e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Mehmey Aydın Şendağ - SMMM

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Hizmet Akdine Tabi Çalışabilir Mi?


Mehmey Aydın Şendağ - SMMM

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65.Maddesi Serbest Meslek Faaliyetini Şöyle Tanımlamıştır. Serbest Meslek Faaliyeti; Sermayeden Ziyade Şahsi Mesaiye, İlmi Veya Mesleki Bilgiye Veya İhtisasa Dayanan Ve Ticari Mahiyette Olmıyan İşlerin İşverene Tabi Olmaksızın Şahsi Sorumluluk Altında Kendi Nam Ve Hesabına Yapılmasıdır. 

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun “Yasaklar” Başlıklı 45 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasında “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Bu Unvanlarla, Yeminli Mali Müşavirler İse Bu Unvan Ve Tasdik Yetkisiyle, 2 İnci Maddede Yazılı İşlerin Yürütülmesi Amacıyla Gerçek Ve Tüzel Kişilere Tabi Ve Onların İşyerlerine Bağlı Olarak Hizmet Akdi Le Çalışamazlar, Ticari Faaliyette Bulunamazlar, Meslekle Meslek Onuru İle Bağdaşmayan İşlerle Uğraşamazlar.’’ Hükmü Yer Almaktadır. Madde İçeriğinde Yer Alan Bu Ünvanlarla İbaresi, Meslek Mensuplarının Smmm Ünvanlarını Kullanmadan Başka Bir Ünvanla Bir İşyerine Bağlı Olarak Çalışabileceği Kanısını Doğurmaktadır. Ancak: 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9.Maddesinde ‘’Meslek Mensupları Çalışmalarını Kendi Sorumlulukları AltındaTam Bir Bağımsızlıkla Yürütürler. Bağımsızlık Mesleğin Temeli Ve Vazgeçilmez Bir Unsurudur.’’ Yine Aynı Yönetmeliğin 44.Maddesinde ‘’Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Gerçek Ve Tüzel Kişilere Tabi Ve Onların İşyerlerine Bağlı Olarak Hizmet Akdi İle Çalışamazlar.’’Hükümleri Yer Almaktadır. 

Ayrıca TÜRMOB’ Un Yayımlamış Olduğu 22.06.2011 Tarih Ve 2011 / 1 Sayılı Genelgede; Bağımsız Büro Faaliyetinde Bulunan Yahut Mesleki Şirketlerde İmza Yetkili Olan Meslek Mensuplarının Aynı Zamanda Bir Başka İşyerinde 5510 Sayılı Yasa'nın 4.Maddesinin (A) Bendi Kapsamında Çalışmasına Olanak Bulunmamaktadır Denilmiştir. 

Sonuç Olarak, Serbest Meslek Faaliyeti, İşverene Tabi Olmaksızın Kendi Nam Ve Hesabına Yapılan, Tam Bir Bağımsızlıkla Yürütülen Bir Faaliyet Olduğundan, İşyerlerine Bağlı Olarak Yapılacak Bir Faaliyet Olması Mümkün Görülmemektedir. Bu Nedenle Tarafınızca Yapılacak Olan Bu Fiil Dolayısı İle Disiplin Yönetmeliği Gereği Cezai Müeyyide Uygulanabilir.  

Kaynakça: 193 sy. GVK, 3568 Sy kanun ve yönetmelikleri

  

Mehmet Aydın ŞENDAĞ
SMMM

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.