e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İşverenin Vergi ve Tazminat Sorumluluğu

02.12.2019 06:16 | Güncelleme: 02.12.2019 06:16

İşçinin Önceki İşyerinden Dolayı Yeni İşverenin Vergi ve Tazminat Sorumluluğu Olur Mu

İşçinin bir işyerindeki iş sözleşmesini sonlandırması ve akabinde başka bir işyerinde işe başlaması halinde yeni işvereni ilgilendiren veya ilgilendirmeyen hususlar söz konusu. Özellikle son aylarda, yıl içinde birden fazla işveren yanında çalışan işçilerin vergi beyanında yeni işverenlerin sorumluluğu sıkça tartışılmakta ve bu konuda sorular almaktayız.

Kümülatif Vergi Matrahından Kim Sorumlu?

Çalışanların yıl içinde birden fazla işverenin yanında çalışmaları durumunda kümülatif gelir vergisi matrahına dikkat etmesi gerekiyor. Bunun sebebi, çalışanın gelir tutarı arttıkça gelir vergisi kesintisi yapılacak oranın da artması.

Burada önemli olan husus, söz konusu tarife değişikliği nedeniyle daha fazla vergi ödeme konusunda takip yükümlülüğünün çalışanda olması. Nitekim kümülatif gelir vergisi matrahı, gelir vergisi tarifesindeki dilimlerden hangisine denk geliyorsa, çalışanın o dilimdeki oran üzerinden vergisinin ödenmesi gerekiyor. Ancak çalışanın aynı yıl içinde bir başka işverene bağlı olarak elde ettiği kazançların gelir vergisi matrahı, yeni tarife dilimi ve gelir vergisi yeni işvereni bağlamıyor.

Yeni işverenin, çalışanın önceki işyerlerinde elde ettiği gelir ve kümülatif matrahın taşınması ile ilgili bir sorumluluğu bulunmuyor. Ancak, çalışanın aynı işverene bağlı işyerleri arasında devri söz konusu olursa işverenin kümülatif vergi matrahına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu durumda işverenin sorumluluğu söz konusu.

Çalışan, yıl içinde birden fazla işyerinde çalışmış ve ücret geliri elde etmişse, ücret vergi dilimi değişmesi durumunda toplam elde ettiği yıllık kazançlar üzerinden ücret beyannamesi vermek zorunda. Bu beyanname takip eden yılın mart ayında verilmesi gerekiyor.

Aldığınız İşçinin Geçmişine Dikkat Edin…

Yukarıda açıkladığımız gibi yeni işverenin kümülatif vergi matrahından bir sorumluluğu bulunmuyor. Ancak bir işçiyi işe alırken işverenin mutlaka eski işinden nasıl ayrıldığını araştırması gerekiyor. Aksi takdirde kendisini yüklü tazminatlarla karşı karşıya bulabilir.

İş Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yer alan düzenlemeye göre işçi kurallara uymadan işten ayrılmışsa yeni işverenin sorumluluğu söz konusu oluyor. Kurallara uymadan işten ayrılma derken şu iki durumu kastediyoruz;

İşçi süresi belirli olan bir iş sözleşmesi ile çalışırken bu süre dolmadan işten ayrılmışsa,
İşçi sürekli bir iş sözleşmesi ile çalışırken bildirim sürelerine (kıdemine göre 2, 4, 6 veya 8 haftalık ihbar sürelerine) uymaksızın işini bırakmışsa.

İşte bu şekilde işten ayrılmış bir işçiyi işe alırken işverenin iyi düşünmesi gerekiyor. Yoksa sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de birlikte sorumlu tutuluyor.

İşçi Ayartmak Tehlikeli

İşçinin iş sözleşmesindeki süre dolmadan veya ihbar (bildirim) sürelerine uymadan işten ayrılıp başka bir işverenle anlaşması halinde yeni işverenin sorumlu tutulması her durumda söz konusu değil.  İş Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yeni işverenin sorumluluğu için 3 hal öngörülmüş. Burada önemli olan nokta bu üç halden birinin gerçekleşmesinin yeterli olması.

Bahsettiğimiz üç hali şu şekilde açıklayabiliriz;

a) İşçinin Bu Davranışına, Yeni İşe Girdiği İşveren Sebep Olmuşsa: Çalışma hayatında “işçi ayartma” olarak da tanımlanan bu durumda işin son bulması  sonucunda bir zarar doğmuş olmalıdır. İşçiyi eski işinden ayrılması için yeni işveren, işveren vekili veya bunların yönlendirdiği işyeri çalışanı tarafından sebep olma var ise yeni işveren sorumlu tutulacaktır.       

b) Yeni İşveren, İşçinin Bu Davranışını Bilerek Onu İşe Almışsa: Yeni işveren işçinin iş sözleşmesini kusurlu bir şekilde sona erdirdiğini bilerek işe almış ise sorumlu tutulacaktır. Ancak burada önemli bir nokta bulunmakta. Eğer işçinin eski işyerini bırakması ile yeni iş sözleşmesinin kurulması arasındaki süre bildirim sürelerinin sona ermesinden sonraki tarihte ise yeni işverenin sorumluluğundan bahsedilemez.

Örneğin; iki yıldır işyerinde çalışan bir işçi işten ayrılmak istemesi halinde 6 hafta öncesinden işverene haber vermesi gerekir. Şayet işçi bu süreye uymadan işten ayrılırsa ve gidip başka bir işyerinde işe başlarsa yeni işverenin sorumluluğu söz konusu olacaktır. Ancak işçi işten ayrılıp 6 hafta geçtikten sonra yeni işyerinde işe başlamışsa yeni işverenin sorumluluğu olmaz. Bu sebeple işçi alırken işçinin eski işyerinden nasıl ayrıldığının yanı sıra eski işyerindeki kıdemine de dikkat etmek gerekiyor. 

c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse: İş Sözleşmesini yasal hükümlere aykırı bir biçimde sona erdirmiş olan işçiyi işe alan işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse sorumluluk söz konusudur. Buna göre yeni işveren, sorumluluktan kurtulabilmek için iş sözleşmesinin usulüne göre feshedilmediğini öğrenir öğrenmez işçinin işine son vermesi gerekir. Aksi halde eski işverenin uğradığı zararlardan işçi ile birlikte sorumlu olacaktır. Yeni işverenin eski işverenden veya başka bir yoldan durumu öğrenmesi yeterlidir.

İşverenin Sorumluğu Nedir?

Buraya kadar açıkladıklarımızdan sonra belirtilen şekillerde işçinin işten ayrılması ve başka bir işverenin yanında işe başlaması halinde yeni işverenin ne ile sorumlu olacağı önemlidir.

Öncelikle bu durumlarda yeni işveren, eski işverene ödenmesi gereken ihbar tazminatı açısından işçi ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. Yani, eğer işçi ihbar tazminatını ödeyecek maddi duruma sahip değilse eski işveren ihbar tazminatı tutarının tümünü yeni işverenden talep edebilir. Bununla birlikte yeni işveren ödediği ihbar tazminatını işçiye rücu edebilir. Ancak Yargıtay’a göre rücu edilebilecek tutar ihbar tazminatının yarısını geçemez.

Bunun dışında, işçinin kurallara uymadan işten ayrılması ve başka işyerinde işe başlaması sonucunda eski işveren maddi zarara uğramışsa bu zararın tazmini noktasında da yeni işveren işçi ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. Ancak burada mutlaka eski işverenin doğan zararı mahkemede ispat etmesi gerekli.

Son olarak belirtelim ki Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar uyarınca, eski işveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesinde yer alan cezai şartlardan sadece işçi sorumludur ve bu cezai şart tutarları hiçbir şekilde yeni işverenden talep edilemez.   

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !