e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
 
e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Konular ve Örnek Uygulamalar

14.03.2019 04:21 | Güncelleme: 14.03.2019 04:33

Çalışan işçinin iş sözleşmesi kendi iradesi ve isteği dışında işveren tarafından sonlandırılması veya işten çıkarılması durumunda sözleşmesi sonlandırılan işçinin bazı yasal hakları meydana gelmektedir. Bu haklardan biri de koşulları uygun olması durumunda işsizlik sigortasında başvuruda bulunup prim gün sayısı ve sigortalılık prim gün sayısına göre belli süre ile işsizlik maaşı alarak yaşamını idame etmesidir. İşte bu makale yazısında işsizlik sigortası ve işsizlik maaşı alma şartları ile ilgili aklımıza takılan ve merak edilen tüm konuları ele alıp kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım.

Bu makale yazısının sonunda işsizlik maaşı hesaplanması ile ilgili örnek uygulamalara yer vererek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışacağım. Bu makaleyi okuduğunuz zaman artık kendi işsizlik maaşınızı kendiniz rahatlıkla ve basit bir şekilde hesaplayarak aylık işsizlik maaşı tutarını, işsizlik sigortasından kaç ay yararlanacağınızı ve toplamda ne kadar işsizlik maaşı alacağınızı rahatlıkla hesaplayabileceksiniz

1- İŞSİZLİK SİGORTASININ TANIMI  

İşsizlik sigortası 4447 sayılı kanuna göre işinden kendi istek ve rızası durumunda iş akdi sonlandırılan çalışanın  .çalışma süresi ve prim gün sayısı dikkate alınarak belli bir süre yeni iş buluncaya kadar geçimini idame etmeye yönelik bir sigorta türüdür..

2- İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI 

İşsizlik sigortasından yararlanmak için:

1- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak 

2- Hizmet sözleşmesinin son 120 gün sigortalı olmak

3- Son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olmak

4- İş sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren 30 gün içinde şahsen İŞKUR’a başvurda bulunmak veya internet ortamında başvuruda bulunmak

3- İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURU ŞEKLİ 

İşveren tarafından iş sözleşmesi sonlandırılan çalışan 30 gün içinde şahsen veya internet ortamında işsizlik sigortasından yararlanmak için İŞKUR’a başvuruda bulunur. Başvuru durumunda işinden ayrılan kişinin İŞKUR’a kyadı yapılmaktadır. Eğer kaydı varsa gerekli güncellemeler yapılmakta ayrıca işsiz kişiye; danışmanlık, işe yerleştirme ve iş bulma ile mesleki eğitim gibi konularda hizmetler verilmektedir. 

4- İŞSİZLİK MAAŞINSA 120 GÜNDEN KESİNTİ SAYILMAYAN BAŞLICA DURUMLAR 

Çalışanın hizmet sözleşmesinin sonlandırıldığı tarihten geriye dönük son 120 günlük süre içinde aşağıda sayılan durumlar nedeniyle hizmet akdi devam etmemekle birlikte işveren tarafından prim yatırılması nedeniyle prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün değerlendirmesinde kesinti olarak dikkate alınmayacaktır. Son 120 günlük sürede kesinti, olarak dikkate alınmayacak durumları şöyle sıralayabiliriz:

1- Hastalık

2- Ücretsiz izin

3- Aylıksız izin

4- Disiplin cezası

5- Gözaltına alınma

6- Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali

7- Kısmi istihdam

8- Grev

8- Lokavt

9- Genel hayatı etkileyen olaylar

10- Ekonomik kriz 

11- Doğal afet

12- Fesih tarihinde çalışmamış

13- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalıştırma

14- Kısa çalışma ödeneği

15- Yarım çalışma ödeneği

18 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında hizmet sözleşmesi sona erenler için aynı işverenle olup olmadığına bakılmaksızın hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son 120 günlük sürede hizmet sözleşmesinin bulunmaması durumunda son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

5- İŞSİZLİK SİGORTASINA 30 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE BAŞVURUDA BULUNMAMASI DURUMU 

Kendi isteği dışında işsiz kalan veya iş sözleşmesi işveren tarafından sonlandırılan işçi sözleşmenin sonlandırıldığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde şahsen veya elektronik ortamda internet üzerinden başvurması gerekmektedir. 30 günlük süre geçse dahi işsizlik sigortasından yararlanılır. Ancak 30 günlük sürenin sonunda kaç gün geç başvuruda bulunduysa geç başvuruda bulunduğu gün sayısı kadar işsizlik ödeneğinden yararlanılacak süreden düşürülür..

6- İŞSİZLİK SİGORTASININ SÜRESİ 

İşsizlik sigortası işçinin prim gün sayısına bağlı olarak değişmektedir. Prim gün sayısına bağlı olarak çalışana verilecek işsizlik sigortası 6 (Altı ) ay ile 10 (On) ay arasında aşağıda yazılı olan prim gün sayısına göre değişmektedir.

600 gün primi olanlara 6 Ay (180 gün)

900 gün primi olanlara 8 Ay (240 gün)

1080 günden fazla primi olan 10 Ay (300 gün) yardım yapılmaktadır.

7- İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANACAK KİŞİLERE SAĞLANACAK HİZMETLER 

İşsizlik sigortasında yararlanmak için yukarıda yer alan koşulları sağlayan kişilere İŞKUR tarafından aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

1- İşsizlik ödeneği

2- Genel sağlık sigortası primleri

3- Yeni bir iş bulma

4- Meslek geliştirme ve mesleki eğitimler konularında hizmetler verilmektedir.

8- İŞSİZLİK SİGORTASI SÜRESİNCE SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMA 

İşsizlik maaşı alanlar kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik maaşı ödenen günler için ilgililer adına sadece Genel Sağlık Sigortası Primi İşsizlik Sigortası Fonundan ödenir.

9- İŞSİZLİK SİGORTASININ KESİLDİĞİ BAŞLICA DURUMLAR 

1- İŞKUR tarafından işsiz kalan kişiye teklif edilen bir işi haklı bir neden göstermeksizin reddetmesi 

2-  İşsizlik maaşı almaya devam ederken başka bir işte çalıştığının tespit edilmesi

3- İşsizlik ödeneği alamaya devam etmeleri ve bu süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almaları

4- İŞKUR tarafından gönderilen mesleki eğitimlere haklı bir neden göstermeden katılmaması durumlarında işsizlik ödeneği

10- İŞSİZLİK MAAŞININ HESAPLANMA ŞEKLİ  

1- İşsizlik maaşı hesaplanmasında prime esas brüt ücretler toplamı dikkate alınmaktadır.

2- Son dört ayın prime esas brüt ücret toplamının ortalaması bulunur

3- Bulunan brüt aylık prime esas kazanç tutarı üzerinden asgari brüt ücretin en az % 40 ve en çok %80 ni dikkate alınmaktadır.

4- İşsizlik sigortası yardımı brüt asgari ücretin % 80 geçmemektedir.

11- 2019 YILI İÇİN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI TUTARI 

1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olan asgari brüt ücret 2,558,40 TL olup işsizlik sigortası hesaplanırken asgari brüt ücret dikkate alınmaktadır. En düşük ve en yüksek işsizlik yardımı şu şekilde hesaplanılır:

En düşük işsizlik Maaşı yardımı

2,558,40 x % 40 = 1,023,36 TL

En yüksek işsizlik maaşı yardımı

2,558,40 x % 80 = 2,046,72 TL

12- İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YAPILAN KESİNTİLER 

İşsizlik ödeneğinde damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılmaz. Son dört aylık prime esas brüt kazancın aylık ortalaması alınarak bu rakam üzerinden sadece 0,00759 tabi binde elli dokuz oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

13- İŞSİZLİK SİGORTASININ KESİNLEŞMESİ VE ÖDENME SÜRESİ 

İşsizlik maaşı başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı her ayın beşinde işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir

14- İŞSİZLİK MAAŞININ ALINACAĞI YERLER 

Sigortalı işsizler TC kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT Bank Şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler

15- TAHSİL EDİLMEYEN İŞSİZLİK MAAŞLARININ DURUMU VE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş yıllık süre içinde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Beş yıllık süre geçmesi durumunda ödeme işlem mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.

16- İŞSİZLİK SİGORTASI SÜRESİNCE İŞKURA BİLDİRİLECEK BAŞLICA DURUMLAR 

İşsizlik ödeneği alan kişi ödeneği aldığı süre içerisinde kendisi ile ilgili aşağıda meydana gelen bir durumun gerçekleşmesi halinde bu durumu 15 gün içinde İŞKUR’ a bildirmesi veya ALO 170 hattıyla bildirmesi gerekmektedir.

1- İkamet adresinin değişmesi

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı alması

3- Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli görülmesi

4- Silah altına alınması

5- Yurtdışına çıkılması

6- Bir iş bulup çalışmaya başlaması

7- Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi
 

17- İŞSİZLİK MAAŞININ HESAPLANMASI İLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMALAR

ÖRNEK 1

 Z Ticaret işletmesinde çalışan Bayan Fatma Bulut’un iş sözleşmesi işveren tarafından sonlandırılmıştır. Fatma Bulut işsizlik sigortasından yararlanmak için İŞKUR’a yasal süresi içinde başvuruda bulunmuştur. İşöinin asgari ücret ile çalışmakta ve son 3 yıl içinde 600 gün primi bulunmaktadır. 

Şimdi bu bilgilere göre Bayan Fatma Bulut’un aylık işsizlik sigortasından alacağı yardım tutarını ve kaç ay yardım alıp toplamda alacağı işsizlik maaşı tutarını bulalım.

ÇÖZÜM

Bayan Fatma Bulut asgari ücretle çalışmakta olup işsizlik sigortası hesaplamasında son dört ayın prime esas brüt kazancı dikkate alındığına göre 2019 yılı için düşünürsek bu durumda asgari ücret olan 2,558,40 TL üzerinde gerekli hesaplamaları yapacağız.

2,558,40 x % 40 = 1,023,36 TL Damga Vergisi Matrahı

1,023,36 x 0,00759 = 7,77 TL Kesilecek Damga Vergisi

1,023,36 – 7,77 = 1,015,59 Aylık İşsizlik Ödeneği Tutarı

Prim gün sayısı son 3 yıl içinde 600 gün olduğu için 6 ay yararlanacaktır. Bu durumda 

1,015,59 x 6 = 6,093,56 TL toplam işsizlik maaşı alacaktır.

ÖRNEK 2 

X Ticaret İşletmesinde çalışan Bay Hasan Okumuş’un iş sözleşmesi işveren tarafından sonlandırılmıştır. İşçi yasal süresi içinde İŞKUR’a başvuruda bulunarak işsizlik maaşından yararlanmak istemiştir. İşçinin son 3 yıl içindeki prim gün sayısı 1080 dir. İşçinin aylık brüt ücreti 8,000 TL dir. Bu bilgilere göre işsizlik sigortasından aylık alacağı ödenek ile kaç ay ve toplam ne kadar işsizlik maaşı ödeneği alacağını hesaplayalım.

ÇÖZÜM

8,000 x % 40 = 3,200 TL İşsizlik Sigortası Matrahı

En yüksek işsizlik sigortası yardımı

2,558,40 x % 80 = 2,046,72 TL

İşsizlik sigortası yardımı asgari ücretin % 80’ni olan 2,046,72 TL’yi geçemeyeceğinden dolayı İşçinin işsizlik maaşı hesaplaması 3,200 TL üzerinden değil de 2,046,72 TL üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda 

2,046,72 x  0,00759 = 15,53 Damga Vergisi Kesintisi

2,46,72 – 15,53 = 2,031,19 TL aylık İşsizlik Sigortası Ödeneği 

İşçinin son 3 yıldaki prim gün sayısı 1080 gün olduğu için işçi 10 ay işsizlik sigortasından yararlanacaktır.

2,031,19 x 10 ? 20,311,90 TL toplamda işsizlik sigortası ödeneği alacaktır.

SONUÇ

Çalışanlar ister ki her zaman iş güvencesi olsun ve işsizlikle karşılaşmak istemesin ancak bazen ekonomik koşullar ve bazen de ekonominin daralması gibi faktörler dikkate alınarak işverenler maliyetleri düşürmek amacıyla işçi çıkarmaya gitmektedirler. İşine son verilen bir işçi çalıştığı işten ayrılıp yeni bir iş buluncaya kadar genelde uzun zamanlar alabilmektedir. İşsiz geçen bu süre içinde hem sosyal yönden ve hem de ekonomik yönden büyük kayıplara uğramaktadır.. bu kayıpları önlemede ve en aza düşürmede işsizlik sigortası ödeneği geçici olarak bir destek sağlamakta ve prim gün sayısına göre 6 ay ile 10 ay arasında değişmektedir.

Ülkemizdeki işsizlik sigortası uygulamaları Avrupa ve dünya ülkelerinden çok geride kalmaktadır. Yararlanma koşulları ağır ve yapılan yardım kısıtlı kalmaktadır. Olması gereken ya hiçbir koşul getirmeden işsiz kalan tüm kişilere işsizlik yardımının yapılması ya da işsizlik sigortasından yararlanma süresinin artırılmasıdır.  

Mehmet ERAY
eray.mehmet23@gmail.com

Muhasebe WEB
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv Fatura'ya Hızlı Geçiş

e-Fatura, e-Arşiv Fatura'ya muhasebeweb.com fırsatları ile ekonomik ve pratik geçin!

HIZLI TEKLİF ALIN !