İşyeri Tescilinde Yeni Dönem

04.06.2018 13:33 |

2018 Haziran ayı ile birlikte sosyal güvenlik işlemlerinde işyeri tescili ile ilgili yeni bir döneme girildi. 2017 Aralık ayında Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde işyeri tescili konusunda değişiklikler yapılmış, bazı değişikliklerin de 1/6/2018 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Bu yazımızda Haziran ayı itibariyle işyeri tescilinde getirilen söz konusu yenilikleri ele alacağız.
 
İşyeri Bildirgesi Elektronik Ortamda Verilecek
Sosyal güvenlik sistemimizde işveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK’ya vermek zorunda.

Bunun yanı sıra, sigortalı çalıştırılan işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, yeni işverenin işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesini SGK’ya vermesi gerekiyor.

Ayrıca işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini SGK’ya vermekle yükümlü.

İşte yukarıda bahsettiğimiz söz konusu işyeri bildirgelerinin 2018/Haziran ayından itibaren elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla bundan böyle işyeri bildirgelerinin elden veya posta yoluyla gönderilmesi mümkün değil.
 
İdari Para Cezası Var
Şayet işyeri bildirgeleri bundan böyle elektronik ortamda verilmezse işverenlerin idari para cezası ödemesi gerekiyor.
Nitekim işyeri bildirgesini, SGK tarafından belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;
a)         Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında,
b)         Diğer defterleri (işletme defteri ve serbest meslek kazancı defteri) tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,
c)         Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor.
 

Bildirge Ekleri 7 Günde Verilecek

2018 Haziran ayından itibaren yürürlüğe giren işyeri bildirgesi ile ilgili yapılan bir diğer düzenleme ise işyeri bildirgesi ekinde verilen belgeler ile ilgili.
Buna göre işveren, işyeri bildirgesi ekinde SGK’ya vermesi gereken;

1-Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,

2- Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,

3- Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,

4- Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

5- İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısını,

6- İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesini,

7- Gerekli görülmesi halinde  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşme örneğini,

yedi iş günü içinde SGK’ya vermek veya posta yoluyla göndermekle yükümlü.

Yapılan değişiklikten önce söz konusu belgeler işveren tarafından bir ay içinde verilebilmekteydi. Ancak bundan böyle söz konusu belgelerin 7 iş günü içinde verilmesi gerekiyor.

​Hemen belirtelim ki imza sirkülerini SGK’ya vermesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, imza sirküleri verilmesi gerekmiyor.

Dr. Mehmet BULUT 
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

     
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !