Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranları

 
          2011 yılı için  2012 yılı için 
Kurumlar Vergisi Oranı       %20 %20
Kurum Geçici Vergi oranı        %20 %20
Gelir Geçici Vergi oranı       %15 %15
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com