e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

?ndirimli Emlak Vergisi

09.02.2016 07:17 |

İndirimli Emlak Vergisinden Kimler Yararlanabilir?

 Giriş

    Türkiye sınırları içinde bulunan binalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre Emlak Vergisine tabi olur. Bu Kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. Vergilendirme sürecinde bazı indirimler söz konusudur.


    İndirimli Emlak Vergisi Uygulaması 

    Bina Vergisinin matrahı, binanın 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir. Emlak vergisi indirim uygulaması hakkında Kanunun 5. ve 8. Maddelerinde bilgi verilir. Tek mesken sahipleri şartları taşımaları halinde vergiden muaf olurken, yeni inşa edilen binadan ev alanlar belli bir süre emlak vergisini düşük oranda öderler.


   Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin 2500 Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin 1/4’ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.


  Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartıyla, satınalma veya sair suretle iktisab olunması halinde de yukardaki muaflık hükmü kalan süre için uygulanır. Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33. Maddenin (1) sayılı bendine göre beyan edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarıda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır. Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren düşer.


  Emlak Vergisi 8. Maddeye göre; Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması(intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.


  Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


  Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının )vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşaların sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.


  Bahsettiğimiz üzere; sıfır oranlı emlak vergisi olarak adlandırılan vergi muafiyetinden 200 m²’yi geçmemek kaydıyla tek meskene sahip olma koşuluyla,
-Bir tek meskeni olup da intifa sahibi olanlar
-Emekliler
-Hiçbir geliri olmayanlar
-Ev Hanımları
-Şehit Yakınları
-Dul ve yetimler
-Gaziler,
yararlanır.

  Muafiyetten yararlanma hakkına sahip olan kimselerin gayrimenkulün bulunduğu belediyeye bildirimde bulunmaları gerekir.


    Sonuç

  Emlak vergisi, arsa, arazi, işyeri ve mesken gibi taşınmaz mal sahipleri tarafından her sene devlete ödenmesi gereken bir vergi türü olarak karşımıza çıkar. Kanunda da bahsedildiği üzere yukarda sayılan kişiler indirimli emlak vergisinden faydalanır.


  Bu arada hatırlatmak gerekirse, vergi muafiyetinden tek meskeni olup da bir de yazlığı olanlar faydalanamaz, buna karşın yılın tamamında oturulan ve sahip olunan tek mesken olan yazlık evler diğer şartların sağlanması halinde emlak vergisinden muaf tutulur.

 

Ahmet ALTUNOYMAK
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
http://dguder.org/indirimli-emlak-vergisinden-kimler-yararlanabilir
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.