e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

LİMİTED ŞİRKET İLE İLGİLİ TÜM AŞAMALAR


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

Merhaba Muhasebe web gönüldaşları bügünkü konumuz LİMİDET ŞİRKET ‘in baştan son aşamaya kadar geçen süreç aşamalarını ve LİMİTED ŞİRKETLERDE TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR’ı siz muhasebe web okuyucularının hizmetine sunacağım

Genel Tanım:

İki ve daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir.

Yeni TTK dalimidetşirket tanımı madde573de açıkça belirtilmiştir. Kanun hükmüne göre :

(1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

(2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Şeklinde kanun koyucu açıklamıştır.Yine Ortaların sayısını (ttkmd/574) 50’yi aşamayacağımı ve 50 den 1 ortağa düştüğünde müdürlere bilgi verilerek tescil ve ilan ettirilmesi gerektiğini aksi halde bildirilmemesi hallerinde ise doğacak zarardan sorumlu olduğunu belirtir.Kanun koyucu (ttkmd/575-576) şirket sözleşmesinin şekil şartlarını ve sözleşmede yeralacak ;zorunlu unsurları belirtmiştir.yine kanun koyucu (ttkmd/577) şirket sözleşmesinde öngörülmesi gerekli olan bağlayıcı hükümler ile anonim şirketlerde uygulanan ve limidet şirketlerinde uyması gereken ayni sermaye ayni devralmalar ve özel menfaatleri ;ttk md/578 de belirterek sermaye tutarını (ttk md/580) ve ayni sermaye miktarını (ttk md/581) kanun koyucu belirtmiştir.

Kuruluş aşamaları :

LİMİDET ŞİRKET KURULUŞ

 

TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA VERİLECEK BELGELER

1

DİLEKÇE (ŞİRKET MÜDÜR/MÜDÜRLERİ TARAFINDAN İMZALANIR VE DİLEKÇEYE EKLENEN BELGELER BELİRTİLİR.)

2

KURULUŞ BİLDİRİM FORMU

3

SÖZLEŞME 3 ADET

4

UNVAN ALTINA ATILMIŞ İMZA BEYANNAMESİ (NOTER ONAYLI)

5

TAAHHÜTNAME (TİCARET SİCİL MEMURLUĞU ,EVRAK BÖLÜMÜNDEN TEMİN EDİLİR.)

6

MERKEZ BANKASI TÜKETİCİYİ KORUMA FONU HESABINA YATIRILAN (SERMAYENİN %0,2 Sİ )PARA MAKBUZU FOROKOPİSİ

7

ORTAKLARIN RESİMLİ NUFUS CÜZDAN SURETLERİ(MUHTARLIK VEYA NOTER ONAYLI)

8

AYNİ SERMAYE KONULMUŞ İSE MAHLKEME KARARI VE ÜZERİNDE TAKYİDAT OLMADIĞINA DAİR RESMİ KURUM YAZISI

9

YABANC SERMAYELİORTAK ,TÜZEL KİŞİ İSE FAALİYET BELGESİ ASLI VE NOTER TASTİKLİ TERCÜMESİ

10

YABANCI ORTAK GERÇEK KİŞİ İSE PASAPORTUNUN NOTER TASTİKLİ SURETİ

11

TÜRKİYEDE İKEMET EDEN YABANCI ORTAK İÇİN ÇALIŞMA VE OTURMA İZİN BELGESİ (İLGİLİ MAKAMLARCA TASTİKLİ)

12

SERMAYENİN PEŞİN ÖDEME KISMI VARSA BUNU GÖSTEREN BANKA BELGESİ

13

TEŞVİKLİ YATIRIMLAR İÇİN TEŞVİK BELGESİNİN NOTER ONAYLI SURETİ

14

TESCİL HARÇ MAKBUZU ASLI (BANKAYA YATIRILIR)

15

RÜŞTÜNÜ TAMAMLAMAMIŞ ORTAK VAR İSE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN MUVAFAKATI

16

RÜŞTÜNÜ TAMAMLAMAMIŞ KÜÇÜKLER İLE ANA BABA VE BUNLARDAN BİRİSİ AYNI ŞİRKETE ORTAK İSE KAYYUM TAYİNİNE AİT MAHKEME KARARI

 

KANUNİ DEFTERLER (tamamı noter tastikli olacak)

 

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER KİRTASİYEDEN ALINIR VE NOTERE TASDİK ETTİRİLİR

1

YEVMİYE DEFTERİ ( Kapanış Tastik 30.03.20…/ Açılış 31.12.20…/ Ara Onay 31.01.20..)

2

DEFTERİ KEBİR (Kapanış Onayı yok / Açılış 31.01.20.. /AraOnay31.01.20..)

3

ENVANTER DEFTERİ (Kapanış Onayı yok /Açılış 31.01.20../Ara onay 31.01.20…)

4

PAY DEFTERİ (T.T.K.64/3) ÖNCEDEN TASTİKLİ İSE YETERİ KADAR YAPRAK VARSA TASDİĞE GEREK YOK (Kapanış onayı gerek yok /Açılış 31.12.20../Ara onay ****)

5

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ (Kapanış Tastik 31.01.20.. / Açılış 31.12.20../ Ara Onay 31.01.20..)

6

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ (T.T.K 617/3) (Kapanış Onayı yok / Açılış 31.12.20../ Ara Onay ****)

   
 

DİĞER BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER (tamamı noter tastikli olacak)

1

YEVMİYE DEFTERİ ( Kapanış Tastik: 30.03.20.. / Açılış :31.12.20.. / Ara Onay :31.01.20..)

2

DEFTERİ KEBİR (Kapanış Onayı yok / Açılış :31.01.20.. /AraOnay:31.01.20..)

3

ENVANTER DEFTERİ (Kapanış Onayı yok /Açılış 31.01.20../Ara onay: 31.01.20…)

 

VERGİ DAİRESİ

1

MATBU DİLEKÇE (YETKİLİLER TARAFINDAN İMZALANIR VE DİLEKÇEYE EKLENEN BELGE ADLARI BELİRTİLİR.)

2

T.C .SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞNOTER TASTİKLİ SÖZLEŞME(KURULUŞU BAKANLIK İZNİNE TABİ ANONİM İSE)

3

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU TARAFINDAN VERİLEN BELGE(KASA MAKBUZU)

4

KURUCU ORTAKLARIN NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

5

KURUCU ORTAKLARIN İKEMATGAH İLMÜHABERİ (MUHTARLIK VEYA NOTER ONAYLI)

6

İŞYERİNE AİT TAPU VEYA KİRA KONTRATININ FOTOKOPİSİ

7

ŞİRKET YETKİLİLERİNE AİT İMZA SİRKÜLERİ

8

ŞİRKET MÜDÜRÜ KURUCU ORTAKLARDAN DEĞİL,DIŞARIDAN ATANMIŞSA NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ,İKEMETGAH İLMÜHABERİ VE İMZA SİRKÜLERİ

 

(Vergi dairesine iş yeri kapatmaya giderken)

   

1

İşyeri kapatma formunu doldurmalısınız.(vergi dairesine gidince oradan alıp doldurabilirsiniz)

2

Elinizde bulunan boş ve yarım fatura koçanları,sevk irsaliyesi,gider pusulası,vergi levhası,ödeme kaydedici cihaz levhası gibi evrakları götürmeniz,

3

Yazarkasanız varsa ilgili servisinden yazar kasanın kullanım dışı bırakıldığına dair tutanak almanız,

4

Vergi dairesine borcunuz varsa kapatmanız veya borcunuza karşılık mal beyanından bulunmanız,

5

Şirket iseniz karar defterinde tasfiye kararı alıp,notere onaylatıp,Ticaret sicil gazetesine 15 gün içinde yayınlatıp bu gazeteyide götürmeniz,Tasfiye dönemi için defter tastik ettirmeniz,

6

Kapanış tarihinde elinizde bulunan stok malı ve demirbaş eşyalara fatura kesmeniz,

7

Kapanış tarihine rastlayan döneme ilişkin kdv,muhtasar vs. beyannameleri süresinde vermeniz ve gelir vergisi beyannamesini izleyen yıl Mart ayında vermeniz,

8

Şirketler ise kapanış sırasında normal dönem için tasfiyeye giriş Kurumlar vergisi düzenlemeli,ayrıca 12 ay sürecek tasfiye süreci sonunda son olarak tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesini yasal süreleri içinde vermelidir.

9

İşyeri kapanışını kapanış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde vermeniz gerekmektedir.

 

VERGİ LEVHASI

1

MATBU DİLEKÇE

2

VERGİ LEVHASI

 

YAZAR KASA LEVHASI

1

DİLEKÇE İLE VERGİ DAİRESİNE MÜRACAT EDİLİR

2

VERGİ DAİRESİNCE VERİLEN MATBU YAZISI İLE YAZAR KASA SATIN ALINIR

3

FATURA VE YAZAR KASA RUHSATUNUN FOTOKOPİLERİ VE İLK KESİLEN FİŞ ÖRNEK OLARAK EKLENEREK DİLEKÇE EKİNDE VERGİ DAİRESİNE VERİLİR.

4

YAZAR KASA LEVHASI ALINIR

 

BELGELERİN BASIMI

1

SERMAYE ŞİRKETLERİ İÇİN TİCARET SİCİL GASTESİ

2

BELGESİ İLE GİDİLİR VE MATBU DİLEKÇE DOLDURULUR.BASILAN BELGELERİN TESLİMİNDE ,İLGİLİ VERGİ DAĞ.GÖNDERİLMEK ÜZERE MATBAA İŞLETMECİSİ TARAFINDAN DOLDURULAN BİLGİ FORMU GİRİŞİMCİ TARAFINDAN İMZALANIR

 

ODALAR

 

TÜZEL KİŞİLİK KAZANMIŞ OLAN ŞİRKETLER İLGİLİ OLDUKLARI ODALARA ŞİRKETİN TESCİLİNDEN İTİBAREN 1(BİR) AY İÇERSİNDE KAYIT OLMAK ZORUNDADIRLAR

 

SANAYİCİ NİTELİĞİNE SAHİP OLAN ŞİRKETLER SANAYİ ODASINA ;

 

SANAYİCİ NİTELİĞE SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLER İSE TİCARET ODASINA KAYDOLUNUR

 

AYNI ŞEKİLDE ;ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI ESNAF VE SANATKARLAR ,İLGİLİ ODAYA EN GEÇ 1 AY İÇİNDE KAYIT OLMAK ZORUNDADIR.

 

TİCARET ODASI

1

MATBU DİLEKÇESİ

2

HÜKMİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

3

TİCARET SİCİL TASTİKNAMESİ

4

TİCARET SİCİL GAZETESİ

5

İMZA SİRKÜLERİ (ASLI)

6

ANA SÖZLEŞME (ASLI)

7

NUFUS CÜZDANI SÜRETİ (ŞİRKET ORTAKLARI)

 

SANAYİ ODASI

1

MATBU DİLEKÇE

2

HÜKMİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

3

TİCARET SİCİLİ GASTESİ ASLI VEYA TASTİKLİ FOTOKOPİLERİ

4

NOTERLİKÇE ONAYLANMIŞ İMZA SİRKÜLERİ

5

MAKİNE LİSTESİ

6

MAKİNELERİN FATURALARI YA DA NOTERDEN TASDİKLİ DEMİRBAŞ KAYITLARININ FOTOKOPİLERİ

7

PERSONEL LİSTESİ

8

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ YILDAN ÖNCE KURULAN FİRMALAR İÇİN ÖNCEKİ YILIN SADECE ARALIK AYINA AİT VE BULUNDUĞUMUZ YILIN EN SON AYINA AİT AYLIK SSK PRİM BİLDİRGELERİ VE TAHAKKUKLARI ..YENİ KURULAN FİRMALAR İÇİN İSE İŞYERİVE İŞÇİ İŞE GİRİŞ BİLDİRGE FOTOKOPİLERİ (EN AZ 10 İŞÇİ İÇİN BELGE SUNULMALIDIR)

9

İŞYERİ FİRMANIN MÜLKİYETİNDE İSE TAPU FOTOKOPİSİ VEYA KİRA İSE KİRA AKDİ FOTOKOPİSİ

10

ŞİRKET ORTAKLARININ VE MÜDÜRLERİNİN FOTORAFLI NUFUS SÜRETLERİ

 

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

1

ÜYE KAYIT BEYANNAMESİ

2

RESİM 2 ADET

3

İKEMETGAH İLMÜHABERİ(MUHTARLIKTAN)

4

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5

NUFUS CÜZDAN SÜRETİ (MUHTARLIK) VEYA NUFUS CÜZDANI ASLI İLE BERABER FOTOKOPİSİ

6

SİCİL TASTİKNAMESİ

7

DİPLOMA FOTOKOPİSİ (ODA SORUMLULARINCA DİPLOMA ASLI GÖRÜLÜP FOTOKOPİSİ TASDİK EDİLECEKTİR.)

8

KAYIT ÜCRETİ

9

MÜRACAT SAHİBİNİN USTALIK BELGESİ VAR İSE BELGE FOTOKOPİSİ VEYA SORUMLU SANATKAR MUVAFAKATNAMESİ(NOTER)

 

BELEDİYELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ALINMASI

 

İLGİLİ BELEDİYENİN KÜRŞAT MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULUR

 

GEÇİÇİ RUHSAT:BELGELER EKSİKSİZ OLDUĞU DURUMDA BAŞVURUDAN SONRA İLK İŞ GÜNÜ İÇERSİNDE VERİLİR.BUNU TAKİP EDEN EN GEÇ 1 AY İÇERSİNDE YAPILACAK KONTROLDEN SONRA KESİN RUHSAT VERİLİR.

 

GAYRİ SIHHI MÜESSESELER VE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN ŞAHIS VE ŞİRKET BAZINDA İSTENEN ASGARİ BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞ,İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERE İLAVETEN İŞ KONUSU İLE İLGİLİ KURUMLARDAN DA AYRICA BELGELER İSTENMEKTEDİR.

 

İŞ KONUSUNA GÖRE ,GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA ,ÇALIŞMA RUHSATI VEYA SIHHİ MÜESSELERE AİT İŞYERİ AÇMA ,ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU DOLDURULARAK AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE ;BELEDİYE KÜŞAT MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAT EİLİR.

1

İŞYERİ AÇMA ,ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU DOLDURULUR VE AŞAĞIDAKİ BELGELERLE KÜŞAT MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAT EDİLİR….

2

TİCARET SİCİL GASTESİ

3

İMZA SİRKÜLERİ

4

TİCARET ODASI KAYDI

5

İŞ YERİNE AİT TAPU ,KİRA KONTRATI VEYA İSKAN RAPORU

6

YARIM KAPAKLI DOSYA

7

DAMGA PULU

8

VERGİ LEVHASI

9

ŞİRKET İKEMETGAH İLMÜHABERİ

10

İŞYERİ DEVİR İSE DEVİR SENEDİVE ESKİ KÜŞAT

11

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN İLAN REKLAM KAYDI

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİ

 

İŞYERİNDE SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRACAKSA ÖNCE İŞYERİ SİCİL NUMARASI ALINIR.BUNUN İÇİN FİRMA TARAFINDAN TANZİM EDİLEN İŞYERİ BİLDİRGESİ ,İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAĞI TARİHDENÖNCE EKİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE BİRLİKTE KURUMA VERİLİR…

 

A) İŞYERİ SİCİL NUMARASININ ALINMASI

1

İŞYERİ BİLDİRGESİ DOLDURULACAK 2 ADET

2

NUFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ

3

İKEMETGAH BELGESİ

4

KAYITLI OLUNAN MESLEK KURULUŞLARINDAN ALINACAK BELGE

5

TÜZEL KİŞİLER İÇİN TİCARET SİCİL GASTESİ

6

İMZA SÜRKÜLERİ

7

İŞYERİ AÇMA RUHSATI ÖRNEĞİ

8

BAĞLI BULUNAN VERGİ DAĞİRESİNİN ADINI VE VERGİ HESAP NUMARASINI GÖSTERİR BELGE

9

ADİ ORTAKLIKTA TÜM ORTAKLARIN ONAYLI NUFUS KAYIT ÖRNEKLERİ VE İKEMETGAH BELGELERİ

10

SMMM'NİN ADI SOYADI HANGİ ODAYA BAĞLI OLDUĞU ,ODA SİCİL NOSU GÖSTEREN VE İLGİLİ MESLEK KURULUŞU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BELGE KURUMA TESLİM EDİLİR.

 

B) İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ

 

ÇALIŞTIRILACAK KİMSELERİ ,İŞE BAŞLATMADAN ÖNCE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ İLE KURUMA BİLDİRMEK ZORUNDADIR.

 

KURUMA İLK DEFA İŞYERİ BİLDİRGESİ VEREN İŞYERLERİNDE ,İŞE ALINAN İŞÇİLER İÇİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ,EN GEÇ BİR(1) AY İÇERSİNDE KURUMA BİLDİRİLİR.

1

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

2

ÜÇ ADET FOTORAF

3

NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

 

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASININ OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1

İŞ BAŞVURU FORMU

2

HİZMET SÖZLEŞMESİ

3

SİGORTA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

4

GSS GİRİŞ BİLDİRGESİ

5

SGK SİGORTA BİLDİRİM BELGESİ

6

SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ

7

AİLE DURUM BİLDİRİM FORMU

8

İŞÇİ KİMLİK BİLG. NUFUS CÜZDAN SÜRETİ FOTK.

9

İKEMETGAH NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ

10

YAB.UYRUKLU İŞÇİ ÇALLIŞTIRMA İZİN BELGESİ

11

ÜCRET HESAP PUSULASI

12

MEZUN OLDUĞU OKUL FOTOKOPİLER

13

REFERANS VE CV

14

DEMİRBAŞ MALZ.TESLİM BELGESİ

15

SAĞLIK RAPORU,KAN GRUBU GÖST.BELGE

16

ADLİ SİCİL BELGESİ

17

ASKERLİK DURUMUNU GÖSTERİR BELGE

18

18 YAŞ KÜÇÜK İSE EBEVEYN MUVAFAKNAMESİ

19

ÜCRETSİZ İZİN YILLIK İZİN İLE İLGİLİ FORMLAR DİLEKÇELER

20

YILLIK ÜCRETLİ İZİN CETVELİ

21

HİZMET SÖZŞ.SONA ERMESİNE İLŞ.TUTANAKLAR

22

DOĞUM YAPAN KADININ 6 AYLIK ÜCRETSİZ İZİN TALEP DİLEKÇESİ

23

DOĞUM YAPAN KADININ EMZİRME İZİN TALEP DİLEKÇESİ

24

İŞKAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER

25

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ SGK ÇIKTISI

26

İŞ KAZASI TUTANAĞI

27

İŞE İZİNSİZ GELMEME/İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI VE İHTARI

28

İSTİFA DİLEKÇESİ

29

İBRANAME

30

NOTER TEBLİGATLI İHTARNAME İŞE GELMEYENE DÜZENLENİR

31

İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMA DAVETİ

32

6331 İŞ SAĞ VE GÜV.KANUN UYARINCA İŞÇİYE VERİLMESİ GEREKLİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME BELGELERİ

33

İŞ SAĞ.VE GÜV.İLE İLGİLİ GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN VERİLDİĞİNE İLİŞKİN İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN BELGELER

LİMİTED ŞİRKETLERDE TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR


KONU
 

TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUS

 

TTK İLGİLİ MADDE

 

AÇIKLAMA

 

ŞİRKET KURULUŞU

 

Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur

 

MADDE 587

   
 

ORTAK SAYISININ SONRADAN BİRE DÜŞMESİ

 

Limited şirketlerde, ortak sayısının bire düşmesi halinde, durumun bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilmesi; müdürlerin, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirmeleri

 

MADDE 574/2

   
 

ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

Limited şirketlerde, şirket sözleşmesinde yapılan her değişikliğin tescil ve ilân ettirilmesi

 

MADDE 589/2

   
             

SERMAYENİN ARTIRILMASI

 

Şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye artırılabilir

 

MADDE 590

   
 

SERMAYENİN AZALTILMASI

 

Anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümleri limited şirketlere kıyas yoluyla uygulanır.

 

MADDE 592

 

m.473/1: Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir

             

ESAS SERMAYE PAYININ BAŞKASINA GEÇMESİ- DEVİR

 

Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından ticaret siciline başvurulur.

 

MADDE 598/1

 

Esas sermaye payı devir, , miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi mümkündür.

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Anonim şirket hükümleri kıyasen uygulanır.

 

MADDE 627/3

 

M.414/1:Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

 

GENEL KURUL KARARLARININ MAHKEMECE İPTALİ

 

Anonim şirket hükümleri kıyasen uygulanır.

 

MADDE 622

 

m.450:… Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhal ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.

 

ŞİRKET MÜDÜRLERİ VE TEMSİL YETKİSİ

 

Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

 

MADDE 629/1

 

M. 373/1: Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.

 

ŞİRKET DENETÇİSİ SEÇİMİ

 

Anonim şirketin denetçiye denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır.

 

MADDE 635/1

 

399/1: Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

 

ŞİRKETİN SONA ERMESİ-TASFİYE

 

Limited şirketin, iflâstan ve mahkeme kararından başka bir sebepten dolayı sona ermesi halinde, şirket müdürünün, birden fazla müdür var ise en az ikisinin, bunu ticaret siciline tescil ve ilân ettirmesi gerekir

 

MADDE 637

 

İflas halinde tasfiye, iflas idaresi tarafından İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır

 

TASFİYE İLE İLGİLİ TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR

 

Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır.

 

MADDE 643

 

643.mad yollaması nedeniyle ,A.Ş lere ilişkin; -tasfiye memurlarının tescil ve ilanı madde 536 -Alacaklıların ilanla çağrılması madde541/1 -tasfiye kapanış-terkin madde 545 -ek tasfiye madde 547 -tasfiyeden dönme madde 548 hükümleri LİMİDET şirketlerdede uygulanacak ve bu hususlarda tescil ilan yapılacaktır

 

GENEL KURAL

 

Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur.

 

MADDE 31/1

 

Örneğin adres değişikliğinin tescil edilmesi gerektiğine ilişkin özel bir düzenleme yoktur, ancak bu kural gereği adres gibi daha önce tescil edilmiş her hususta meydana gelen değişiklik te tescil olunmalıdır

             

1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür. Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar. Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır.(TTK 30.md)

 

2) Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan ve Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmamaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşımaları ve kamu düzenine aykırı olmaları durumunda sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır.

 

3) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. ( TTK 33)

   

Yazımın diğeri ise ANONİM ŞİRKETLER de kuruluş A.Ş’lerde TESCİL VE İLAN’I Siz değerli okuyucularıma paylaşacağım.Görüşmek dileği ile…
-KISSADAN HİSSE-
Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman DÜŞMEMEKTE değil, HER DÜŞTÜĞÜNDE ayağa kalkmakta yatar.
Nelson Mandela.
YOLUSEVGİ VE RAHMETTEN GEÇEN GÜZEL İNSANLARLA KARŞILAŞMAK ÜMİDİ İLE
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr
www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

bozokhkmt@hotmail.com

Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.