» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İşveren tarafından resen emeklilik, iptal ve SGK uygulaması.

 
31.08.2021 05:09 | Güncelleme: 31.08.2021 05:09

Genel olarak tüm çalışanlar, emeklilik için gereken şartları tamamlamaları hâlinde istedikleri tarihte emekli olabilmektedir.

Diğer yandan memurlar, işçilerden farklı olarak işverenleri tarafından istekleri dikkate alınmaksızın resen emekli edilebilmektedir. Bu yazımızda resen emeklilik uygulaması, mahkeme yolu ve SGK işlemleri irdelenmiştir.

RESEN EMEKLİLİK HÂLLERİ

Resen emeklilik, kamu görevlilerinin yasada belirtilen şartların oluşması hâlinde çalıştıkları kurumları tarafından taleplerinin olup olmadığına bakmaksızın yapılmakta oldukları emeklilik işlemidir. Resen emekliye sevk edilenlerin emeklilik işlemleri, kurumlarınca alınacak emekliye sevk onayının ilgililere tebliğ edilerek görevleri ile ilişiklerinin kesilip, düzenlenen emeklilik belgesinin SGK’ya intikal ettirilmesi suretiyle tamamlanmaktadır. Bu durumda emeklilik maaş başlangıç tarihleri hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden ay başı olmaktadır.

YAŞ HADDİ SEBEBİYLE RESEN EMEKLİLİK

4/1-c sigortalısı olan kamu görevlileri Emekli Sandığı Kanunu gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca resen emekliye sevk edildiklerinde fiilî hizmet süreleri 15 yılı doldurmuş olmak kaydıyla kendilerine emekli aylığı bağlanmaktadır.
Yaş haddi sebebiyle resen emekliye sevk edilenlerin hizmetlerinin 15 yılın altında olması durumunda talep etseler bile bu süre zarfında kendilerine toptan ödeme yapılmamaktadır. Ancak yaş haddinin doldurulduğu tarihi takip eden ay başından sonra her ne sebeple olursa olsun, kurumlarınca vazifeleriyle ilgileri kesilmeyerek aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle geçen müddetleri fiilî hizmet müddeti sayılmayacak ve bunlar için kesenek ve karşılık alınmışsa geri verilecektir.

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE RESEN EMEKLİLİK

Kadın olsun erkek olsun bir ayrım yapılmadan 30 hizmet yılını tamamlamış olan kamu görevlileri kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın resen emekliye sevk edilebilmekte, bunlara 61 yaşlarını da doldurmaları hâlinde emekli aylığı bağlanabilmektedir. Bu durumda, resen emekliye sevk edilenlerin 61 yaşlarını doldurmamış olmaları hâlinde; kendilerine toptan ödeme yapılmayıp, 61 yaşlarını doldurduktan sonra açıkta iken yapacakları başvurularına istinaden haklarında aylık bağlama işlemi yapılmaktadır.

ASKERLERİN RESEN EMEKLİLİĞİ

Subay ve askerî memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlak noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen emekliye sevk edilmeleri hâlinde kendilerine kadın ve erkek ayrımı olmadan 25 fiilî hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları hâlinde emekli aylığı bağlanmaktadır.
08.09.1999 tarihinden önce göreve başlamış olanlar 61 yaşa değil, Emekli Sandığı Kanununda belirtilen kademeli yaş hadlerine tabi olacaklar ve bunların yaş hadlerinden hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılacaktır. Bu şekilde görevlerinden ayrılmış ve fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurmamış olanlara, Emekli Sandığı Kanununa tabi görevlerinden ayrıldıktan sonra diğer sigortalılık hallerine tabi çalışmamış olmaları şartıyla toptan ödeme yapılacaktır. Diğer yandan 25 yıl hizmetleri bulunmakla beraber aylığa hak kazanabilmek için gerekli yaşları doldurmayanların bu yaşları ikmal ettikten sonra açıkta iken emeklilik talebinde bulunmaları halinde kendilerine emekli aylığı bağlanabilmektedir.

SİVİL KAMU GÖREVLİLERİNİN SİCİLEN EMEKLİLİĞİ

Askerî personel hariç diğer iştirakçi kamu görevlilerinin ahlak ve yetersizlik sebeplerinden dolayı kurumlarınca resen emekliye sevk edilmeleri hâlinde, kendilerine kadın ve erkek ayrımı olmadan 25 fiilî hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları hâlinde emekli aylığı bağlanmaktadır.

Askerî personelin sicilen emekliliğinde olduğu gibi diğer kamu görevlilerinden 08.09.1999 tarihinden önce göreve başlamış olanlar da 61 yaşa değil, Emekli Sandığı Kanununda belirtilen kademeli yaş hadlerine tabi olacaklar ve bunların yaş hadlerinden hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılacaktır. Bu bakımdan sicilen emekliye sevk edilen askerî personel için belirtilen diğer hususlar bunlar için de geçerlidir.
3 yıl üst üste olumsuz sicil alan memurlar hakkında Emekli Sandığı Kanun hükümlerinin uygulanmasını düzenleyen Devlet Memurları Kanununun hükümleri 13/2/2011 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından artık olumsuz sicilden dolayı yetersizlik nedeniyle kurumlarca resen emekliye sevk edilme işlemi sona ermiş bulunmaktadır.

RESEN EMEKLİLİK İŞLEMİ İPTAL EDİLENLERİN DURUMU

4/1-c sigortalılarından kurumları tarafından resen emekliye sevk edilenlerden idari yargıya başvurarak emeklilik işlemini iptal ettirenlerin tekrar görevlerine başlatılmaları sırasında, kendilerine ödenen emekli ikramiyesi ile emekli aylıkları ile ilgili olarak;

Resen emekliye sevk edilenlerden emeklilik işlemi idari yargı kararı ile iptal edilenlerin emekli sıfatı ortadan kalktığından kendisine SGK tarafından yapılan ikramiye ödemesinin hukuki dayanağı da ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle ilgililerin göreve başlatılmaları sırasında söz konusu ikramiye kurumlarca kendilerinden geri istenilecektir.
Emeklilik işlemlerinin idari yargı kararıyla iptali nedeniyle tekrar göreve başlatılanlara, emekliye sevk tarihinden tekrar göreve alındıkları tarihe kadar olan dönemde, SGK tarafından ödenen emekli aylıkları borç çıkartılmaktadır.

Söz konusu kişilerin her ne suretle olursa olsun tekrar emekliye sevkleri hâlinde ise kurumlarca, resen emekli işlemi sırasında ödenen emekli ikramiyesinin tahsili hususunda yapılan işlemlerin sonucu yazı ile SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

İsa Karakaş


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.