e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

SAĞLIK SEKTÖRÜ TEŞVİĞİ...


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR BU TEŞVİKTEN YARARLANIN…

 Merhaba aziz ve pek kıymetli mesleğe gönül vermiş Mali müşavir ve muhasebe mesleğini yüreği ile severek çalışan meslektaşlarım şayet sağlık sektöründe mükellefleriniz varsa veya sağlık sektöründe çalışmakta olan meslektaşlarım varsa lütfen bu teşvikten yararlandırsın… Lütfen makalenin son kısmında bulunan ÇOK ÖNEMLİ NOT kısmını okumanızı önemle talep ediyorum…

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış özel hastaneler veya üniversite hastaneleri ile Sağlık turizmi şirketleri, Türkiye’de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik, sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkinGİDERLERİN belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır. Bu teşvikler GERİ ÖDEMESİZ HİBE niteliğindedir.

Teşvikleri Özetlemek Gerekirse;

1.)PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ:

 Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında  satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır. (md/7)

2.)HASTA YOL DESTEĞİ:

Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden sağlık kuruluşları tarafından Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına getirilen hastaların uçuş giderleri %50 oranında ve toplam tedavi masraflarının %20’sini geçmemek üzere hasta başına en fazla 1.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamındaki destekten Bakanlığın PROTOKOL yaptığı sağlık kuruluşları yararlandırılır. Bu madde uyarınca desteklenecek hedef ülkeler Genelge ile düzenlenir. (md/8)

3.)YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ:

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin SPONSORLUK, REKLAM, TANITIM, DANIŞMANLIK, KATILIM ve ORGANİZASYON giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu Karar uyarınca ön onay verilen tanıtım programları desteklenir. Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bu madde uyarınca desteklenebilecek Sponsorluk, Reklam, Tanıtım, Danışmanlık ve Organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir (md/9)

4.)ORGANİZASYON DESTEĞİ:

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin KATILIMmaliyetleri; ETKİNLİK BAŞINA  %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde uyarınca bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu BİR TAKVİM YILIiçerisinde en fazla 10 (on) kez DESTEK alabilir. Bu madde uyarınca desteklenebilecek fuar, kongre ve konferanslar Genelge ile düzenlenir (md/10)

5.)ARAMA MOTORU DESTEĞİ:

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, ARAMA AĞI REKLAMLARI da dâhil olmak üzere REKLAM  ve TANITIM  giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına YILLIK EN FAZLA 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. (md/11)

6.)YURT DIŞI BRİM DESTEĞİ:

Sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin KİRA GİDERLERİ 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve YILLIK EN FAZLA 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve YILLIK 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir. Bu Karar’ın yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir. Yurt dışındaki birimin yurt dışında kurulmuş yerli-yabancı ortaklığı tarafından açılması halinde, bu madde kapsamındaki destek tutarları söz konusu ortaklıktaki HİSSE NİSPETİNDE ödenir. Yurt dışı birim desteğinden yararlanabilmek için ilgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması durumunda destek ÖDEMESİ yapılmaz. Sağlık turizmi şirketleri, bu madde kapsamında, SADECE YURT DIŞINDA açılan ofisleri için desteklenir. (md/12)

7.)BELGELENDİRME DESTEĞİ:

Sağlık kuruluşlarının uluslararası TEKNİK mevzuata uyum sağlamak veya YURT DIŞI pazarlara girmek amacıyla aldıkları Belge, Sertifika veya Akreditasyona ilişkin Alım, Yenileme ve Danışmanlık GİDERLERİ; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde uyarınca desteklenecek belge, sertifika ve akreditasyonlar Genelge ile düzenlenir.(md/13)

8.)TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEĞİ:

Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ULAŞIM ve KONAKLAMA giderleri ile programa ilişkin Reklam, Pazarlama, Danışmanlık, Tanıtım ve Organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının EN FAZLA 2 (iki) temsilcisinin ULAŞIM ve KONAKLAMA giderleri karşılanır. Bu madde uyarınca desteklenebilecek reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.

Bu madde uyarınca sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği Ticaret heyeti ve Alım heyeti programları desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu BİR TAKVİM YILI İÇERSİNDE  en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyetleri, doğrudan Bakanlıkça veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte düzenlenir.

Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 8 (sekiz) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.

 Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır. Bu madde kapsamında desteklenen etkinliklerin gerçekleştirilebileceği hedef ülkeler Genelge ile düzenlenir.

Bakanlık Türkiye’nin uluslararası sağlık turizmi gelirlerini artırmak, pazara girişi sağlamak ve ülke tanıtımı yapmak amacıyla hedef ülkelerde ticaret heyetleri kapsamında sosyal yardım projeleri koordine edebilir. Sosyal yardım projesi içeren ticaret heyetleri için bu madde kapsamındaki destek %100 oranında uygulanır. Söz konusu sosyal yardım projeleri kapsamında yardım amaçlı malzemeler ile yardım için gerekli olan profesyonel ve yerel personelin taşıma, ulaşım, konaklama ve hizmet giderleri de karşılanır.

Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti programı, alım heyeti programı veya sosyal yardım projesi; Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte de gerçekleştirilebilir. (md/14)

9.)DANIŞMANLIK DESTEĞİ:

Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık kuruluşlarının Bakanlığın ÖN ONAY  verdiği konularda satın aldıkları DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE  ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır (md/15)

 

Verilen bu hibeyi TABLO halinde daha basit bir şekilde özetlemek gerekirse; ilk önce tablo yapmadan kısaltmaları belirterek, tabloyu oluşturalım… Kısaltmalar;-Sağlık Kuruluşları (SK)-Sağlık Turizmi Şirketi ( STŞ)-İşbirliği Kuruluşu (İK)

DESTEK TÜRÜ

DESTEKTEN FAYDALANANLAR

DESTEK ORANI

DESTEK TUTARI ($)

Pazara giriş desteği

1.sağlık kuruluşları

2.sağlık turizm şirketleri

3.işbirliği kuruluşları

SK ve STŞ için %60

İK için %70

SK ve STŞ 100.000 dolar

İK: 300.000 dolar

Hasta Yol Desteği

1.sağlık kuruluşları

 S.K: %50

Hasta başına 1000 dolar

Yurt dışı Tanıtım Desteği

1.sağlık kuruluşları

2.sağlık turizm şirketleri

3.işbirliği kuruluşları

SK ve STŞ için %50

İK için %70

SK ve STŞ:300.000 dolar

İK:500.000 dolar

Organizasyon Desteği (Fuar, Kongre, Konferans)

1.sağlık kuruluşları

2.sağlık turizm şirketleri

3.işbirliği kuruluşları

Her üç kuruluşları için %70

SK,STŞ ve İK başına yılda en fazla 10 adet Etkinlik başına 15.000 dolar

Arama Motoru Tanıtım Desteği

1.sağlık kuruluşları

2.sağlık turizm şirketleri

3.işbirliği kuruluşları

Her üç kuruluşları için %50

Her üç kuruluşları için Yıllık 100.000

Yurt dışı Birim Desteği

1.sağlık kuruluşları

2.sağlık turizm şirketleri

3.işbirliği kuruluşları

SK ve STŞ için %60

 İK için %70

SK ve STŞ:200.000 dolar

İK:300.000 dolar

Bir birim 4 yıl

Desteklenir.

Toplam 10 birime kadar.

Belgelendirme Desteği

1.sağlık kuruluşları

S.K: %50

Belge, Sertifika, akreditasyon başına 50.000 dolar

Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

1.işbirliği kuruluşları

İ.K:  %70

Program başına 150.000 Yılda 5 Heyet

Danışmanlık Desteği

1.sağlık kuruluşları

2.sağlık turizm şirketleri

SK ve STŞ için %50

 

SK ve STŞ başına 1 defa ve Yıllık 200.000 dolar

 

Çok önemli not:

Sevgili meslektaşlarım değerli büyüklerim… Öncelikle bu mesleğe gönül vermiş meslektaşlarımın bir çoğu işsiz durumda lütfen meslektaşlarımıza destek verelim. Özellikle stajyer smmm adaylarına destek verelim ki birçoğu ne yazık ki stajı tamamlamak için kendi cebinden para ödemekte aynı zamanda mesleği icra edememektedirler. Meslek kanunumuzda stajyerlere iş konusunda ne yazık ki stajyeri bulunur maddesi varken çoğu odalar bu konuda pasif durumundadırlar bunu sonucunda mesleki açıdan yetersiz bilgisiz birçok arkadaşımız meslek hayatına adım atmaktadırlar. Bazı meslektaşlarımız ellerinden mükellef gider kaygısıyla stajyer arkadaşlara bile iş bile vermemektedirler. Yâda iyi yetişmiş, mesleki bilgiye sahip meslektaşlarımız bile iş aramaktadırlar. Gelin lütfen birbirimize DESTEK olalım. İnanın ben bile İŞSİZİM utanarak söylüyorum. Fakat  bu çaresizliğimi bir çok meslektaşa iletsem bile belki de benim kısmetsizliğim belki de vadem geldi ekmeğim kesildi ve vefat edeceğim herhalde diyerek sabırla sevgililer sevgilisi refiki ala olan yüce rabbimin yanına herhalde gideceğim  bu yüzden belki de diye düşünmekteyim. Her ne sebepten olursa olsun. Tüm meslektaşlarıma Gelin CANLAR Bir Olalımdiyerek mesleki açıdan meslektaşlarıma el uzatmanızı temenni diliyorum.

Yolu sevgi ve rahmetten geçen TÜM MESLEKTAŞLARIMLA bir gün muhakkak bir gün buluşmak dileği ile esenlikler içeresinde olmanız dileği ile…

Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN
hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr
bozokhkmt@hotmail.com
www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.