e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Mustafa KESKİN -  SGK Eski Baş Müfettişi

Şirket Ortakları İçin Uygulanacak Cezalardan Kurtulabilirsiniz


Mustafa KESKİN - SGK Eski Baş Müfettişi

 İşverenler, yanlarında çalıştırdıkları 4/A (SSK) sigortalıları için  işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini SGK' ya belli süre içinde vermek zorundadır. Bu yükümlülüğü tüm Mali Müşavirler ve işverenler biliyorlar ve uygulamasında da titizlik gösteriyorlar. Ancak daha az bilinen ve uygulamasında aksaklıklar olan konu, şirket ortaklarının ister şirketin kuruluştan sonra isterse hisse devirlerde yada şirkete yeni ortak alımlarında şirket ortaklarının da aynen çalışan işçiler gibi SGK' ya işe giriş bildirimlerinin yapılmasıdır. Yine şirket ortaklığında ayrılışlarda da işten ayrılış bildirgesi verilmek zorunda olunduğu çoğu zaman atlanılmaktadır.

Oysa şirket ortağı olmaları nedeniyle 4/B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan,   anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirketlerin ortakları için de işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini SGK' ya   vermeleri gerekmektedir.

Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirket ortakları için    15 gün içinde işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile şirketteki payının tamamını bir başkasına devreden limited şirket ortakları için 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi halinde, işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin her biri için  şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Şirket ortağı olan 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri e-sigorta kapsamında elektronik ortamda verilemediğinden şirket yetkililerinin bu bildirimleri SGK' ya kağıt ortamında vermeleri gerekmektedir.

BİLDİRİM ZORUNLULUĞUNUN VE CEZA UYGULAMASININ BAŞLANGICI;

Şirket ortakları için işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin  SGK' ya yapılma zorunluluğu 01/10/2008 tarihinde getirildiğinden söz konusu bildirimlerin, 01/10/2008 den sonra oluşan ortaklıklar dolayısıyla belirtilen süreler içinde yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacaktır. Eğer şirket 01/10/2008 tarihinden önce kurulmuş yada şirket ortaklıkları bu tarihten önce değişmiş ise işe giriş yada işten çıkış bildirgesi verilme zorunluluğu ve buna bağlı ceza uygulanma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Torba Yasa da bu belgeler için ceza  uygulanacağının bilinmemesinden kaynaklanan bir çok cezanın önüne geçmek ve mağduriyetler yaşanmaması amacıyla, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken  işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacağını ve idari para cezası uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

Süresinde verilmeyen işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri 11/12/2014 tarihine kadar SGK' ya verilmesi halinde, daha önce uygulanan idari para cezaları kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir.

Şirket yetkilileri, sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğünü, Torba Yasadaki düzenleme uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak sonucunda idari para cezası uygulanmayacaktır.

Limited şirket ortağının yada anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağın, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/A (SSK) kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak veya yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca aynı şirkette de olsa Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğine ara verilmişse her çıkış ve girişin ayrı ayrı bildirilmesi gerekmektedir.

Şirketleri 01/10/2008 tarihinden sonra kurulan yada aynı tarihten sonra ortakları değişen şirket yetkililerinin, Af yasasında öngörülen 11/12/2014 tarihini kaçırmadan işe giriş ve işten çıkış bildirimlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmelerinde yarar bulunmaktadır.

SORU;

Merhaba Mustafa Bey,
Ben bir ziraat mühendisiyim. Kanunen kurulmuş bir Birlikte  çalışıyorum.
Şuan hem Birliğe hem de birliğin üyeleri tarafından kurulan Anonim Şirkette çalışmam gerekiyor. ( işin içinde olduğumdan ötürü ) Bende her İki iş yerinde de sigortalı olarak çalışmak istiyorum. Bu işin çıkış yolu nedir? Mümkün atı var mıdır? Yanıtlarsanız çok sevinirim.Teşekkür ederim. Kürşat Arısoy

CEVAP:

Kürşat Bey;
Çalıştığınız birlik ve birliğinde ortağı olduğu Anonim Şirket iki ayrı tüzel kişiliktir.
Bu itibarla da iki ayrı tüzel kişilikteki çalışmanızın her iki tüzel kişilik tarafından ayrı ayrı SGK' ya bildirilmesi zorunludur.
Bildirilmemesi halinde Kanuna uygun davranılmamış olur ve sizin talebiniz haline SGK, çalışmanızı bildirmeyen tüzel kişilik hakkında re'sen işlem yaparak hem size çalıştığınız günler için hizmet kazandırır hem de bildiriminizi yapmayan tüzel kişiliğe idari para cezası uygular.

Ancak mevzuata göre her ay, 30 gün üzerinden değerlendirilir ve ay içinde ki çalışmalarından dolayı günü 30 günden fazla olsa bile prim günü 30 olarak kabul edilir. Otuz günün üstündeki günler emeklilik şartlarının hesabında değerlendirmeye alınmaz. Ancak kazançlar için durum aynı değildir. Her iki işveren tarafından yapılan kazanç bildirimi toplanır ve emekli maaş hesabında toplam miktar göz önünde bulundurulur. Ay içinde bildirilen kazancınız prim tavanını aşıyorsa ki bu miktar 6.962 TL dir. Bu defa aşan miktarın, ödenen sigortalı hissesine denk gelen kısmı  tarafınızdan SGK' dan talep edilmesi halinde SGK söz konusu miktarı  ödemek zorundadır.

Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com 

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.