekim anılan yasa maddesinde de “sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artırımlarının indirim hesaplamasında nazara alınmayacağı”, açıkça hükme bağlanmıştır.

Nakdi sermaye artışında yasadaki formül ile hesaplanan indirim tutarı, kurumlar vergisi matrahından indirilir. Bu tutara isabet eden verginin, kurumlar vergisinden indirilmesi söz konusu değildir. Ancak bu indirim kurum kazancının indirime elverişli olduğu kadarı ile yapılabilir. Kurum kazancının yetersiz olması halinde indirilemeyen tutar, ertesi yıla – endeksleme yapılmaksızın aynen- devreder. Bu devreden tutarı ertesi yıl – o yılın indirim oranlarına göre yeniden hesaplanacak- indirim tutarına ekleyerek indirim konusu yapabilirsiniz. Bu böylece şirketin sona ermesine veya sermaye azaltımı yapana yahut yasa maddesinde farklı bir düzenleme yapılıncaya kadar devam edecektir.

Ortaklardan sermaye avansı alınıp da yılsonuna sermayeye eklenememiş veya yılsonuna kadar sermaye artırımı işlemleri tescil edilmemiş olması halinde, tescilin yapıldığı yılda yine bu indirim teşvikinden yararlanılabilir mi? Genel Tebliğ bazında açıklanan idari anlayışta, ortaklardan yıl içinde alınan sermaye avansları tutarı üzerinden, yıl sonuna kadar sermayeye eklenmesi halinde, artırılan nakdi sermaye tutarı üzerinden bu teşvikten yararlanılabileceği açıklanmıştır. Ancak burada getirilen “yıl sonuna kadar sermaye artırımının tamamlanmış olması” koşulu, yasadan kaynaklanmayıp, İdare tarafından ihdas edilen bir koşuldur. Yasal dayanağı olmaması sebebiyle de -bence- bağlayıcılığı yoktur. Kaldı ki pek çok halde de bu sürede sermaye artırımını gerçekleştirmek mümkün olamayabilir. Ancak yine de bu gibi hallerde önerim, ileride bir cezalı tarhiyatla karşılaşmamak için ihtirazi kayıtla beyanda bulunup dava açmanızdır. Aksi halde, uzun yıllar yararlanabileceğiniz bu tutar üzerinden yararlanma hakkınızı kaybedebilirsiniz.

Nakdi sermaye artırımı yapılarak artırılan teşvikten yararlanılan tutarın tamamına ilişkin Genel Tebliğ’de belirtilen belgelerin, kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde vergi dairesine sunulması gerekmektedir. İzleyen yıllarda –sermaye taahhüt borcuna ilişkin ödemeler de yoksa- aynı belgelerin tekrar verilmesine gerek olmadığı kanaatindeyim.

Bumin Doğrusöz


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.