İşçinin Ölümü Halinde Tazminat Hakkı

09.04.2019 10:26 |

Ölüm tazminatı nedir? Ölüm tazminatı hakkında bilinmesi gereken detayları İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Mehmet BULUT değerlendirdi.

​Bilindiği üzere işveren yanında en az bir yıllık kıdemi olan işçinin ölümü halinde mirasçılarına çalıştığı süreye ve aldığı ücrete göre hesaplanacak kıdem tazminatının işverence ödenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra mirasçıların; ölüm aylığı, iş kazası/meslek hastalığı nedeniyle ölümlerde ölüm geliri ve işverenin kusuru halinde maddi ve manevi tazminat ile destekten yoksun kalma tazminatı gibi hakları da mevcut.

Ancak bunların dışında vatandaşlarımızın pek bilmediği ve dolayısıyla da talep etmediği bir tazminat daha var: Ölüm Tazminatı. Bugünkü yazımızda ölüm tazminatı, çeşitleri ve şartları üzerinde duracağız.

İşçinin Ölümü Halinde Tazminat Hakkı Var
İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisine yönelik hükümler 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiş. Bunun dışında basın ve deniz işyerlerinde çalışanlar için özel iş kanunları mevcut. Ayrıca Borçlar Kanunu’nda da işçi-işveren ilişkisi ile ilgili birçok hüküm bulunuyor. İş Kanunu’nun kapsamına girmeyen çalışanlar için Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Bunun yanında İş Kanunu’nda bir hususta düzenleme yer almıyorsa Borçlar Kanunu’ndaki hükümlerin uygulanması mümkün. 
Bunlardan birisi de işçinin ölümü halinde istenebilecek ölüm tazminatı.

Burada bilinmesi gereken husus, işçinin ölümü iş akdi sürerken olmalıdır ve intihar, ecel ya da iş kazası diye ayrıma gitmeksizin ödeme yapılmalıdır.
Ayrıca ölüm tazminatına hak kazanılmasında iş akdinin belirli /belirsiz ya da kısmi süreli olması herhangi bir farklılık yaratmıyor.

Kimler Tazminatı Alabilir?
Borçlar Kanunu’nun 440 ıncı maddesine göre; sözleşme işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. Bu durumda da geride kalanlara işverence ölüm tazminatı ödenmesi gerekiyor.
Peki bu tazminatı kimler alabilir? Kanun hükmüne göre; bu durumda işveren,

İşçinin sağ kalan eşine
Ergin olmayan çocuklarına,
Bunlar yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere (anne, baba, kardeş…),

ölüm tazminatı ödemekle yükümlü.

Ölüm Tazminat Tutarı Ne Kadar? Ölüm Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Ölüm tazminatının tutarının belirlenmesinde ikili bir ayrıma gidilmiş. Buna göre;

5 yıldan az hizmet ilişkisi varsa, ölüm gününden başlayarak bir aylık, Hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse iki aylık, ücret tutarında bir ödeme yapılması gerekiyor. Ölüm tazminatının hesaplamasında dikkate alınacak ücret ise işçinin aldığı son ücrettir.    

Basın ve Deniz Çalışanlarında Durum
Deniz İş Kanunu’nda deniz işyerlerinde çalışanlar için ayrıca bir ölüm tazminatı düzenlemesi bulunmuyor. Dolayısıyla bunlar için de aynen İş Kanunu’na tabi olanlar gibi Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması mümkün.

Ancak gazeteciler için Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da ölüm tazminatı ile ilgili özel bir hüküm var. 18 inci maddeye göre; gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine terettüp eden ailesi efradına müteveffanın aylık ücretinin üç mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı tutarında ölüm tazminatı verilir. 

     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !