e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Mustafa KESKİN -  SGK Eski Baş Müfettişi

MALİ TATİL


Mustafa KESKİN - SGK Eski Baş Müfettişi

Avukatlara ve Mahkemelere uygulanan adli tatilin bir benzeri olan mali tatil, 5604 sayılı Kanunla  2007 yılında ülkemizde uygulanmaya başlandı. Mali müşavirler camiası istediği için hükümet tarafından hayata geçirilen mali tatilde, SGK ve Vergi Dairelerine verilmesi gereken süreli belgelerin verilme sürelerinde değişikliğe gidildi. Mali tatilin bu yıl  01 Temmuz ile 20 Temmuz arasında uygulanması nedeniyle, SGK açısından hangi belgelerin hangi sürelerde verilmesi gerektiğini ve mali tatilin etkilemediği yükümlülüklerin neler olduğunu bu yazımda açıklamaya çalışacağım. 

 

İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLME SÜRESİ;

Herhangi bir işveren, yanında işçi çalıştırmaya başladığında SGK' ya işyeri bildirgesi vererek tescil işlemini gerçekleştirir. Ona bu tescil işlemi ile birlikte bir işyeri numarası verilir ve dosyası açılır. İşverenin sosyal güvenlik mevzuatına göre normal şartlarda en geç, işçi çalıştırmaya başladığı gün itibariyle işyeri bildirgesini SGK' ya vermesi gerekmektedir. Ancak işyeri bildirgesinin verilmesi gereken son gün eğer mali tatil günlerine rastlıyorsa bu defa işveren, işyeri bildirgesini mali tatilin bitim tarihini takip eden 7 gün içinde SGK' ya vermesi halinde süresinde vermiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu itibarla 7 günlük süre 21.07.2015 Salı günü başlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken söz konusu 7 günün iş günü değil takvim günü olmasıdır. 

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME SÜRESİ;

Sigortalı işe giriş bildirgelerinin normal verilme süresi, sigortalılık statüsüne göre değişmekle birlikte örneğin, uygulamanın yoğun olduğu 4/A sigortalıları için işverenler tarafında işe giriş bildirgesi, sigortalı  işe başlamadan en az bir gün öncesinden  verilmesi gerekmektedir. İşe giriş bildirgelerinin son verilme süresinin mali tatile rastlaması halinde işe giriş bildirgesinin, işveren tarafından mali tatili izleyen 7 gün içinde SGK' ya verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır. Örneğin; işveren  07.07.2015 tarihinde işe başlattığı sigortalının işe giriş bildirgesini normal şartlarda en geç 06.07.2015 tarihinde vermesi gerekirken 27.07.2015 tarihinde vermiş olsa dahi mali tatil nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak mali tatilin başlama günü olan  01.07.2015  tarihinde işe başlatılan sigortalının işe giriş bildirgesi en geç 30.06.2015 tarihinde verilmesi gerektiğinden, işe başladığı tarih mali tatile rastlasa bile bildirgenin son verilme tarihi mali tatilin öncesine denk geldiğinden süresinde yani 30.06.2015 tarihinde verilmediğinden süresi dışında verilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanır.   

İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME SÜRESİ;

İşten çıkış bildirgesi, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde verilmelidir. işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken son günün yani onuncu günün mali tatilin olduğu 01 Temmuz 2015 ile 20 Temmuz 2015 arasına rastlaması halinde, işveren tarafından işten çıkış bildirgesinin 28 Temmuz 2015 tarihine kadar verilmesi şartıyla yine süresinde verilmiş sayılacaktır ve  idari para cezası uygulanmayacaktır. 

 

DİĞER SÜRELİ BİLDİRİMLERİN YAPILMA SÜRESİ;

Mali tatilde SGK denetim birimleri çalışmaya ve denetimlere devam etmektedir. Bu itibarla denetim elemanları tarafından işyeri kayıt ve belgelerinin istenmesi halinde, işveren tarafından kayıt ibraz tebligatının alınmasından sonraki 15 gün içinde işyeri kayıtları denetim elemanına ibraz edilmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 15 günlük süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde işverene tuttuğu defter türü dikkate alınarak 12 asgari ücrete kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Eğer son ibraz edilme günü yani 15. gün mali tatile denk gelirse bu defa işveren kayıt ve belgelerini mali tatilin bitim tarihi olan 20 Temmuz 2015 tarihinden sonraki 7 gün içinde ibraz etmesi halinde, kayıt ve belgeleri süresinde ibraz etmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşverene uygulanan idari para cezalarına itiraz, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Eğer itirazın son günü mali tatile rastlarsa işveren, itirazını 28 Temmuz 2015 tarihine kadar yapabilecektir. 

 

MALİ TATİL KAPSAMINA GİRMEYEN İŞLEMLER; 

İşyerinde iş kazası olması yada işçinin meslek hastalığına yakalanması halinde işveren tarafından olay 3 iş günü içinde SGK' ya iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile bildirilmelidir. Bildirimin son günü mali tatile denk gelse bile işveren mutlaka iş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesini süresinde vermelidir. Bu konuda, mali tatilde uygulanan süre uzatımı geçerli olmayacaktır.

 

Aylık prim ve hizmet bildirgesinin SGK' ye verilmesi gereken son gün mali tatilden sonraya denk geldiğinden işverenlerin aylık prim ve hizmet bildirgesini mali tatilin bittiği günden itibaren 7 gün içinde vermeleri halinde Kanundaki süre içinde vermiş kabul edilecektir.Yani işverenler aylık prim ve hizmet belgesini 27.07.2015 tarihine kadar verirlerse süresi içinde vermiş kabul edilecektir.

Mustafa KESKİN

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.