e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Mustafa KESKİN -  SGK Eski Baş Müfettişi

Malulen Emekli Olanların Yeniden Çalışması Halinde Maaşları Kesilir Mi?


Mustafa KESKİN - SGK Eski Baş Müfettişi

 Malulen emekli olanların hem malullük aylığı alıp hem de çalışmaya devam edip edemeyecekleri yönünde aldığım yoğun sorulara cevap olsun diye konuyu etraflıca anlatmak üzere bu günkü yazımda malulen emekli olanların çalışmaları halinde maaşlarının kesilip kesilmeyeceğini açıklamaya çalışacağım.

Malulen emeklilik hem SSK (4/A) hem de Bağ-Kur(4/B) statüsünde çalışanlara verilen bir haktır. Bu statülerde sigortalı olanlar çalışma güçlerinin %60 ından fazlasını kaybetmişlerse SGK Kanununa göre malul sayılırlar ve kanunun öngördüğü prim günleri de varsa SGK' ya müracaat etmeleri halinde kendilerine malullük aylığı bağlanacaktır.

Bugün köşemde işleyeceğim asıl konu yukarıda belirttiğim şartları taşıyıp malul olan kişinin yeniden çalışmaya başlaması halinde maaşının kesilip kesilmeyeceğidir. Burada da kişinin hangi statüden (SSK, Bağ-Kur) malulen emekli olduğu devreye girmektedir. Çünkü emekli olunan statüye göre farklı uygulama yapılmaktadır.

SSK kapsamında malullük aylığı bağlandıktan sonra yeniden SSK(4/A) statüsü kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylıkları kesilecek, yanlarında çalıştıkları işverenleri tarafından ödenen ücret üzerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait primleri alınacaktır. Anlaşılacağı üzere normal bir işçi gibi sigorta primleri SGK' ya işvereni tarafından yatırılacaktır.
SSK(4/A) kapsamında malullük aylığı alanların SSK(4/A) kapsamında yeniden çalışması halinde malullük aylıkları kesilirken Bağ-Kur(4/B) kapsamında bir faaliyette bulunmaları halinde ise malullük aylıkları kesilmemektedir.
Yine SSK(4/A) statüsünde malullük aylığı bağlandıktan sonra Emekli Sandığı(4/C) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları da kesilmeyecektir.

Bağ-Kur(4/B) kapsamında malullük aylığı bağlananlardan, yine Bağ-Kur kapsamındaki faaliyetlerine devam edenlerin malullük aylıkları kesilecektir. Ancak Bağ-Kur(4/B) kapsamında malullük aylığı bağlanan kişi eğer SSK(4/A) kapsamında bir işveren yanında çalışırlarsa malullük aylıkları kesilmeden çalışabileceklerdir.

İLK DEFA 2008 DEN SONRA SİGORTALI OLAN MALULLERİN DURUMU;


SGK' nın reform Kanununun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olup ta malullük aylığı bağlananlardan yeniden SSK(4/A),Bağ-Kur(4/B) ve Emekli Sandığı(4/C) statüsüne tabi çalışmaya başlayanların
aylıklarını kestirmeden çalışmalarına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, çalışmaya başlayanların malullük aylıkları kesilecek, çalıştıkları sürede kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait primleri alınacaktır.
Başkalarının bakımına muhtaç olanlar hariç 01.10 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların malul olsalar bile 10 yıllık sigortalı olma şartını taşımaları şuan mümkün olmadığından 2018 yılından önce malulen emekli olmaları mümkün değildir.
Ayrıca, malullük aylığı alanlardan yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların da malullük aylıkları kesilecek, ancak bunların ülkemizde herhangi bir çalışması bulunmadığından bunlardan aylık almadıkları süre için herhangi bir prim alınmayacaktır.
Malullük aylığı alanlar, aylıkları kesilmeden sadece kısa vadeli sigorta kapsamına giren işlerde çalışabileceklerdir.

SORU;
Merhaba; Mustafa bey
Yeni çıkan yasa ile organ naklinden dolayı malulen emekli olacağım. Ticari bir faaliyette bulunabilir miyim? Eğer mümkünse ilgili yasayı gönderir misiniz.? İsmail B.

CEVAP:
İsmail Bey;
Ticari faaliyette bulunmanız yada bir işveren yanında hizmet akdine tabi olarak çalışmanız halinde malullük maaşınız kesilir ve tüm sigorta kolları yönünden sigorta bildiriminde bulunulmanız gerekir.
Konu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 27.maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir.
Fıkrada aynen şöyle denmektedir.
"malullük aylığı almakta iken bu kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların maluliyet aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir."
Yukarıdaki hüküm bu kanuna(5510) göre çalışmayı esas almıştır. Ticari faaliyette bulunmada bu kanuna (5510) göre çalışma kapsamında olduğundan malullük maaşınız kesilir.
Bu düzenlemenin istisnası, eğer ilk sigorta başlama tarihiniz 01.10.2008 den önce ise ve SSK(4/A) kapsamında malulen emekli olmuşsanız ticari faaliyette bulunmanız dolayısıyla Bağ-Kur(4/B) sigortalısı olacağınızdan malullük aylığınız kesilmeden ticari faaliyetinize devam edebilirsiniz.

Mustafa KESKİN / 30.05.2016

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.