İşsizlik Maaşı Alırken Bunlara Dikkat Edin.

07.06.2019 06:05 |

Günlük hayatımızda işsizlik maaşı olarak da bildiğimiz, işsizlik ödeneği, işini kaybeden işçilere, işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını, kısmen de olsa karşılamak ve böylece yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlamak amacıyla, belirli bir süre ve ölçüde yapılageliyor.

İşsizlik ödeneği ne yazık ki her işsiz kalanın faydalanabileceği bir hak da değil. Kişinin işsiz kalmasının yanısıra belli şartları taşıması ve prosedürleri izlemesi halinde bu ödenekten yoksun kalmaması mümkün olabiliyor. Esasen işsizlik sigortası zorunlu bir sigorta kolu olup bu kapsama giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet bunu işsizlik sigortası primi adı altında ödüyor. İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 devlet payı olarak alınıyor.

Nasıl Hak Ediliyor?

İşsizlik sigortasından yararlanmak için öncelikle çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması gerekiyor. İş akdi feshedilen işçinin sözleşmesi feshedilmeden önceki son 120 gün primi ödenmiş olması şart olup; en az

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c)1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süresince işsizlik ödeneği veriliyor. Bu arada işsizlik parasından yararlanmak için işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz prim ödenmiş olmasıyla birlikte bahsettiğimiz diğer koşulların bir arada gerçekleşmesi gerektiğini önemle hatırlatmak istiyoruz.

Ayrıca İşsizlik ödeneği herhangi bir kesintiye tabi olmayıp, yalnızca damga vergisine tabi tutuluyor.

İşsizlik ödeneği, başkasına devir ve temlik edilemediği gibi sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler de yasal faizi ile birlikte geri alınıyor. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilemiyor.

Ödenek Ne Kadar?

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre işsizlik ödeneği tutarı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı oluyor.

İşsizlik ödeneği ödemesi ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılıyor. Sigortalı PTT’den nüfus cüzdanıyla ödeneğini alabiliyor. Sigortalının hizmet akdinin feshinden sonraki 30 güniçinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması önem taşıyor.

İşyerinin devri ya da kapanması gibi durumlar işsizlik ödeneğini almaya engel olmuyor. İşsizlik ödeneği alan sigortalı aldığı sürede genel sağlık sigorta primleri de ödendiğinden kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları da dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanıyorlar.

Ödenek Alırken Bunlara Dikkat Edin

İşsizlik parası alırken gelir getirici bir işte çalışmaya başlayanlar ise işe başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde bulundukları yerdeki İŞKUR’a işe başladıklarını bildirmeleri gerekiyor.

İŞKUR işsize iş teklif etmiş ve teklif reddedilmişse, işsiz yeni bir işe girmiş veya SGK’dan yaşlılık aylığı aldığı İŞKUR tarafından tespit edilmişse işsizlik ödeneği kesiliyor.

İşsizlik ödeneklerinin ödenmesi; muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınan sürede, hastalık ve analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alınan süre boyunca durduruluyor.

Halil Tezel
alitezel.com

     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !