e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

Kollektif ve Komandit Şirket Kuruluş Aşamaları


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

 

Merhabalar Muhasebe web okuyucuları bügünkü yazımıda KOLEKTİF VE KOMANDİT şirketlerin baştan son aşamasına kadar geçen süreç aşamalarını yazmakta bulunmaktayım.şimdi kısaca bu şirket türlerini tanımlayarak başlayarak kısaca bahsetmeye çalışacağım…

Kollektif şirket;
Ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Komandit şirket;
Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.
Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

Komandit şirket şahıs; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.
Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları  bulunamaz.

Adi komandit şirketinin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır.

Yarinki konumuz  ise sevgili muhasebeweb  okuyucuları  LİMİDET ŞİRKET  kuruluş aşamaları olacaktır  şimdiden Esenlikler içersinde olmanızı temenni dileyerek   yarını hasretle bekliyeceğim.

                                  KOLLEKTİF VE KOMANDİT KURULUŞ AŞAMALARI

 

TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA VERİLECEK BELGELER

1

DİLEKÇE ( YETKİLİLER TARAFINDAN İMZALANIR VE DİLEKÇEYE EKLENEN BELGE ADLARI BELİRTİLİR.)

2

NOTER ONAYLI 2 ADET SÖZLEŞME

3

KOOLEKTİF ŞİRKETLERDE TÜM ORTAKLARIN ,KOMANDİT ŞİRKETLERDE  KOMANDİTE ORTAKLARIN FOTORAFLI NUFUS CÜZDAN SÜRETLERİ (MUHTAR  YADA NOTER ONAYLI)

4

TEMSİL VE İMZA YETKİLİ KILINAN KİŞİNİN UNVAN ALTINDA NOTER ONAYLI İMZA TESCİL BEYANNAMESİ

5

TAAHHÜTNAME (TİCARET SİCİL MEMURLUĞU ,EVRAK BÖLÜMÜNDEN TEMİN EDİLİR.)

6

MERKEZ BANKASI TÜKETİCİYİ KORUMA FONU HESABINA YATIRILAN (SERMAYENİN %0,2'Sİ)PARA MAKBUZU FOTOKOPİSİ

 

 

 

 

 

KANUNİ DEFTERLER

 

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER  KİRTASİYEDEN ALINIR  VE NOTERE TASDİK ETTİRİLİR

 

 

1

YEVMİYE DEFTERİ

2

DEFTERİ KEBİR

3

ENVANTER DEFTERİ

4

 PAY DEFTERİ

5

 YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

6

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

 

 

 

VERGİ DAİRESİ

 

ORTAKLIK ADINA HER BİR DİLEKÇE EKİNDE ŞAHIS ŞİRKETİ KURULMASI SIRASINDA İSTENEN BELGELERİN HEPSİ HER ORTAK ADINA AYRI AYRI HAZIRLANARAK MÜRACAT EDİLİR

1

MATBU DİLEKÇE (EKİNDE BELGE ADLARI BELİRTİLİR.)

2

NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

3

MUHTARLIKTAN ONAYLI İKEMETGAH İLMÜHABERİ

4

NOTER ONAYLI İMZA SİRKÜLERİ

5

İŞYERİNE AİT TAPU VEYA KİRA KONTRATININ FOTOKOPİSİ

 

 

 

VERGİ LEVHASI

 

 

1

MATBU DİLEKÇE

2

VERGİ LEVHASI

 

 

 

YAZAR KASA LEVHASI

1

DİLEKÇE İLE VERGİ DAİRESİNE MÜRACAT EDİLİR

2

VERGİ DAİRESİNCE VERİLEN MATBU YAZISI İLE YAZAR KASA SATIN ALINIR

3

FATURA VE YAZAR KASA RUHSATUNUN FOTOKOPİLERİ  VE İLK KESİLEN FİŞ ÖRNEK OLARAK EKLENEREK DİLEKÇE EKİNDE  VERGİ DAİRESİNE VERİLİR.

4

YAZAR KASA LEVHASI ALINIR

 

 

 

BELGELERİN BASIMI

 

MALİYE BAKANLIĞININ ANLAŞMALI OLAN İŞLETMELERİNE ŞAHIS ŞİRKETİ İÇİN :

1

VERGİ DAĞİRESİ TARAFINDAN VERİLEN YOKLAMA FİŞİ

2

VERGİ LEVHASI

3

NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

 

 

 

ODALAR

 

TÜZEL KİŞİLİK KAZANMIŞ OLAN ŞİRKETLER İLGİLİ OLDUKLARI ODALARA ŞİRKETİN TESCİLİNDEN İTİBAREN 1(BİR) AY İÇERSİNDE KAYIT OLMAK ZORUNDADIRLAR

 

SANAYİCİ NİTELİĞİNE SAHİP OLAN ŞİRKETLER SANAYİ ODASINA ;

 

SANAYİCİ NİTELİĞE SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLER İSE TİCARET ODASINA KAYDOLUNUR

 

AYNI ŞEKİLDE ;ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI ESNAF VE SANATKARLAR ,İLGİLİ ODAYA EN GEÇ 1 AY İÇİNDE KAYIT OLMAK ZORUNDADIR.

 

 

 

TİCARET ODASI ŞAHISLAR

1

HAKİKİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

2

SİCİL TASTİKNAMESİ (ASLI)

3

TİCARET SİCİL GASTESİ (ASLI)

4

İMZA SİRKÜLERİ(ASLI)

5

NUFUS CÜZDANI

6

FOTORAF 2 ADET

 

 

 

SANAYİ ODASI

1

HAKİKİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

2

TİCARET SİCİLİ GAZETESİ ASLI VEYA TASTİKLİ FOTOKOPİSİLERİ

3

FİRMA SAHİBİNİN İMZA BEYANNAMESİ

4

MAKİNE LİSTESİ

5

MAKİNELERİN FATURALARI  YA DA NOTERDEN TASDİKLİ DEMİRBAŞ KAYITLARININ FOTOKOPİLERİ

6

PERSONEL LİSTESİ

7

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ YILDAN ÖNCE KURULAN FİRMALAR İÇİN ÖNCEKİ YILIN SADECE ARALIK AYINA AİT VE BULUNDUĞUMUZ YILIN EN SON AYINA AİT AYLIK SSK PRİM BİLDİRGELERİ VE TAHAKKUKLARI ..YENİ KURULAN FİRMALAR İÇİN İSE İŞYERİVE İŞÇİ İŞE GİRİŞ BİLDİRGE FOTOKOPİLERİ (EN AZ 10 İŞÇİ İÇİN BELGE SUNULMALIDIR)

8

SONYIL BİLANÇOSU

9

İŞYERİ FİRMANIN MÜLKİYETİNDE İSE TAPU FOTOKOPİSİ VEYA KİRA İSE KİRA AKDİ FOTOKOPİSİ

10

FİRMA SAHİBİNİN FOTORAFLI NUFUS SÜRETİ

 

 

 

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

1

ÜYE KAYIT BEYANNAMESİ

2

RESİM 2 ADET

3

İKEMETGAH İLMÜHABERİ(MUHTARLIKTAN)

4

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5

NUFUS CÜZDAN SÜRETİ (MUHTARLIK) VEYA  NUFUS CÜZDANI ASLI İLE BERABER FOTOKOPİSİ

6

SİCİL TASTİKNAMESİ

7

DİPLOMA FOTOKOPİSİ (ODA SORUMLULARINCA DİPLOMA ASLI GÖRÜLÜP FOTOKOPİSİ TASDİK EDİLECEKTİR.)

8

KAYIT ÜCRETİ

9

MÜRACAT SAHİBİNİN USTALIK BELGESİ VAR İSE BELGE FOTOKOPİSİ VEYA SORUMLU SANATKAR MUVAFAKATNAMESİ(NOTER)

 

BELEDİYELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ALINMASI

 

İLGİLİ BELEDİYENİN KÜRŞAT MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULUR

 

GEÇİÇİ RUHSAT:BELGELER EKSİKSİZ OLDUĞU DURUMDA BAŞVURUDAN SONRA İLK İŞ GÜNÜ İÇERSİNDE VERİLİR.BUNU TAKİP EDEN EN GEÇ 1 AY İÇERSİNDE YAPILACAK KONTROLDEN SONRA KESİN RUHSAT VERİLİR.

 

GAYRİ SIHHI MÜESSESELER VE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN ŞAHIS VE ŞİRKET BAZINDA İSTENEN ASGARİ BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞ,İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERE İLAVETEN İŞ KONUSU İLE İLGİLİ KURUMLARDAN  DA AYRICA BELGELER İSTENMEKTEDİR.

 

İŞ KONUSUNA GÖRE ,GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA ,ÇALIŞMA RUHSATI VEYA SIHHİ MÜESSELERE AİT İŞYERİ AÇMA ,ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU DOLDURULARAK  AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE BELEDİYE KÜŞAT MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAT EİLİR.

 

 

1

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL KAYDI

2

İŞ YERİNE AİT KİRA KONTRATI VEYA MAL SAHİBİ İSE TAPU FOTOKOPİSİ VEYA İSKAN RAPORU

3

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

4

BİR (1) ADET RESİM

5

DAMGA PULU 2 ADET

6

BAĞLI OLDUĞU ODADAN ODA KAYDI

7

USTALIK BELGESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞYERİ AÇILMASI İSTENMESİ HALİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ VERMİŞ OLDUĞU USTALIK BELGESİNİN NOTER TASTİKLİ FOTOKOPİSİ (BELGE BAŞKASINA AİT İSE BELGE SAHİBİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞACAĞINA DAİR NOTER TAAHHÜDÜ İLE USTALIK BELGESİNİN FOTOKOPİSİ)

8

İŞYERİ AÇILACAK YER ,KÜTÜKTE MESKEN İSE APARTMAN KARAR DEFTERİNDE TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE NOTER ONAYLI MUVAFAKATNAMESİ

9

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN REKLAM KAYDI (VERGİ LEVHASI İLE MÜRACAT EDİLİR.VE İLAN REKLAM BEYANNAMESİ DOLDURULUR.) TABELA İÇİN 32TL/M2(IŞIKSIZ) - 45 TL/M2(IŞIKLI) ARASI ÜCRET ÖDENİR

10

YARIM KAPAKLI DOSYA

11

BAĞKUR VEYA EMEKLİLİK BELGESİ

12

İŞYERİ DEVİR İSE NOTERDEN DEVİR SENEDİ VE ESKİ KÜŞAT

13

NUFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ

 

İKEMETGAH İLMÜHABERİ

 

 

 

 

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİ

 

İŞYERİNDE  SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRACAKSA ÖNCE İŞYERİ SİCİL NUMARASI ALINIR.BUNUN İÇİN FİRMA TARAFINDAN TANZİM EDİLEN İŞYERİ BİLDİRGESİ ,İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAĞI TARİHDEN ÖNCEEKİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE BİRLİKTE KURUMA VERİLİR…

 

A) İŞYERİ SİCİL NUMARASININ ALINMASI

1

İŞYERİ BİLDİRGESİ DOLDURULACAK 2 ADET

2

NUFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ

3

İKEMETGAH BELGESİ

4

KAYITLI OLUNAN MESLEK KURULUŞLARINDAN ALINACAK BELGE

5

TÜZEL KİŞİLER İÇİN TİCARET SİCİL GASTESİ

6

İMZA SÜRKÜLERİ

7

İŞYERİ AÇMA RUHSATI ÖRNEĞİ

8

BAĞLI BULUNAN VERGİ DAĞİRESİNİN ADINI VE VERGİ HESAP NUMARASINI GÖSTERİR BELGE

9

ADİ ORTAKLIKTA TÜM ORTAKLARIN ONAYLI NUFUS KAYIT ÖRNEKLERİ VE İKEMETGAH BELGELERİ

10

SMMM'NİN ADI SOYADI HANGİ ODAYA BAĞLI OLDUĞU ,ODA SİCİL NOSU GÖSTEREN VE İLGİLİ MESLEK KURULUŞU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BELGE  KURUMA TESLİM EDİLİR.

 

 

 

B) İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ

 

ÇALIŞTIRILACAK KİMSELERİ ,İŞE BAŞLATMADAN ÖNCE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ İLE KURUMA BİLDİRMEK ZORUNDADIR.

 

KURUMA İLK DEFA İŞYERİ BİLDİRGESİ VEREN İŞYERLERİNDE ,İŞE ALINAN İŞÇİLER İÇİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ,EN GEÇ BİR(1) AY İÇERSİNDE KURUMA BİLDİRİLİR.

 

 

 

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

 

ÜÇ ADET FOTORAF

 

NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

                                                 -KISSADAN HİSSE-
Nasılbir hayat yaşıyorsanız, öyle ÖLÜRSÜNÜZ. Nasıl öldüyseniz, öyle de DİRİLİRSİNİZ. 
(H.z Muhammet s.a.v) 
 YOLUSEVGİ VE RAHMETTEN GEÇEN GÜZEL İNSANLARLA KARŞILAŞMAK ÜMİDİ İLE
 HikmetYıldırım KILINÇARSLAN
hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr
bozokhkmt@hotmail.com
0532 610 21 70
DEHA EĞİTİM KURUMLARI

Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.