» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İşçilere PCR Testi Zorunlu mu?

 
08.09.2021 05:15 | Güncelleme: 08.09.2021 05:15

Son birkaç gündür çalışma hayatının en önemli gündemi, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle aşıolmayan işçiler için PCR testinin zorunlu olup olmadığı ve PCR testi yapılmamasının ne gibisonuçlarının olacağı

Kafalarda soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden olan bu hususun kaynağı ise 2 Eylül 2021
tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genel yazısı.

Öncelikle belirtmek gerekir ki söz konusu genel yazı sorun çözmek ve soru işaretlerini
ortadan kaldırmaktan öte herkesin kafasını daha çok karıştırdı ve sorunları çoğalttı.
Genel yazıda üç temel konuya değinilmeye çalışılmış;

1- Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçiler, işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve tedbirler
konusunda yazılı olarak bilgilendirilecek. Peki bu bilgilendirmeyi kim yapacak? Genel
yazıdaki cümlede bu yükümlülüğün öznesi belli değil. Genel yazı 81 il valiliğine
gönderildiğine göre bu bilgilendirmeyi valilikler mi yapacak? Nitekim işverenlerin 6331
sayılı Kanun uyarınca işyerindeki risk ve tedbirler konusunda çalışanları bilgilendirme
yükümlülüğü zaten var. Ayrıca işçilerin bu konuda yazılı olarak bilgilendirilmeleri ne kadar
etkili olacak? İşçinin bir imzasıyla ve “tebüllüğ ettim” ibaresiyle işçi aşı konusunda kararını
değiştirecek mi?

2- Yapılan bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması
durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının da işçiye bildirilmesi
gerekiyor. Öncelikle yine bu bilgilendirmeyi kimin yapacağı bir muamma. Yukarıdaki
açıklamamıza paralel olarak bu bilgilendirmeyi de valilik mi yapacak? Nitekim işverenlerin
böylesi bir teknik konuda bilgi sahibi olmaları ve bilgilendirme yapmaları ne kadar doğru ve
mümkün? Öyle ki Covid-19’un iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları halen farklı görüşlerle akademik camiada tartışılırken ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konularda ikincil mevzuatını netleştirmemişken böyle bir sorumluluğu işverenlere veya valiliklere yüklemek ne kadar doğru?

3- Genel yazının değinmeye çalıştığı en önemli ve son husus ise aşı olmayan işçilerden 6
Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak bir kez PCR testi yaptırmalarının işverence
istenebilmesi ve test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulması.
Görüldüğü üzere PCR testi isteme inisiyatifi işverenlere tanınmış. Dolayısıyla işverenler bu
testin yapılmasını istemek zorunda değil. Ancak Genel Yazı, işveren tarafından böyle bir talep gelmesi halinde işçinin test yaptırmasını zorunlu tutmuş. Buradan hareketle de başka sorular ve sorunlar karşımıza çıkıyor:

- Böyle bir zorunluluğun Genel Yazı ile getirilmesi ne kadar doğru? Bu nitelikte
zorunlulukların Kanun ile ya da en azında yönetmelikle getirilmesi gerekirdi. Bu
nedenle de getirilen zorunluluğun bağlayıcılığı uzun süre uyuşmazlıklara neden
olacaktır.

- İşveren, test yaptırmaya giden işçinin ücretinden kesinti yapabilir mi? Test yaptırma
talebi işverenden geldiği için böyle bir durumda işçinin ücretinden kesinti
yapılmaması gerekir.

- PCR testinin maliyetini kim karşılayacak? Bununla birlikte bu şekilde uygulanacak
PCR testleri ücretli mi olacak? Hastaneler olası bir test yoğunluğunu kaldırabilecek
kapasitede mi? Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alındı mı? Öncelikle belirtelim
ki gerek test talebinin işverenden gelmesi gerekse de 6331 sayılı Kanun’un 15 inci
maddesindeki sağlık gözetiminden kaynaklı her türlü ek maliyetin işverence
karşılanması ve çalışana yansıtılamaması hükmü gereğince test maliyetinin de
işverence karşılanması gerekiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nca yaşanabilecek
yoğunluk ve tedbirler konusunda bir çalışmanın ve duyurunun da yapılması gerekli.

- İşverenin talebine karşın PCR testi yaptırmayan işçinin iş sözleşmesi geçerli veya
haklı nedenle feshedilebilecek mi? Belki de en fazla tartışılan konuların başında bu
soru geliyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki nasıl Kanun ile zorunlu tutulmadığı
müddetçe kimseye zorla aşı yaptırılamıyorsa aynı şekilde zorla PCR testi de
yaptırılamaz. Dolayısıyla genel yazı ile böyle bir düzenlemeye gidilmesinin işverene
fesih hakkı vermeyeceğini düşünmekteyim. Ancak önümüzdeki günlerde bu konuda
birçok uyuşmazlığın yaşanacağını ve konunun sonunda yargıda çözümleneceğini
tahmin etmek zor değil. Ayrıca bazı işverenlerce genel yazıyla verilen bu yetkinin
kötüye kullanılacağını da öngörebiliriz.

- “Test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulması”
ifadesindeki “gerekli işlemler” ibaresi ne anlama geliyor? Şayet test sonuçları kayıt
altında tutulmazsa işverene bir yaptırım mı uygulanacak? Bilindiği üzere kanunsuz suç
ve ceza olmaz. Genelgenin dolaylı da olsa böyle bir imada bulunması ne kadar doğru?
Kanaatimizce bu durumla alakalı herhangi bir yaptırım uygulanması da mümkün
değildir.
​​
Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.