e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketler Hakkında Vergi Cezası Kesilebilir Mi?


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

  Gerçek kişiler hak ehliyeti ve fiil ehliyetine sahiptirler… Kanunlara göre kurulan işletmelerin kişilik kazanabilmesi için zorunlu organları oluşturulduğu ve tescil edildiği an TÜZEL kişilik kazanırlar

Türk medeni kanunumuzda “ Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar.”

Tüzel kişilik kazanmış işletmeler Aynı zamanda hak ehliyeti ve fiil ehliyetine sahiptirler. Fiil ehliyetine sahip olabilmeleri için kanunca öngörülen gerekli organlara sahip olmaları gerekmektedir.(1)

Belirli amaçlar için kurulan işletmeler amaçlarını gerçekleştiremediklerinden ötürü veya piyasada ticari olarak belli yaşamsal amaç sal gereksinimleri gerçekleştiremediklerinde Tasfiyeye girerek ticari faaliyetlerine sona erdirler…

T.T.K ya göre kurulmuş limitet şirketlerde Ortaklar, anonim şirketlerde ise yönetim kurulu devlete ve diğer 3 cü kişilere karşı sorumludurlar…

Limitet şirketlerde ANME alacaklarından öncelikle şirketten tahsil yoluna gidilmesi gerekmektedir. Hem ortaktan hem de şirketten ANME BORCU  için tahsil yoluna gidilemez. Limitet şirketlerde müdürler vergi borçlarının sorumluluğu Fer’i dir (ikinci derece ), ortaklar ise hisseleri oranında sorumluluk taşırlar.(2)

Anonim şirketlerde ise vergi borçlarından yönetim kurulu sorumlu olup, ortakların ise vergi borçlarından taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olarak sorumluluğu bulunmaktadır.(3)

Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde, bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirileceği; yukarıda yazılı  olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi alacaklarının, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı; temsilciler veya teşekkülü idare edenlerin bu suretle ödedikleri vergiler için, asıl mükelleflere rücu edebilecekleri hükümlerine yer verilmiştir.(4)

SONUÇ

Yukarıdaki mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, bir şirketin ÖDENMEYEN  vergi borcunun kanuni temsilcilerden tahsil edilebilmesi için, alacağın ŞİRKET ADINA  kesinleştirilmiş olması gerekmekte olup, Şirketin   tüzel kişiliğinin SONA ermesi, başka bir ifade ile , medeni hakları kullanma ve bu haklardan yararlanma ehliyetinin son bulması ve alacağın anılan şirketten tahsil edilmesinde HUKUKEN  OLANAK bulunmaması halinde, kamu alacağının ödeme emri ile kanuni temsilcilerden tahsili yoluna gidilemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.(5)

Kaynak

1.)Türk medeni kanun 47 49 md ler

2.) SERİ : A SIRA NO : 5 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

3.)6102 TTK  329 md

4.) 213 Vergi usul kanunu md/10

5.) DANIŞTAY 7. Daire ESAS: 2011/7412KARAR: 2014/2572

                                                         -KISSADAN HİSSE-

“Benim nezdimde sizin en KUVVETLİNİZ, hakkını alıncaya kadar ZAYIF olan kimsedir. En zayıfınız da ondan BAŞKASININ hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir.” Hz.Ebubekir  (r.a)

Hikmet Yıldırım KLINÇARSLAN

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.