e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Mustafa KESKİN -  SGK Eski Baş Müfettişi

AF, PRİM BORCUNU NASIL ETKİLEYECEK


Mustafa KESKİN - SGK Eski Baş Müfettişi

 Af yada SGK' nın deyimiyle prim yapılandırması, prim asıllarını hiç bir şekilde kapsama almıyor. Yani işverenin yada sigortalının borçlarının prim asıllarında hiç bir şekilde azaltmaya gidilmiyor. İşveren ve sigortalıların prim borcundan indirim sadece gecikme cezası ve  gecikme zammı  üzerinden yapılıyor. SGK' da bu nedenle, "yapılandırma" diye adlandırıp "af" kelimesini kullanmıyor. Bizde yapılandırma kelimesini kullanarak konuyu açıklamaya çalışalım. Prim yapılandırması kapsamında prim asıllarına hiç dokunulmadan prim için uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı tamamen siliniyor. SGK her ay ödenmeyen primler için %2 gecikme cezası uyguladığından ve bunun yanında birde gecikme zammı olarak devlet iç borçlanma senetleri faiz oranı kadar aylık faiz uygulandığından toplam borcun büyük bir kısmı ceza ve faizlerden oluşmaktadır.

Eğer borç eski tarihlerden geliyorsa toplam borcun büyük çoğunluğu gecikme cezası ve gecikme zamlarından oluşmaktadır. Prim borcu yakın tarihlerin borcuysa bu defa asıl borç, toplam borcun yekununu yakın olacaktır.

Örneğin 1999 yılından kalan 100 TL lik prim borcuna  gecikme cezası ve gecikme zammı uygulandığında borç toplamı bu gün itibariyle 1.758 TL olmaktadır. Hesaptan da görüleceği gibi bu borcun 1.658 TL si gecikme cezası ve gecikme zammından oluşmaktadır. 1999 yılından kalan 100 TL lik borcu için yapılandırma(AF) başvurusunda bulunan sigortalı yada işverenin 1.658 TL lik gecikme cezası ve gecikme zammı borcu tamamen silinecek, bunun yerine 100 TL lik prim aslına Yİ-ÜFE uygulanarak yeni bir değerlendirme yapılacaktır. Aynı örnekten devam edersek 1999 tarihinden kalan 100 TL lik borcun Yİ-ÜFE ile değerlendirilmesi sonucunda bulunacak 213 TL, ana paraya eklenecek ve toplam borç 313 TL olarak yapılandırılacaktır.

Eğer borç yakın bir tarihe, örneğin 2010 yılına aitse bu defa 100 TL lik ana paraya uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı 40 TL olacağından toplam borç 140 TL olacaktır. İşveren yada sigortalı, yapılandırmaya başvurması halinde 40 TL lik gecikme cezası ve gecikme zammı tamamen silinecek, bunun yerine 100 TL lik prim aslına Yİ-ÜFE uygulanarak yeni bir değerlendirme yapılacaktır. Aynı örnekten devam edersek 2010 tarihinden kalan 100 TL lik borcun Yİ-ÜFE ile değerlendirilmesi sonucunda bulunacak 24 TL, ana paraya eklenecek ve toplam borç 124 TL olarak yapılandırılacaktır.

Hesaplamadan da görüleceği gibi eski borçlar prim yapılandırmasından daha fazla avantaj sağlarken yakın tarihli borçlar daha az avantaj sağlamaktadır.

Her iki halde de işveren yada sigortalılarımızın prim yapılandırmasına başvurmalarında yarar bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

BORÇ ASILLARI ÖDENMİŞ PRİMLERDE AF;

Yukarıdaki örneğimizde prim asılları aynen kalırken prim aslına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinmekteydi. Mevcut yapılandırma(AF) kapsamında bunun tek istisnası prim borcunun aslının ödenip fer' isi dediğimiz gecikme cezası ve gecikme zamlarının borç olarak kalması halidir. Bu defa prim aslı olmadığından fer'i olan gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamı silinmeyecektir. Sadece gecikme cezası ve gecikme zammı olan işveren yada sigortalıların  borçlarının %60 ı silinecek, %40 ı yapılandırmaya esas miktar olarak alınacaktır.

Bu tür borçlar çok eski tarihli borçlardır. Yakın tarihli böyle bir borç olması sistem itibariyle mümkün değildir.

 

ÖZEL BİNA İNŞAATI YAPANLAR AFTAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Özel bina inşaatı yapıp ta eksik işçilik bildiriminde bulunan işverenlerde prim yapılandırmasından (AF) yararlanabilecek. Malum özel bina inşaatı yapanlar, yaptıkları inşaatın yaklaşık maliyetinin %6.75 i kadarını SGK' ya, prime esas kazanç olarak bildirmek zorundadırlar. Bildirmeleri gereken kazancın altında bir bildirimde bulunmaları halinde aradaki miktar SGK tarafından işverenden istenir.

İşte bu şekilde eksik kazanç bildiriminde bulunan işverenlerde, eğer inşaatı 30.04.2014 tarihinden önce bitirmiş iseler prim yapılandırmasından (AF) yararlanabileceklerdir. Özel bina inşaatının 30.04.2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması ve re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 10.09.2014 tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 30.04.2014 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, işveren tarafından 10.09.2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen SGK tarafından fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, işverenlere atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığı da dikkate alınarak gerekli işçilik araştırması  derhal sonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim alacakları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Mustafa KESKİN

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.