e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

İşyerlerinin birleşmesi, devri, nakli veya taşınması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar

08.07.2019 06:22 |

İşyerlerinin birleşmesi, devredilmesi, nakli veya taşınması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve çalışanların hakları nelerdir?

Ticaret hayatında ortaklık kurmak, bir veya birkaç işyerinin bir araya gelerek şirket kurması sık sık gerçekleşen olgulardır. Bazen birkaç gerçek kişi işveren işyerlerini bir şirket çatısı altında toplayabilmektedir. Başka bir durumda ise bir şirket başka bir şirketin bünyesine dahil olabilmektedir. Bazen de sadece unvan değişikliği veya ortaklı yapısında bir değişiklik söz konusu olmaktadır. Bu ve benzeri durumlarda SGK' da yapılması gereken işlemlerin göz ardı edildiğini veya unutulduğunu görmekteyiz. İdari para cezasına sebebiyet verecek bir hata yapılmaması için buradan detaylı olarak bilgi vermekte fayda var.

5510 sayılı kanunda konu açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir diğer şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tescilinin ilan tarihini, adi şirketlerde ise şirkete yeni ortak alınması durumunda ise yeni ortağın alındığı takip eden en geç on gün içinde, işyeri bildirgesi verilmek suretiyle SGK' ya bildirilmek zorundadır. İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini SGK'ya vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde SGK'nın başka bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.

Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmemekte olup, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler işyeri tescil kütüklerine kaydedilmektedir. Bu durumda işyeri devri halinde devreden ve devralan işverenin sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi vermesine gerek bulunmamaktadır.

Devir/intikal tarihinden önceki sürelere ilişkin sigortalı işe giriş/işten ayrılış bildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi eski e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile devir/intikal tarihinden sonraki sürelere ilişkin işe giriş/işten ayrılış bildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi ise yeni e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile SGK'ya bildirilecektir. İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde nakleden işverence; başka bir işverene devredilmesi halinde devralan işverence nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi vermesi gerekmektedir.

Nakledilen sigortalıların sigorta hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden nakil edilen işyerlerinden sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni adresteki işyerinden ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenecek ancak, bu belgelerin yasal süresi dışında SGK'ya verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyerinin yeni adresi güncellenmekte ayrıca işyeri sicil numarası verilmemektedir. Bu durumda, nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin SGK'ya verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Buradan bazı hususları daha açık bir şekilde ifade etmekte fayda var. Nevi değişikliği şirketlerin limited şirketten anonim şirkete veya tam tersi duruma dönüşmesine denilmektedir. Yani X Ltd Şti firmasının X A.Ş. şekline dönüşmesidir. Bu durumda bu değişikliğin 10 gün içinde SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde brüt iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Bununla birlikte unvan değişikliği olması halinde yani (Y) Ltd. Şti firmasının unvanı (Z) Ltd. Şti. olarak değişmişse bunun bildirilmesi için işyeri bildirgesi verilmesine gerek olmayıp 10 günlük süre zorunluluğu da bulunmamaktadır. Ancak tescil kütüğünde güncelleme yapılabilmesi için yazı ile durum SGK'ya bildirilmelidir. Tereddüt edilen bir başka konu ise iller arasındaki nakil işlemleridir. Bir işyeri başka bir ildeki adrese taşınıyorsa ancak aynı işçilerle devam etmesi veya en azından bir işçisi ile yola devam etmesi halinde nakil bildirgesi vererek nakil işlemini yapması gerekir.

Ancak nakil nedeniyle işçiler işten ayrılmışsa ve yeni adresteki işyerinde devam etmeyeceklerse yeni adreste yeni işçiler işe başlayacaksa bu kez nakil bildirgesi değil yeni bir işyeri bildirgesi verilerek yeni işyeri sicil numarası alınması gerekir. Son olarak nakil, devir, birleşme gibi durumlarda çalışanlar için kazanılmış haklarının ne olacağı soruları akıllarına gelmektedir. Bu ve benzeri durumda sigorta hak ve yükümlülükleri ile tazminat, ücret alacağı ve yıllık izin haklarında bir kayıp söz konusu olmaz. Kazanılmış hakları aynen korunmaktadır. Devir ve intikal sırasında çalışanlardan zorla ibraname almak işverenlere bir şey kazandırmaz. Kıdem tazminatı için ayrı bir bordro düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bordroda imza olsa dahi bankaya yatırılmamışsa geçerliliği şüphelidir. Tazminatın bir defada işçinin banka hesabına yatırılması halinde ödemenin gerçekleştiği Yargıtay içtihatlarınca kabul edilmektedir.

Mustafa YILMAZ
bursahakimiyet.com.tr
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.