e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Mustafa KESKİN -  SGK Eski Baş Müfettişi

Ay İçinde Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Bildirimi


Mustafa KESKİN - SGK Eski Baş Müfettişi

 SGK uygulamalarında "sosyal güvenliğin tekliği ilkesi" geçerlidir. Sosyal güvenliğin tekliği ilkesine göre bir sigortalı aynı anda farklı statülerde sigortalı olmayı gerektirecek faaliyette bulunuyorsa, sadece bir statüden sigortalı olabilir. Diğer statüden, sigortalı olmayı gerektirecek bir faaliyetinin olmasına rağmen sigortalı olamaz. Örneğin bir işyerinde sigortalı olarak çalışan ve SSK(4/A) sigortalısı olan bir kişi aynı anda bir ticari faaliyette de bulunmaya başlamışsa yada bir şirkete ortak olmuşsa ticari faaliyette bulunmasından yada şirket ortağından dolayı Bağ-Kur (4/B) sigortalısı olamaz.

Ancak bir sigortalı birden fazla işverenin yanında hizmet akdine tabi çalışıyorsa o sigortalıyı çalıştırdığı tüm işverenler sigortalı olarak SGK' ya bildirmesi ve primlerini ödemesi gerekmektedir. Hizmet akdine tabi çalışan kişi başka bir işverenin yanında sigortalı çalışıyor ve SGK' ya sigortalı olarak bildiriyor diye aynı sigortalıyı çalıştıran ikinci işveren çalıştırdığı kişiyi SGK' ya bildirmezlik yapamaz. Her iki işverende sigortalıyı çalıştırdıkları kadar SGK' ya ayrı ayrı bildirim yapmak zorundadır. Bildirmemesi halinde sigortasız işçi çalıştırmış gibi işlem yapılır.

Örneğin; Gündüz kapıcılık yapan, gecede taksi şoförü olarak çalışan işçiyi hem çalıştığı süre kadar apartman yönetimi hem de taksi sahibi sigortalı olarak SGK' ya bildirmek mecburiyetindedir.

Sigortalının aynı anda birden fazla işveren yanında çalışması, ayrı statülerde (SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı) olmadığından sosyal güvenliğin tekliği prensibi kapsamında değerlendirilemez.

SORU;

Merhaba Mustafa bey, ben geçirmiş olduğum  iş kazasından dolayı emekliyim. Ayriyeten iki ayrı işyerindeki çalışmadan dolayı sigortam yatmaktadır. Benim sorum şu, bir yerde brüt 1.202 TL, diğer işyerinden ise 1.465 TL kazancım SGK' bildirilmektedir.  Emekliliğime az kaldı ben emekli olduğumda aylık prim günüm 30 gün görülüp, aylık kazancım 1202 TL+1465 TL  mi olacak. Yoksa nasıl olacak bu konuda bir yardımcı olur musunuz. Teşekkür ederim. Ercan DEMİRÇAKAN

 

 

CEVAP;

Ercan Bey;
SGK mevzuatına göre, işçi statüsünde olan yani hizmet akdine göre bir işveren yanında çalışan kişiler, ay içinde birden fazla işyerinde çalışıyor olsalar, bunların sigortasının çalıştıkları her işyerinden ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Sizin örneğinizden yola çıkarak konuyu açıklayacak olursak; sizi çalıştıran iki işverende çalışmalarınızdan dolayı sizi sigortalı olarak bildirmek zorundadır. Çalışma günleri 30 güne kadar toplanır. Eğer ay içindeki çalışma 30 günü aşıyorsa bu defa aylık çalışma 30 günden fazla olamayacağı için aşan günler çalışma süresinden sayılmayacaktır.
Çalışma günlerinin hesabı böyle olmakla beraber işverenler tarafından bildirilen primler asgari ücretin 6.5 katına kadar toplanır. Emekli maaşı bağlanırken her iki bildirimin toplamı esas alınır. Eğer iki işveren tarafından bildirilen kazançların toplamı asgari ücretin 6.5 katını aşıyorsa bu defa sigortalı aşan kısmın primini SGK' dan isteyebilir.

SORU;

Merhabalar, ikinci  bir işte çalışmaya başlarsak birinci işyeri işverenimiz bizi işten kovabilir mi? Kovabilirse kıdem tazminatını ödeyerek mi kovabilir? Teşekkürler. Emrah DEMİRBAŞ

 

 

CEVAP;

Emrah bey;
Bir işyerinde hizmet akdine tabi olarak çalışan kişinin başka bir işyerinde çalışmasına engel bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Hatta SGK Kanuna göre ikinci bir işyerinde çalışılması halinde ikinci işyerinin de sigorta bildirimi yapması gerektiği belirtilmiştir.
İkinci bir işyerinde çalışmak için kanuni bir engel bulunmamasına rağmen işverenle yapılan iş sözleşmesinde de başka bir işyerinde çalışılmasına engel bir düzenlemenin bulunmaması gerekmektedir. Eğer iş sözleşmesinde  ikinci işyerinde çalışılmasını engelleyen bir madde varsa işveren bu maddeyi ileri sürerek iş akdini fesh edebilir.
İşveren bu maddeye dayanarak iş akdini fesh etmiş olsa bile kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Mustafa KESKİN

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.