e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Mustafa KESKİN -  SGK Eski Baş Müfettişi

İDARİ PARA CEZALARINA AF


Mustafa KESKİN - SGK Eski Baş Müfettişi

 Yürürlüğe giren  af( yapılandırma) yasıyla ilgili olarak  başvurular başlamış ve şu an itibariyle de devam etmektedir. Söz konusu af yasasından yararlanabilmek için  af kapsamına giren borcun kesinlikle 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ait olması gerekmektedir. 2014 yılı Mayıs ayı ve sonrasına ait borçlar için af yasasından yaralanılamayacaktır. Borcun 2014 yılı Nisan ve öncesine ait olması tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda Nisan ve öncesine ait olan bu borcun kesinlikle 10.09.2014 tarihinden önce tahakkuk etmiş olması gerekmektedir.

SGK borcun tahakkuku ile ilgili kuralı böyle koymakla beraber kendisinden kaynaklanan nedenlerle işverenlere zarar vermemek adına tahakkukların derhal yapılması için tüm il müdürlüklerini uyarmıştır.

Tebliğ olmamış idari para cezaları olduğu düşünülerek SGK' ya yeniden yapılandırma (af) başvurusunda bulunan borçluların, 30/4/2014 ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, başvuru tarihinin son günü olan  31/12/2014 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanları yapılandırma kapsamına dahil edilmiştir.

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasında, cezaya konu fiilin 30/4/2014 veya öncesinde işlenmiş olması ve 31/12/2014 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması esas olduğundan,  30/4/2014 tarihinden önce işlenmiş ancak başvuru tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş idari para cezaları 31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Dikkat edilirse idari para cezalarında 31/12/2014 tarihine kadar tebliğ edilme şartı getirilmiştir. SGK' daki iş yoğunluğundan dolayı bu tarihe kadar tebligatın yapılamaması halinde ne yapılacağı net bir şekilde belirtilmemiştir.

İDARİ PARA CEZASINDA AFFIN MİKTARI;

İdari para cezalarında af uygulaması, 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu af kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si silinir. Eğer idari para cezalarıyla ilgili gecikme zammı ve gecikme faizi gibi fer'i alacaklar varsa bunlarında tamamı tahsislinden vazgeçilir. Borçlu aftan yararlanmak şartıyla idari para cezası borçlarının aslının sadece %50 sini ödeyerek borç yükünden kurtulur. Ödeyeceği borç aslının %50 sine ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarında ödenmesi gerekmektedir.

PRİM AFFFINDA İSTİSNAİ HALLER;

Prim tahakkuklarıyla ilgili de bazı istisnalar getirilmiştir. 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 11/9/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında işverenlerce Kurumumuza verilen veya Kurumumuzca re’sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri;

a) Mahkeme ilamına istinaden düzenlenmiş ve mahkemenin ilam tarihinin 10/9/2014 veya öncesi bir tarih olması,

b) Müfettiş ve denetmenlerce düzenlenen rapor tarihinin 10/9/2014 veya öncesi bir tarih olması,

c) Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara istinaden düzenlenmiş ve bahse konu yazıların 10/9/2014 veya öncesinde Kuruma intikal ettirilmiş olması,

d) Eksik gün bildirim formlarının verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenmiş ve söz konusu belgelerin işverenlerden 10/9/2014 veya öncesinde istenilmiş olması şartıyla, söz konusu prim belgelerinin 10/9/2014 ve öncesinde Kuruma verildikleri kabul edilerek, tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları da yapılandırma kapsamında sayılmıştır. 

Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.