e-DÖNÜŞÜM HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.
Sedat Eryürek SMMM - DENETÇİ

2017 Yılında Yapım Ve Danışmalık Hizmet Alımı İhalelerine Katılacakların Bilançolarında Dikkat Etmes


Sedat Eryürek SMMM - DENETÇİ

2016 Yılında Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapım (İnşaat) Ve Danışmanlık Hizmet Alım İhalelerine katılmayı düşünen firmaların, 2016 yılına ait bilânço ve gelir tablolarında aşağıda belirdiğim hususları dikkate almadıkları takdirde ihale de düşük teklif verseler dahi elenebilecekleri vurgulamak bu yazımın içeriğini oluşturmaktadır.

Firmalar 2016 yılı bilançolarını hazırlarken firmanın gerçek durumunun, bilânçoya yansıyıp yansımadığını kontrolünü yapmaları gerekmektedir. Başka bir anlatımla vergi kanunlarına göre ilgili bir hesapta görülmesi gereken bir kalemin alternatif hesapta görünmesinin sakıncası olmasa da Kamu İhale Kanununa göre sakıncası olabilmektedir. Özellikle Belli parasal limitleri aşan Kamu ihalelerinde,  ihaleye katılan firmaların bilânçoları istenmekte ve İhalenin cinsine göre ilgili uygulama yönetmenliklerinde belirtilen kriterlere, uyup uymadığına bakılmaktadır. Bundan dolayı Kamu İhalelerine katılan firmaların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.   

 

Yapım İhalelerine Katılan Firmalar;

 

Yapım ihalelerine katılan firmaların 2016 yılı Bilançoları aşağıda belirtilen üç kriterin birlikte sağlanmaması durumunda firmaların son üç yıla ait bilançolarına bakılmak da bu bilançolara da yer alan değerlerinin ortalaması aşağıda belirtilen kriterleri sağlamadığı takdirde istekli en düşük teklifi verse bile ihaleden elenmektedir.
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

d-)Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

 

Danışmanlık  Alım İhalelerine Katılan Firmalar

 

Danışmanlık alım ihalelerine katılan firmaların 2016 yılı Bilançoları aşağıda belirtilen üç kriterin birlikte sağlanmaması durumunda firmaların son iki yıla ait bilançolarına bakılmak da bu bilançolara da yer alan değerlerinin ortalaması aşağıda belirtilen kriterleri sağlamadığı takdirde istekli en düşük teklifi verse bile ihaleden elenmektedir.
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın hakkediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

d-)Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yukarıda da açıkladığım üzere Vergi kanunlarına göre fazla önem arz etmeyen kriterler Kamu İhale Kanununa göre Firmaların ihaleden elenme nedeni olmaktadır. Bu nedenle Kamu İhalelerine katılan Firmaların 2016 yılı beyannameleri vermeden önce yukarıda belirtilen hususları göz önüne almaları gerekmektedir.      

SEDAT ERYÜREK
SMMM -  BAĞIMSIZ DENETÇİ

Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

 

muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili 2018 pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, mali mevzuat, muhasebe yazarları, muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.