e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Sabriye Gül SMMM

FATURA AĞIR !


Sabriye Gül SMMM

 Çok zaman önce değil daha 13 Temmuz 2013’de yayımlandı “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine dair Yönetmelik”. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsamaktaydı. 

Yönetmeliğe göre bu kapsama giren işyerlerinde çalışacakların işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunluydu. Ve yine bu  yönetmelikte; 

 “(1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.” şeklinde bu zorunluluğun denetimi ile ilgili bilgilere yer verilmişti. 

Ayrıca tabiî ki çalıştırılacak işçinin mesleki eğitime tabi tutulmasıyla bitmiyordu mesele.

30 Haziran 2012’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Kanununda da İşverenin genel yükümlülükleri de belirtilmişti bildiğimiz üzere. Bu kanunun ilgili maddesine göre ise; 

“MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.” 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyeti değil ama tedbirsizliğin maliyeti çalışanlara yansıdı malesef. En ağır ve en acı şekilde. Değerli üstad SMMM Murat SAYAR’ın  makalesinde yaptığı öz eleştiriden de anladığımız üzere İnsan hayatı Kılıfına uydurulacak kadar ucuz değil, olmamalı da.     

Mesleğimiz gereği; Vergi Cezaları geliyor, Sgk Ceza yağmuruna tutuyor, Denetime tabi tutulacak işyerlerinin kapsamı genişliyor diye bilgilendirmeler yapıyoruz kocaman başlıklarla. Ama bu sefer FATURA AĞIR ! Hiçbir ceza insan hayatından daha büyük olamaz. Bir daha böyle acılar yaşamamak için hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım.  Türk Milleti olarak acımız büyük. Öncelikle görev şehitlerinin yakınlarına ve sonra hepimize baş sağlığı diliyorum. Allahım bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın. 

Saygılarımla,
SMMM Sabriye GÜL

Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.