e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İnceleme ve tarhiyat sürecindeki işlemlerden doğan borçların durumu

08.08.2018 04:24 | Güncelleme: 08.08.2018 04:24

Bilindiği üzere 7143 sayılı yasa Resmi Gazetenin 18/05/2018 gün ve 30425 Sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre yasanın 4. Maddesi inceleme ve tarhiyat sürecindeki şilemleri hedef almaktadır.

 Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanı tarafından standart form dilekçeler yayınlanmış olup ilgiller vergi dairlerinden veya Bakanlığın internet adresinden bu formları indirebilirler.

Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri sonucunda tarh edilecek vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılacaktır.

Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihi itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş borçlar da vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılarak ödenebilecektir.

Bu takdirde, 18.05.2018 tarihi itibarıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış ya da mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vazgeçmiş olması hallerinde düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine madde hükmü uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.

Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, Kanunun yayımlandığı tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılacaktır.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılacak uygulama aşağıdaki Tabloda yer almaktadır:

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması

Ödenecek Tutarlar

Tarh edilen verginin % 50’si
Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar
Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i
İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 25’i

Silinecek Tutarlar

Tarh edilen verginin kalan % 50’si
Vergi aslına bağlı cezaların tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i
Gecikme faizinin tamamı
İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 75’i

Başvuru ve Ödeme Süresi:

İncelemelerin tamamlanmasını müteakip ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır.

İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.