e-Fatura & e-Arşiv GÜNDEM PRATİK BİLGİLER MUHASEBE
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşin Durdurulması

17.07.2019 17:35 | Güncelleme: 17.07.2019 17:35

İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması uygulaması mevcuttur. Kritik tarih 30.12.2012 dir. Bu idari işlemin ana dayanağı 29.12.2012 tarihi ve öncesini kapsayan 4857 sayılı İş Kanunun 79.maddesiydi.

Yönetmeliği de 29.03.2013 tarihi ve öncesinde geçerli İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Ve İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik idi. 30.12.2012 tarihi ve sonrası da 6331 sayılı Kanunun 25.maddesi geçerlidir. Yine 30.03.2013 tarihi ve sonrası içinde İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik geçerlidir.

Hangi Durumlarda İş Durduruluyor?

Hayati tehlike olduğunda: İşyerinde veya işyerinden sayılan bölümlerde, çalışma usullerinde, iş ekipmanlarında çalışanlara dönük hayati tehlike mevcut olduğunda tehlikenin niteliği ve tehlikeden doğacak risk göz önünde bulundurularak tehlikenin etkilediği alan ve çalışanlar başta olmak üzere işyerinin belli bir bölümü veya tüm kısmında işin durdurulması kararı verilebiliyor.

Risk değerlendirmesi yapılmadığında: Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerinyapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa bu işyerlerinde de iş durdurulabiliyor.

Üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlikenin doğması: Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebepleri arasında sayılıyor.

Maden İşyerlerinde Acil Durdurmayı Gerektiren Durumlar

Maden işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren durumlar şunlardır:

a) Yeraltı kömür madenlerinde birinin durması halinde diğerinin derhal-otomatik olarak çalışacak durumda iki havalandırma grubunun bulunmaması.

b) Yeraltı maden işyerlerinin hazırlık çalışmaları dışında en az iki yoldan yer üstü bağlantısı bulunmaması.

c) Yeraltı kömür madenlerinde havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin çalıştırılabilmesi için birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağının bulunmaması, birinin durması halinde diğer kaynağın otomatik olarak devreye girmemesi.

Hangi Makam Durdurma Kararı Alıyor?

İşin durdurulması kararı 2 şekilde alınıyor. Öncelikle işyerinde teftişe yetkili bir iş müfettişi “hayati tehlike” tespiti yapıyor. Bunun üzerine teftişe yetkili 3 iş müfettişinden oluşan bir heyet tespit tarihinden itibaren 2 gün içinde işin durdurulmasına karar verebiliyor. Bu heyet işyerinde inceleme yapabiliyor, kararları oy çoğunluğuyla alıyor, üyeler katılmadıkları hususlara şerh düşebiliyor. Eğer “hayati tehlike” acil müdahaleyi gerektiriyorsa tespiti ilk yapan iş müfettiş bekleme olmaksızın derhal işin durdurulması kararını verebiliyor.

İşin Durdurulması Nasıl Sağlanıyor?

İşin durdurulması kararı alındığında ilgili yerdeki mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu İŞKUR İl Müdürlüğüne bir gün içinde ilgili karar yazılı bildiriliyor. Heyet tarafından alınan karar, mülki idari amirince kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat içinde uygulanıyor. Acil müdahale gerektiren hayati tehlike tespiti durumunda alınan işin durdurulması kararı ise mülki idare amirince kolluk kuvvetleri marifetiyle aynı gün (gece 23.59’a kadar) uygulanıyor. Yerleşim merkezlerinde polisler, kırsal kesimdeyse jandarma kolluk kuvvetleri olarak ön plana çıkıyor.

İşverenin İtiraz Hakkı Var

İşverenin itirazda bulunması için öncelikle kararın uygulanması gerekiyor. Yani işin durdurulmuş olması gerekiyor. Bundan sonra işveren iş mahkemesine 6 iş günü içinde “işin durdurulması kararına” karşı itiraz ediyor. İşin durdurulması işlemi mahkeme sürecinden etkilenmiyor, yani mahkemeye itiraz edilmesi uygulamayı durdurmuyor. Mahkeme kendisine gelen “işin durdurulması kararına itirazı” öncelikle görüşüyor. Mahkeme 6 iş günü içinde karar vermek zorunda. Mahkemenin verdiği kararlar kesin. Başka bir üst merci bulunmuyor.

Tehlike Giderilince Karar Kalkıyor

İşverence işin durdurulmasına neden olan eksikliklerin giderilmesi, önlemlerin alınması gerekiyor. İşveren eksiklikleri giderdiğini, önlemleri aldığını yazılı olarak Bakanlığa bildiriyor. Bildirdiği tarihten sonra da 7 gün içinde işyerinde inceleme yapılıyor ve tehlikenin kalktığı görüldüğünde ilgili karar da kaldırılıyor.

Çalışanlar Etkilenmiyor / Etkilenmemeli

İşin durdurulduğu hallerde işverenin çalışanlara ücretlerini ödemeye devam etmesi gerekiyor. Bu çalışanlarını ücretlerinde azalma olmamak üzere durumlarına uygun başka pozisyonlarda çalıştırmaya devam etmesi gerekiyor.

Ücreti Kesilen Çalışan Olursa İşveren İdari Para Cezası Var

İşin durdurulması nedeniyle ücreti kesilen veya ücreti azaltılan çalışan olması halinde işverene idari para cezası uygulanıyor. 6331 sayılı Kanunun 26.maddesine göre bu durumda çalışan başına ve ilgili aykırılığın devam ettiği her ay için 1.000 TL idari para cezası uygulanıyor. 6331 sayılı Kanuna dayalı idari para cezaları yeniden değerleme oranıyla her yıl artıyor. Yeniden değerleme oranı 2019 yılı için %23,73. Bu idari para cezası tehlike sınıfına göre veya çalışan sayısına göre değişmiyor. 2019 yılı için bu tutar 1.550 TL’ye tekabül ediyor.

Karara Uyulmazsa Hapis Cezası Var

İşin durdurulma karanının alındığı ve devamında uygulandığı işyerlerinde izinsiz olarak çalışma yaptıran işverene veya işveren vekiline üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceği 6331 sayılı Kanunun 25.maddesinin son fıkrasında belirtilmektedir.

Fatih Rüştü TAŞKIN
SGK Müfettişi

fatihrustutaskin33@gmail.com

Kaynak: Muhasebeweb.com
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv Fatura'ya Hızlı Geçiş

e-Fatura, e-Arşiv Fatura'ya muhasebeweb.com fırsatları ile ekonomik ve pratik geçin!

HIZLI TEKLİF ALIN !