e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

MALİ MÜŞAVİRLER VERGİ MAHKEMESİNDE MÜKELLEF ADINA DAVA AÇABİLİRLER Mİ?


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

 Merhaba dostlar, merhaba meslektaşlarım… Mali müşavirlik mesleği günümüzde çok önemli bir öneme sahip olan meslek grupları arasında yer almaktadır. Meslek  Mensupları uzun yıllardır gerçek ve tüzel kurumların her türlü kayıt, muhasebe, vergi ve sigorta işlemleri, denetim ve değerleme işlemlerinde yapmakta olup, bazen alaylı, bazen eğitimli, ellerinden geldiğince her türlü defter ve kayıt tutma, raporlama, denetim, vergi ve sigorta işlemleri, mali tablo hazırlama, vergi uyuşmazlıklarının takibi, hisse ve şirket değerleme gibi işlerde tek müracaat mercii olmuşlardır.

3568 sayılı yasaya göre meslek mensupları mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir mali müşavir uzun süren  eğitimler sonunda mesleğe girmekte olup ,gerçek ve tüzel firmaların muhasebe denetim sosyal sigorta ve vergi konularında hizmet vermektedir.

Gerçek ve tüzel firmaların maliyenin kesmiş olduğu birçok haksız cezalara karşı can sipare mükelleflerini korumakta, cezalara karşı açılacak davalarda dilekçeler hazırlamakta gerçek ve tüzel firmalarda bu dilekçeleri imzalamaktadırlar.

 Meslek mensuplarının vekâleten dava açma yetkisi bulunmamakta fakat vergi mahkemesi ve Danıştay da incelemenin duruşmalı yapılması durumunda uyuşmazlık konusu dönemde mükellefe hizmet vermiş olmaları koşuluyla ve mükellefin isteğiyle dinlenebilmektedirler. Aynı hak dava konusu incelemeyi yapmış olan inceleme elemanına da verilmiş bulunmaktadır. Ancak uygulamada büyük metropollerde (İstanbul ,ankara ve izmir vb) bazı istisnalar hariç avukat arkadaşlar genellikle vergi hukuku konularında yoğunlaşmadıklarından ve idari yargıda da yazılı usul uygulanıp duruşma istek üzerine yapıldığından dava dilekçeleri ve cevapları genellikle 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensupları tarafından hazırlanmakta ve bu şekliyle davalar izlenmektedir.

Şayet bir mali müşavir mükellef adına bir dava açtığında 2577 sayılı idari yargılama kanunu md/15 de

Kanun koyucu
1.(Değişik: 3622 - 5.4.1990) Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin;
a) 3/a bendine göre adlî ve askerî yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idarî yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine,
b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine,
c) 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine,
d) 3/g bendinde yazılı halde otuz gün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı hallerde, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine,
e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, Karar verilir.
2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştay’a veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir.
3. Dilekçelerin 3 üncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde, yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz.
4. (Değişik: 4001 - 10.6.1994) İlk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idarî yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlarla, 1/c bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve 1/d bendindeki dilekçe red kararları dışında, kararın düzeltilmesi veya temyiz yoluna; tek hâkim kararına karşı ise itiraz yoluna başvurulabilir.
5. (Ek: 3622 - 5.4.1990) 1 inci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir

Hükmü vardır.

Şahsi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak gerekirse belki en iyi vergi mahkemelerinde mükellefi savunabilecek olan biz meslek mensuplarıdır. Artık günümüzde ALAYLI meslek mensupları iyi bir eğitimle vergi mahkemelerinde vergi davalarına, ticari mahkemelerde ise ticari davalarda mükellefi aslanlar gibi savunabilir. Çünkü meslek mensupları vergi konularında çek ,senet ve bonoda uzman olduğundan kanımca mükellefi en iyi bir şekilde savunacağından adım gibi eminim.

Kalın sağlıcakla…

                                                        -KISSADEN HİSSE -

“ Her Çile “CENNET” yolunun bir Taşıdır İMTİHANDAN kaçan AHİRETİ Kaybeder. ”
Hz. Muhammed (s.a.v)

Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr

www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

bozokhkmt@hotmail.com

 

 Kaynak: www.muhasebeweb.com

(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.