İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışanların Görüşleri ve Katılımları

05.03.2019 10:12 |

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin işyerinde uygulanmasıyla ilgili görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konusunda işverenlik makamına getirilen yükümlülükler 6331 sayılı kanunun 18.maddesinde açıklanmıştır. Aynı kanunun 26.maddesinde ise anılan yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde ise idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır. Ayrıca “çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması” iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmeliklerde de açıklanmıştır.

6331 SAYILI KANUNUN 18.MADDESİNİN 1.FIKRASI

İşverenlik makamı, “görüş alma ve katılımlarının sağlanması” konusunda, işyerinde 1 çalışan temsilcisi varsa ya da hiç yoksa tüm çalışanlara, işyerinde 2 ve daha fazla çalışan temsilcisi varsa; öncelikle eğer varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine, yoksa bahse konu çalışan temsilcilerine kanunda sayılan şu imkanları sağlamak zorundadır. Bunlar; 

-iş sağlığı ve güvenliği konusunda görüşlerinin alınması,

-iş sağlığı ve güvenliği konusunda teklif getirme hakkının tanınması,

-iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görüşmelerde (talep etmeli halinde ve işyerinde üretimin aksaması vb. gibi başka menfi bir duruma yol açmayacaksa) katılımlarının sağlanması,

-“yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkileri” konularında görüşlerinin alınmasıdır.

6331 SAYILI KANUNUN 18.MADDESİNİN 2.FIKRASI

İşverenlik makamının destek elemanları ile çalışan temsilcilerinden belli konularda “önceden” görüşlerini almalıdır. Belirli konular şunlardır;

-İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi,

-Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi, 

-Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi,

-Çalışanların bilgilendirilmesi,

-Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

6331 SAYILI KANUNUN 18.MADDESİNİN 3.FIKRASI

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlar olabilmektedir. Ayrıca işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş de yapılabilmektedir. Çalışanlar veya çalışan temsilcileri işyerinde “iş sağlığı güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğuyla ilgili” veya “teftiş sırasında” yetkili mercilere başvururlarsa ki başvurabilirler, işverence bu kişilerin hakları kısıtlanamaz.

6331 SAYILI KANUNUN 26.MADDESİNİN 1.FIKRASININ H BENDİ

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına yönelik işverenlik makamına verilen yasal gereklilikler aynı kanunun idari para cezalarını içeren 26.maddesinde yaptırımla bağlanmıştır. Anılan maddenin 1.fıkrasının h bendinde “18.maddedeki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı bin TL idari para cezası uygulanacağı” belirtilmiştir. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73’tür. Uygulanacak idari para cezaları işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre kategorize edilmiştir.

2019 yılı için; 

a) 10’dan az çalışanı olan işyerlerine;

1. Az tehlikeli sınıftaysa (aynı miktarda) 1.911 TL

2. Tehlikeli sınıftaysa (%25 arttırılarak) 2.388 TL

3. Çok tehlikeli sınıftaysa (%50 arttırılarak) 2866 TL

b) 10-49 Çalışanı Olan İşyerlerine;

1. Az tehlikeli sınıftaysa (aynı miktarda) 1911 TL

2. Tehlikeli sınıftaysa (%50 arttırılarak) 2866 TL

3. Çok tehlikeli sınıftaysa (%100 arttırılarak) 3822 TL

c) 50 ve daha fazla Çalışanı Olan İşyerlerine;

1. Az tehlikeli sınıftaysa ((%50 arttırılarak) 2866 TL

2. Tehlikeli sınıftaysa (%100 arttırılarak) 3822 TL

3. Çok tehlikeli sınıftaysa (%200 arttırılarak) 5733 TL

İdari para cezası uygulanacaktır.

YÖNETMELİKLERDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konusunda çeşitli yönetmeliklerle de yükümlülükler belirtilmiştir. Bu yönetmeliklerden bazıları (http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlarin-goruslerinin-alinmasi-ve-katilimlarinin-saglanmasi-gereken-durumlar/) şu şekildedir:

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik; Madde 6 – Risk değerlendirmesi, Madde 7 – Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri, Madde 10 – Asbest ölçümleri, Madde 13 – Sınır değerin aşılması.

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik; Madde 12 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik; Madde 14 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması.

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik; Madde 12 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik; Madde 10 – Eğitim programlarının hazırlanması.

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik; Madde 11 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği; Madde 9 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Alınacak Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik; Madde 8 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik; Madde 7 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği; Madde 12 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik; Madde 5 – İşverenlerin yükümlülükleri.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği; Madde 6 – İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği; Madde 7 – Risk değerlendirmesi.

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik; Madde 15 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik; Madde 10 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik; Madde 10 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği; Madde 12 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği; Madde 7 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği; Madde 13 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması.

Fatih Rüştü TAŞKIN
SGK Müfettişi
fatihrustutaskin33@gmail.com

Muhasebe WEB

     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!