e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Mehmey Aydın Şendağ - SMMM

Hesap ve Muhasebe Hilesi kavramlarının hukuki boyutu ve kanundaki yeri


Mehmey Aydın Şendağ - SMMM

 Değerli meslektaşlarım Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme döneminde olduğumuzdan, Hesap ve Muhasebe Hilesi kavramlarının hukuki boyutu ve kanundaki yeri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmayı lüzumlu gördüm...

Vergi mevzuatımızda “hesap hilesi” ve “muhasebe hilesi” kavramları
tanımlanmamıştır. Yargı kararlarında da bir tanıma rastlanmamıştır. “Hesap ve muhasebe hileleri, vergi matrahının azaltılması amacıyla, gerçek ilişki, işlem ve hesapların, defter kayıtları ve belgeler üzerinde yapılan kasıtlı hareketlerle gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Hesap ve muhasebe hilelerini uygulamada birbirinden ayırmak oldukça güçtür.” (Kızılot, 3094)

213 sy Vergi Usul Kanununun 359.maddesinin a bendinde Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, ibaresi yer almaktadır.

Hata ile hileyi ayırt etmenin güçlüğü gerekçesiyle özellikle vergi kaçırma
amacıyla yapılan birtakım hileli işlemleri yapanlar elbette cezasız bırakılamaz. Bu tür suç sayılan işlemleri ayırt etme güçlüğüne rağmen, kanunsuz suç olmaz ilkesi uyarınca “hesap ve muhasebe hilesi” kavramının unsurları ortaya konmalı, Vergi Usul Kanunu’nda sahte belgede ve yanıltıcı belgede olduğu gibi hesap ve muhasebe hilesi kavramının da ceza hukuku ilkeleri de gözetilerek kanuni tanımının yapılması ve bir genel tebliğ ile çerçevesi çizilmelidir.

Sonuç olarak : Yapılan muhasebe işleminin HATALI mı ! ? HİLELİ mi ! ?? ayrımı noktasında kıstas, kanaatimce KASIT UNSURU'nun varlığı ve VERGİ MATRAHININ AZALTILMASI AMACININ olmasıdır. (Adana Mart 2015)

 

M.A.ŞENDAĞ
Adana SMMMO Disiplin Kur.Üye.

 

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.