e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
İbrahim GÜLER -SMMM

2016 Yılında Sigorta Primine Sağlanacak Hazine Desteği


İbrahim GÜLER -SMMM

 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında uygulanmak üzere günlük brüt asgari ücret 54,9 TL olarak asgari ücret tespit komisyonunca kararlaştırılmıştır.   

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6661 sayılı Torba Kanun'un 17. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'a geçici 68.madde eklenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre sigorta primine mahsup edilmek üzere Hazinece destek sağlanacaktır. Geçici 68. maddeye göre yapılacak Hazine desteği aşağıdaki şartlarda karşılanacaktır:

1- Hazine yardımı 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları için geçerli olacaktır.

2- 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına ilişkin YASAL SÜRESİ DIŞINDA VERİLEN aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için Hazine katkısı verilmez.

2- 2015 yılının Ocak - Aralık aylarını kapsayan 12 aylık dönem içerisinde, SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin olarak verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının, günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, SGK'ya ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

Örnek; Ocak 2015 ayında prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 300 gün ise, Ocak 2016 ayında prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 300 günü geçmeyecektir. Ocak 2016 ayında 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı azami 300 gün ise, 300 x 3,33 TL = 999 TL SGK'ya ödenecek sigorta priminden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

Ancak, 2015 yılının aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş ise, bildirimi yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır.

3- 2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, SGK'ya ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

Ancak; mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

Yine, 2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinin; 2016 yılına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, sigortasız işçi çalıştırdığı ve bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığı durumların tespit edilmesi, SGK'ya prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde hazine katkısı uygulanmaz. Ancak, prim, idari para cezası, geicikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 S.K'nun 48.maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler hazine katkısı uygulanır.

2015 yılından önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri için 2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işletmelere uygulanan bu bölüme göre işlem yapılacaktır.

4- İşverenin ödeyeceği sigorta priminin, Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde, sadece, sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

İbrahim GÜLER - SMMM 

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.     

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.