e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
Parasüt
Parasüt
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İndirimli satış yapanların KDV iadesi için yıl sonuna kadar yapması gereken işlemler

28.09.2020 05:27 | Güncelleme: 28.09.2020 05:27

2019 yılı için indirimli oran uygulamasından KDV iade hakkı doğmuş mükelleflerin, bu iade taleplerini en geç 2020 yılı Kasım ayına ait KDV beyannamesinde beyan etmeleri/kullanmaları gerekiyor

Ülkemizde halen katma değer vergisinde üç farklı oran uygulanıyor. Genel oran yüzde 18, yüzde 1 ve yüzde 8 olmak üzere iki farklı indirimli oran uygulaması var. İndirimli orana tabi mal veya hizmeti satan mükellef alıcıdan yüzde 18 KDV tahsil edemediği için ödediği KDV’yi indiremiyor. Satıcı alıcıdan genel oranda KDV tahsil edebilseydi, kendi ödediği KDV’yi indirme imkânını bulacaktı. Yani devletin yaptığı KDV indirimleri mükellefleri mağdur ediyor, işte bu durumu düzeltmek için devlet indirimli oranda mal veya hizmet satan mükelleflere, bu işlem nedeniyle yüklendiği KDV’nin indirimle gideremediği kısmını telafi amacıyla iade etmek zorunda kalıyor.  

Bir başka ifade ile devletin yaptığı oran indirimlerini, iadeyi devletten tahsil ettiği tarihe kadar mükellef finanse ediyor.

Teknik olarak ifade edersek, yüzde 1 veya yüzde 8 oranına tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunanların, bu teslim ve ifalarla ilgili KDV yüklenimleri, yüzde 1 veya yüzde 8 oranında tahsil ettikleri KDV tutarını aşıyorsa, indirimle giderilemeyen KDV tutarının Cumhurbaşkanınca belirlenen sınırı aşan kısmı[1], yıl içinde sadece mahsuben, izleyen yıl içinde nakden ya da mahsuben iade talep edilebiliyor.

İyi bir KDV sisteminde indirimli oran ve istisna uygulamaları minimum düzeyde olmalıdır. Böylece KDV iadesi ihtiyacı azalır. İdarenin ve mükellefin iade için harcadığı zaman ve maliyet azalır.

Gerçekten indirimli oranda KDV iadesi uygulaması vergi sistemimizin en önemli sorunlarından biridir.

19 haziran tarihli yazımda istisna ve indirimli orana tabi satışlarda mükellefe işlem bazında yüklendiği KDV'yi iade eden mevcut KDV iadesi sistemini değiştirip, mükellefin istisna veya düşük oran nedeniyle tahsil edemediği (mahrum kaldığı) KDV'yi iade eden bir sisteme geçmeyi önermiştim. Bu öneriyi birçok kişi ve kurum yıllardır yapıyor. Bu yöntem değişikliği iadeye esas teşkil eden yüklenilen KDV hesaplamasından mükellefi ve vergi dairesini kurtaracaktır. Hem iade sistemini basitleştirecek, hem de devreden KDV'yi hızla eritecektir. KDV tevkifatından kaynaklanan iade işleminde bu yöntem uzun süredir başarı ile uygulanıyor.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesi için mükellefler belli bir tarihe kadar iade talebinde bulunmak zorundalar. Halen geçerli duruma göre, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (ocak - kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin yılın sonuna kadar verilen düzeltme beyannameleri dâhil) herhangi birinde bu iade gösterilmesi gerekiyor.

Buna göre 2019 yılı için indirimli oran uygulamasından KDV iade hakkı doğmuş mükelleflerin, bu iade taleplerini en geç 2020 yılı Kasım ayına ait KDV beyannamesinde beyan etmeleri/kullanmaları gerekiyor.

İndirimli orana ait KDV iade hakkını en geç izleyen yılın kasım ayına kadar beyannamede göstermek yetmiyor.

2019 yılından itibaren, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talebi için gerekli belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dâhil) birlikte vergi dairesine başvuru yapılması da zorunlu kılındı.

Bu süre içinde talepte bulunulmadığı takdirde KDV iade hakkı düşüyor ve kullanılamaz hale geliyor. (Bu düzenlemeyi mükellef hakları yönünden sıkıntılı görüyorum. Hak düşürücü sürelere oldum olası mesafeliyim.)

Bu da yetmiyor, bu sürelere uygun olarak Yeminli Mali Müşavir (YMM) KDV İadesi Tasdik Raporu’yla talep edilen iadelerde, YMM Raporu’nun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunlu. Bu süre içinde YMM Raporu’nun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk ediliyor. (Fason tekstil ve konfeksiyon işleri dışındaki tüm indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden kaynaklanan KDV iadelerinde YMM tasdik raporu geçerli.)

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değil. İdarenin bu yaklaşımına katılmıyorum. Çünkü düzeltme zamanaşımı süresi içinde mükellef ilgili dönem KDV beyannamelerini düzelterek iade talebinde bulunabilmelidir. Bu vesileyle indirimli oranda iade tutarının sonradan düzeltme beyannamesi verilerek artırılamamasını da doğru bulmadığımı belirtmek isterim. İleride indirimli oranla ilgili tüm iade sorunlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağım.

Görüldüğü gibi eskiden iade talebi için yalnızca izleyen yılın ocak - kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin birinde iadeye kullanılabilen hak, 2019 ve izleyen yıllara ilişkin iadeler için buna ilaveten izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talebi için gereken belgelerin de hazırlanarak sisteme yüklenilmiş olması şartıyla kullanılabilecek. YMM Raporu verilmesine ilişkin süre de çok kısa.

2019 yılı için indirimli orandan dolayı iade hakkı bulunan mükellefleri süreler konusunda uyarıyorum. Sürelerin bitmesine az bir zaman kaldı. Hak kaybı yaşanmaması için, aman dikkat…

[1] 2019 yılı için indirimli oran iadelerinde geçerli had 14.100 TL. Yani 2019 yılına ait indirimli oran uygulamasından kaynaklanan KDV iade hakkının 14.100 TL’lik kısmı kullanılamıyor, 14.100 TL’yi aşan tutarın iadesi istenebiliyor.

Erdoğan Sağlam


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.