» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

İşverenin İş Güvenliği Uzmanı Olma Kapsamı Genişledi mi?

 
12.07.2021 09:59 | Güncelleme: 12.07.2021 09:59

Geçen hafta 6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı ve gerekli niteliklere ve belgeye sahip olmayan işveren veya işveren vekili tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan sayısı sınırı 10 dan 50 ye yükseltildi.

(!) Ancak durum pek de böyle değil.
Çünkü söz konusu değişiklik zaten 2018 yılında “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik”te bir değişiklik yapılarak gerçekleştirilmişti. Başka bir ifadeyle bu hususta çalışan sayısı sınırı zaten 2018 yılından bu yana 50 (Elli) olarak uygulanıyordu.

Ayrıca bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin 6331 sayılı Kanun hükümleri (6331 SK, md. 6 hükümleri) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2023 tarihine ertelenmişti.

Geçen hafta yapılan değişikliğin sebebi ise aynı konuya birden fazla yönetmelikte yer verilmiş olması ve 2018 yılında birinde değişiklik yapılırken diğerinde değişiklik yapılmasının unutulması.

Peki 2018 yılından bu yana yürürlükte olan bu düzenlemenin içeriği ne anlam ifade ediyor? Bugün bundan bahsedelim…

Kapsamda Sınır 50 Çalışan

2018 yılında yapılan değişiklik ile 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecek.

Peki söz konusu çalışan sayısının 50’den az olup olmadığının tespitinde nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde SGK tescil kayıtları esas alınacak.

İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dâhil edilmeyecek.
Çırak ve stajyerler, çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacak.

Çalışan Başına 10 Dakika Ayrılmalı

İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorunda.

Ayrıca bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değil. Ancak 6331 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın gerektirdiği diğer belge ve kayıt düzenleme yükümlülüğü devam edecek.

​İSG-KATİP’e Kayıt Gerekiyor

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İSG-KATİP’te onaylandığı tarihten itibaren geçerli sayılacak.
İSG-KATİP’te gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Üstlenmesine İlişkin Taahhütname”nin düzenlenerek imzalanması gerekiyor. Bu taahhütname gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilmeli.

Bununla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin SGK veri tabanında da işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekli. Aksi halde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılıyor.
Site veya apartmanlarda; site veya apartman yöneticisi de, işveren vekili olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecek.

Ayrıca belirtmek gerekir ki işveren veya işveren vekili “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” ile yalnızca tek bir işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek.

İşveren Muayene ve Tetkik Yapamaz

İşverenin veya işveren vekilinin Çalışma Bakanlığı’nın belirlediği eğitimi başarıyla tamamlaması iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herşeyi yapabileceği anlamına gelmiyor. Öyle ki bazı yükümlülükler gerçekten uzmanlık gerektiriyor ve kısa bir eğitimle bunların gerçekleştirilmesi mümkün değil.

İşveren ve işveren vekilleri eğitim alsalar bile işçilerin işe giriş ve periyodik muayeneleri ile tetkiklerini yapamıyorlar. Bu hizmetler, kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabiliyor.

Ayrıca işverenler ve işveren vekilleri, işyerinde yapılması gereken ölçümleri de kendileri yapamıyor. Bu ölçümler Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmeli.

İşveren veya Vekili Eğitim Almalı

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işveren veya işveren vekilleri 16 saatlik bir eğitimle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek ve uzman ile hekim çalıştırmak zorunda kalmayacaklar.
2018 yılında Yönetmelikte yapılan değişiklikle bundan böyle eğitim programları açıköğretimin yanı sıra  uzaktan veya yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenebilecek.

Yönetmelik değişikliği öncesinde eğitimler; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilmekteydi. Bundan sonra eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversiteler tarafından da Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle de verilebiliyor.

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.