e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
İbrahim GÜLER -SMMM

MEVZUATTAN KISA BİLGİLER


İbrahim GÜLER -SMMM

1-) YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ:

 466 Sıra No'lu VUKGT ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 2014 Yılı Satışları veya Gayri Safi İş Hasılatı:

 * 1.000.000 TL'yi aşanlar için 01.04.2016

 * 1.000.000 - 500.000 TL arası olanlar 01.07.2016

 * 500.000 - 150.000 TL arası olanlar 01.10.2016

 * 150.000 TL'den az olanlar 01.01.2017

  Tarihinden itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanmak zorundadırlar.

 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında işe başlayanlar ise 01.01.2017 tarihinden itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanmak zorundadırlar.

 01.01.2016 tarihinden itibaren işe başlayanlar, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanmak zorundadırlar.

 Mükellefler, mevcut yazar kasalarını yukarıda belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. Belirtilen tarihlerden önce mali hafızanın dolması halinde yeni mali hafıza takılmaz ve hurdaya ayrılır.

2-) TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BANKALAR, FİNANS KURUMLARI VE POSTA  İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİKİ (BELGELENMESİ):

 459 Sıra No'lu VUKGT'ne göre, 01.01.2016 tarihinden itibaren, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, basit usüldeki tüccarlar, defter tutan çiftçiler, vergiden muaf esnaf) kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlara yapacakları 7.000,00 TL'yi AŞAN HER TÜRLÜ TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİ, 5411 Sayılı Kanunda tanımlanan Bankalar, 6493 Sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları, 6475 Sayılı Kanun'a göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

 Bu kapsamda örneğin:

 * Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

 * İşletmenin kendi ortakları veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin,

 * Avans, depozito, pey akçesi gibi tahsilat ve ödemelerin

 7.000,00 TL'yi AŞMASI durumunda, yukarıda sayılan finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve tevsiki zorunludur.

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarı 7.000,00 TL'yi aşması durumunda, yapılan işlemlerin her biri 7.000,00 TL'nin altında kalsa bile, sırayla toplandığında 7.000,00 TL'yi aşan işlemden itibaren yapılan tahsilat ve ödemeler söz konusu finansal kurumlardan geçmek zorundadır. Örnek: (A) Anonim Şirketi, (B) Limited Şirketinden aynı gün içinde sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir. Dikkat edilirse üçüncü alımla birlikte 7.000 TL'lık had aşılmıştır. Bu nedenle son iki (3.500 ve 500) işleme ait tahsilat ve ödemelerin sözkonusu finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.

 3-) KISIM KISIM YAPILAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER:

 İşlem tutarının 7.000,00 TL'yi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınarak her bir tahsilat ve ödeme, söz konusu finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilir.

 Örnek: S.M.Mali Müşavir Ahmet GÖK, Bulut Limited Şirketiyle 01.01.2016 - 31.12.2016 faaliyet dönemi için yıllık tutarı 12.000 TL olan hizmet sözleşmesi yapmıştır. Şirket sözleşme gereği ödemelerini her ay 1.000 TL'lık taksitler halinde yapacaktır. Şirketin, Ahmet GÖK'e aylık 1.000 TL olarak yapacağı ödemeler sözkonusu finans kurumlarından geçecek ve Ahmet GÖK aylık tahsilatlarına serbest meslek makbuzu düzenleyecektir. Çünkü, aylık ödemeler, 7.000 TL'nin altında olmasına rağmen yıllık toplam 7.000 TL'yi aşmaktadır.

 4-) FİNANS KURUMLARINDAN GEÇMEYECEK TAHSİLAT VE ÖDEMELER:

* 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

 * Tapuda gerçekleştirilen işlemlerde yapılan tahsilat ve ödemelerin,  

 * Noterde gerçekleştirilen işlemlerde yapılan tahsilat ve ödemelerin,

 Söz konusu finans kurumlarından geçme mecburiyeti yoktur.

 5-) İHRACAT İŞLEMLERİNDE e-FATURA UYGULAMASI:

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin KDVK'nun 11.maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) için düzenleyecekleri faturaları e-Fatura olarak düzenlemeleri mecburiyeti 01.01.2017 tarihine uzatılmıştır (bkz, 461 Sıra No'lu VUKGT).  

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.     

İbrahim GÜLER - SMMM
 

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.