BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU

 
Aşağıda belirtilen tutarları aşanlar mükellefler, Vergi beyannamelerini (E-Beyannameleri) SM ve SMMM’lere  imzalatmak  zorunludur. (VUK 340-346 Genel Tebliğler)
Birinci Sınıf Tüccarlar (Bilanço Esasına göre defter tutan G.V. Mükellefleri ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri) Tüm Vergi Beyannamelerini SM ve SMMM ‘lere  imzalatmak zorundadır.
2013 Takvim Yılı Serbest Meslek Hasılatları                                                                                                                                                  135.260 TL
2. Sınıf Tüccarlar’ ın Alım-Satım-İmalatta 2013 Yılı satış tutarları  193.230 TL
2. Sınıf Tüccarlar’ ın Alım-Satım-İmalat dışındaki (Hizmet) 2013 Yılı hasılat tutarları 96.614 TL
Zirai Kazançlarda İşletme esasına göre defter tutanların 2013 Yılı hasılatı  193.230 TL
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com