e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Düzenlemeden kimler yararlanabilecektir?

28.02.2018 07:13 | Güncelleme: 28.02.2018 07:43

28 Şubat 2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de interaktif vergi dairesine ilişkin 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

1) İnteraktif vergi dairesi uygulaması nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması ile gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllere; vergisel yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulabilmesine imkan tanınmaktadır. 

2) Düzenlemeden kimler yararlanabilecektir?

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; 

a) Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

b) e–Devlet şifresi bulunan,

c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen, 

gerçek ve tüzel ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller yararlanabilecektir. 

3) İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bilgiler nelerdir?

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,

 • Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,

 • Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,

 • Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,

 • Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,

 •  Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,

 • Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,

 • Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,

 • Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını

elektronik ortamda görüntüleyebilecektir.

4) İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemler nelerdir?

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirmesine imkân tanınmıştır.

 • Borç ödeme,

 • e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,

 • Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,

 • Uzlaşma talebinde bulunulması,

 • Mükellefiyet durum yazısı alınması,

 • Borç durum yazısı talebinde bulunulması,

 • Özelge talep edilmesi,

 • İşe başlama bildiriminde bulunulması,

 • Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,

 • İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,

 • İşi bırakma bildiriminde bulunulması,

 • İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,

 • 6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,

 • Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,

 • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,

 • Bu Tebliğde sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,

 • Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer iş ve işlemler.

5) İnteraktif Vergi Dairesi için şifre nasıl alınacaktır?

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş kişiler 2 şekilde şifre temin edebilecektir. Bunlardan birincisi Sistem üzerindenistenen bilgileri girmek; ikinci ise gerçek kişiler için Tebliğin EK-1’indeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimini, tüzel kişiler için Tebliğin EK-2’sindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi doldurmak suretiyle şifre edinebileceklerdir.

İnteraktif vergi dairesi Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)

Deloitte Türkiye
 

10 Soruda İnteraktif Vergi Dairesi

 
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.