e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Sabriye Gül SMMM

TAAHHÜT VE MONTAJ İŞLERİNDE İRSALİYE VE FATURA SÜRECİ NASIL OLMALI ?


Sabriye Gül SMMM

Taahhüt işi denilince akla  “Bir işi yapmayı vaad etmek” gelir. Montaj ise; ayrı ayrı parça, kayıt veya görüntüleri birleştirerek kullanılacağı işe uygun duruma getirmedir.  Montaj ayrıca , bir işin bitirilmesi yerine de kullanılabilir  Ticari faaliyetlerde genellikle bu tip işler sözleşmeye bağlanarak yapılır.  Sözleşmelerde; sözleşmeye taraf olanlar başta olmak üzere, işin başlama ve bitiş tarihleri, yapılacak işin mahiyeti, ücreti ile faturanın kesileceği zaman gibi bilgiler yer alır. Tabi bunlarla sınırlı değildir. Tarafların yükümlülükleri, ücretin ödenme zamanı, fesih halleri şeklinde uzar gider bulunması gerekenler. 

Asıl konumuz ise bu işlerin yürütülmesinde kullanılacak malzeme sevkiyatlarının irsaliyeye bağlanıp bağlanmayacağı ve faturalandırma süreci. 

Bildiğiniz üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 230’uncu maddesinin 5’nci fıkrasında açıklandığı gibi, emtianın sevki esnasında fatura bulunsun veya bulunmasın mal hareketlerinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir. Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Ayrıca malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerektiği aynı bentte hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmış ve aynı Kanunun 231/5’inci maddesinde ise, (5035 sayılı Kanunun 48. maddesinin (b) fıkrası ile değişen şekli) faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami  7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir. 

Peki montaj ve taahhüt işinde irsaliye düzenleyeceğiz ama faturayı 7 günlük sürede kesemeyeceğiz, ceza mı yiyeyeğiz? Tabi ki yemeyeceğiz. Biliyoruz ki bununla ilgili birçok Özelge örneği mevcuttur. Dikkat edilmesi gereken hususları hatırlayalım. 

Bir Özelge’de der ki; 

Bu durumda, müşteriye montaj aşamasında veyahut taahhüt işinde kullanılacak malzemelerin ve gönderilen her bir parçanın sevki sırasında sevk irsaliyesinin alıcı adına düzenlenmesi, sevk irsaliyesinin üzerine taşınan malın kısım kısım taşındığının ve montaj veya bir taahhüt işi için yapılacağının belirtilmesi, işin  tamamlandığı tarihi takip eden 7 gün içinde de fatura tanzim edilmesi ve daha önce düzenlenen sevk irsaliyelerinin numaralarının bu faturada belirtilmesi gerekmektedir.

Ancak, azami  7  günlük süre içerisinde düzenlendiğinin ileride tarafınızdan ispatı açısından keseceğiniz fatura üzerinde yapılan işin tamamlandığı tarihin de ayrıca belirtilmesinde fayda bulunmaktadır.”
 

Yine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından 17.11.2011 tarihinde alınan bir Özelge’den de alıntı yaparak olayı irdeleyelim. 

“ Konu: Hak ediş ödemelerinin fatura ile ilişkilendirilmesi. 

Taşeron olarak asıl müteahhide vermiş olduğunuz hizmet sebebiyle elde ettiğiniz hak ediş bedeli için hak edişin tahakkuk ettiğini belgeleyen kabul tutanağının düzenlendiği yani hak ediş raporunun onaylandığı tarihten itibaren 7 gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Diğer taraftan, taahhüt ettiğiniz hizmeti yerine getirmek için şantiye sahasına gönderdiğiniz malzemeler için düzenlediğiniz sevk irsaliyelerini, bu malzemeler için fatura tanzim edilmesi söz konusu olmadığından, hak ediş faturanız ile ilişkilendirmeniz gerekmektedir.” Şeklindedir. 

Sonuç olarak; Bu tarz işlerde de irsaliye kesilmesi zorunlu olup;  gerekli evrak düzenine uyulmak ve yazımızda aktardığımız üzere gerekli notları almak suretiyle cezai müeyyide ile karşılaşmayacağımızaşikârdır.

 

Sabriye GÜL
Aday Meslek Mensubu 

Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.