6736 Say?l? Kanun Vergi, Matrah Art?r?m?, Kasa Stok Aff? Aç?klama ve Muhasebe Kay?tlar?

Eklenme : 31.08.2016 17:32 | Güncelleme : 19.02.2017 10:48 | 39375  Okunma


VERGİ, SGK, VE ODA ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI, KASA / STOK AFFI, VARLIK BARIŞI AÇIKLAMALAR VE MUHASEBE KAYITLARI REHBERİDeğerli üyemiz,  

19/08/20016 Tarih ve 29806 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Kanun ile; Devletin tüm Vergi alacaklarının , Gümrük Vergisi  alacaklarının  Sosyal  Güvenlik kurumu alacaklarının ve devlet kurum ,kuruluş alacakları ile belediye alacakları yeniden yapılandırılmasında yararlanma, ve uygulama koşulları, Vergi ihtilafları, vergi incelemeleri, matrah artırımı kasa ve stok affı ,varlık barışı ve üyelerimizin odamıza olan borçlarını yeniden yapılandırılması düzenlemeleri yapılmıştır.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, meslek mensuplarımıza yürürlüğe giren Kanunları, Tebliğleri ve Sirkülerleri anlaşılır dil ve örnekli açıklamaları ile sizlere ulaştırmaktayız. Sorunları en aza indirmek ve uygulama pratiği için hazırlanan, aşağıdaki rehber niteliğindeki bilgiler sizlere sunulmuştur.

Kanunun uygulanması ile ilgili olarak başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere diğer kurumların yayımlayacağı Genel Tebliğler, Genelgeler ve Sirkülerler takip edilerek sizlere ayrıca duyurulacaktır.

Rehber ekine 6736 sayılı kanun metni ile ve bu Kanuna göre Maliye Bakanlığınca yayımlanan  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 1)”  bilgilerinize sunulmuştur.

Kanunun açıklanması ile ilgili olarak düzenlenen bu rehber için Vergi Hukuku uygulamaları, Muhasebe kayıtlar ile diğer Kanunlardaki değişiklikleri hazırlayan Sayın, SMMM Metin Başer’e, Sosyal Güvenlik Hukuku uygulamalarını hazırlayan Sayın, SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer YILMAZ’a sizler adına teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,
Yücel Akdemir
İstanbul SMMMO Başkan
ı

VERGİ, SGK, VE ODA ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI, KASA / STOK AFFI, VARLIK BARIŞI AÇIKLAMALAR VE MUHASEBE KAYITLARI REHBERİ İÇİN TIKLAYIZ....

 

       

Torba_Yasa  Muhasebe  Pratik_Bilgiler

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com