» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İşe başlatmama tazminatında vergi ödememek için dikkat edilmesi gereken ayrıntı

 
01.09.2021 05:15 | Güncelleme: 01.09.2021 05:15

İşten çıkartılan işçiye ödenen kıdem tazminatı dışındaki tazminatlardan vergi kesilip kesilmeyeceği konusunda tereddütte kalan bir banka, Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurarak açıklama talep etti.

Bakanlığın yayımladığı özelge, ayrıntıya dikkat edilmediği takdirde işçinin işe başlatmama tazminatından vergi kesilmesi gerekeceğini ortaya koydu.

Bir bankanın genel müdürlüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne başvurdu. İş sözleşmesi feshedilen çalışanlarının zorunlu arabulucuya başvurması sonucu banka tarafından işe başlatılmayan personele ödenecek işe başlatmama tazminatı ile bankanın iş sözleşmesi feshedilmeden önce işten çıkış koşulları konusunda personel ile mutabık kalması için ihtiyari arabulucuya başvurması halinde ödenecek tazminat tutarlarının gelir vergisine tabi olup olmadığı konusunda açıklama talebinde bulundu. Bankanın bu talebine bakanlık özelge ile açıklık getirdi.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, çalışanlara ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekir. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile işsizlik ödeneği ve İş Kanunu’na göre ödenen “işe başlatmama tazminatı” gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

İşe başlatmama tazminatı, işçinin brüt ücretinin 4 katı ile 8 katı arasında değişebilmektedir. Tazminat tutarının bu sınırlar içinde ne olacağına 2018 yılına kadar sadece hakimler karar veriyordu. Dolayısıyla, mahkemede belirlenen işe başlatmama tazminatından vergi kesintisi yapılmayacağı konusunda bir tereddüt yoktu.

2017 yılında çıkartılan 7036 Sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile işten çıkartılan işçilere iş mahkemesinde dava açmak için öncelikle arabulucuya gitme şartı getirildi. Böylece, işe başlatmama tazminatı, 2017 yılından itibaren zorunlu arabulucular tarafından da belirlenmeye başlandı.

Açıklama talebinde bulunan bankadaki gibi bazı işyerlerinde iş akdi sona ermeden önce ihtiyari arabulucuda anlaşma yoluna gidilebiliyor. İşveren, ihtiyari arabulucuda belirlenen tazminatı ödeyerek işten çıkış işlemini gerçekleştiriyor.

ÖDEME TARİHİNDE İŞÇİNİN TABİ OLDUĞU GELİR DİLİMİNDEN VERGİ KESİLİR

Tazminatın vergiye tabi olup olmaması işçi açısından büyük önem taşıyor. Vergi ödenmesi gerektiğinde, tazminatın ödendiği tarihte işçi hangi gelir vergisi dilimine girmişse o dilim üzerinden vergi kesilir. Örneğin, aylık brüt ücreti 6 bin lira olan bir işçi eylül ayında yüzde 20 gelir vergisi diliminde yer alır. Bu işçiye verilecek 8 aylık ücret tutarındaki işe başlatmama tazminatından vergi alınması halinde, tazminatın bir kısmı yüzde 20, bir kısmı yüzde 27 oranında vergilendirilir ve 11 bin lira vergi ödenmesi gerekir. İşçi açısından önemli bir tutar.

KIDEM TAZMİNATI TAVANINI AŞAN KISIM İÇİN GELİR VERGİSİ

İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamında ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile Basın İş Kanunu kapsamında ödenen kıdem tazminatlarının 24 aylık ücreti tutarını aşmayan miktarları gelir vergisinden muaf bulunuyor. Gelir Vergisi Kanunu’nda 2018 yılında bir değişiklik yapıldı. Buna göre, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmı vergiden istisna tutuldu. Ancak bu hesaplamada kıdem tazminatı ve diğer ödemelerin toplamı dikkate alınıyor. Tavanı aşan kısım gelir vergisine tabi tutuluyor.

İŞTE O KRİTİK AYRINTI

Özelgeye göre, iş sözleşmesi feshedilen ve işe iade davası açabilmek için arabulucuya başvuran personel ile bankanın zorunlu arabulucu nezdinde anlaşması sonucu, personele ödenecek sekiz aylık ücreti geçmeyen işe başlatmama tazminatı için vergi kesilmeyecek.

Özelgede, iş sözleşmesi feshedilmeden önce işten çıkış koşullarında mutabık kalınması için ihtiyari arabuluculuk müessesesine başvurulması halinde ödenecek tazminatların İş Kanunu kapsamında işe başlatmama tazminatı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. İhtiyari arabulucuda belirlenecek tazminatın işçinin hakkı olan kıdem tazminatı tavanını aşan kısmının gelir vergisine tabi tutulacağı kaydedildi.

İHTİYARİ ARABULUCUDA BELİRLENEN TAZMİNATA VERGİ

Sonuç olarak, zorunlu arabulucuda belirlenen işe başlatmama tazminatının tamamı vergiden muaf olurken, ihtiyari, yani gönüllü arabulucuda belirlenen tazminatın kıdem tazminatı tavanını aşan kısmı vergiye tabi tutulacak.

Yukarıdaki örnekteki gibi brüt ücreti 6 bin lira olan ve 10 yıllık hizmeti bulunan bir işçi için işveren 60 bin lira kıdem tazminatı öder. Bu işçi için ihtiyari arabulucuda 8 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı kararlaştırılmış olsun. İki tazminatın toplamı brüt 108 bin lira eder.

2021 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira. İşçinin brüt ücreti ne olursa olsun yıllık kıdem tazminatı tavanı olan 8 bin 284 lirayı aşan tazminatlar için vergi kesilmesi gerekir. Örneğimizdeki işçinin vergiden muaf tutulacak tazminat tutarı (10 yıl X 8.284 TL) 82 bin 840 TL’dir. On yıllık çalışmanın karşılığı olan kıdem tazminatı 60 bin lira olduğu için, ihtiyari arabulucuda kararlaştırılan 8 aylık ücret tutarındaki tazminatın sadece 22 bin 840 liralık kısmı vergiden muaf olur, kalan 25 bin 160 liralık kısmından ise en az yüzde 20 oranında, yani 5 bin lira vergi kesilir. Bu işçi ihtiyari arabulucuya gitmeyi kabul etmeyip zorunlu arabulucuya giderse, aldığı bu paralar için tek kuruş vergi ödemez.

Ahmet Kıvanç


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.