e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Emre KARAOĞLU

Personel İcra ve Nafaka Kesintilerinde Devrim Zamanı


Emre KARAOĞLU

Ülkemizin bir tüketim toplumu olmasının doğal sonuçlarından birisi olan aşırı borçlanmalar nedeniyle, artık neredeyse her üç kişiden birisi, battıkları borç batağından dolayı icralık olmuş durumda...

Hal böyle iken irili ufaklı her işyerine ay boyunca maaş icra yazıları tebliğ edilmekte, çalışanların ücretlerinden kesintiler yapılarak ilgili icra dairelerinin hesaplarına yatırılması gerekliğinden bahsedilmektedir. Bu işin uygulayıcısı olan muhasebe ve insan kaynakları departmanlarına personel icralarının takibi gibi, benim tabirimle bir angarya iş yüklenmiş oluyor.

Gelen icra yazılarına teker teker cevap yazmak, birden fazla icra dosyası bulunan personellerin borçlarının sırasını takip etmek gerekiyor. Her ne kadar kullanmış olduğumuz muhasebe programları yardımı ile geçmişe nazaran bu işin takibi kolaylaşmış olsa da, herhangi bir hata durumunda doğrudan işverenin sorumlu tutuluyor olması sebebiyle oldukça dikkat ve özen gösterilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

İcralık borçların yanında günümüzde boşanmaların da artması sebebiyle, nafakaların personellerin ücretinden kesinti yolu ile tahsil edilmesi konusu da eklenince, işçi sayısı yüksek işyerlerinde işin içinden çıkılmaz hale geliniyor.

Peki ne yapmalı? Yıl olmuş 2017 ve halen postacı yolu gözlüyoruz ki icra yazıları gelsin, karşılığında bizler de yazılar yazalım, icra dairelerine cevaplar verelim…

Personel icrası işi her ne kadar angarya olarak görsem de, bu işi bizlerden başka yapabilecek kimselerin olmadığını da iyi biliyorum. Böyle gelmiş, böyle gider mantığıyla bu sistemin bir parçası olmak yerine, ilgili kurumlar arasında işbirliği sağlayarak bu işin teknolojik bir yöntemle nasıl pratikleştirileceği konusunda bir şeyler yapmalı. Gerek bürokratik makamlara, gerekse de siyaset kurumuna bu işin çözülmesi için önerilerimi ilk olarak bu makalemde ve sonrasında odalarımız, üst birliğimiz ve konunun muhatabı kurumlar ile paylaşarak bir sonuç elde etmeye çalışacağım.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden işverenlere çalıştırdığı işçiler için açılan icra takiplerini anlık olarak görebilecekleri ve elektronik ortamdan tebligat alabilecekleri bir portal geliştirilerek hem icra dairelerindeki bürokrasi azalacak, hem personel tasarrufu sağlanacak, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) üzerindeki gereksiz yoğunluk azaltılabilecektir. Bizlerin üstündeki bu ağır yükün hafiflemesi için de büyük bir kolaylık sağlanmış olacaktır.

Bir personele icra dairesinden işveren yazısı çıktığı gün faiz ve masraflar dahil icra tutarı yazılmakta, ilgili icra tutarının kesilip tamamen bitene kadar geçen sürede işleyecek faiz tutarının daire ile mutabakat yapılmadan kesintinin bitirilmesi sebebiyle, bir de arada geçen süredeki gecikme faizleri için ayrıca yazılar yazılmaktadır. Açılacak olan portalda icra dosyalarının ne kadar bakiyesi kaldığı rahatlıkla görüntülenebilir, bu doğrultuda doğru işlemi çok daha pratik şekilde yapmak mümkün olacaktır.

Birden fazla icra dosyası olan personele her açılan dosya, otomatik sıralamaya girerek, borçların sırasının da doğru bir şekilde takip edilmesi sağlanabilir. Bu konu aslında oldukça önem arz ediyor. Personel borcu olan birine, borcunu ödememek, ertelemek için, karşı tarafın icra takibine başlayacağını öğrendiği an, bir arkadaşı ile sahte senet düzenleyip, hemen icrada ilk sırayı almasını sağlayarak, gerçek borcunu ödemekten kaçınabiliyor. Elektronik ortamda anında sıralamaya girileceğinden, icradaki bu muvazaalı işlemlerin de bir nebze olsun önüne geçileceğini düşünmekteyim.

İcra daireleri arasında gelen icra kesinti yazılarında bile bir standart sağlanamadığından, kimi daire icraya konu edilecek ödemeleri genel olarak yazmakta, kimi daire detaylıca belirtmekte, işveren tarafı olarak çoğu zaman kesinti konusunda ikileme düşülmekte, bundan dolayı da uygulama birliği sağlanamamaktadır.

Tüm bu sebepler nedeniyle icra uygulamaları için acilen UYAP üzerinden bir portal oluşturulup, hem devlet hem de işveren ve dolayısı ile bizler için büyük zaman ve para tasarrufu sağlayacak olan bu uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

Bu konunun takipçisi olacak ve gerekirse önümüzdeki makalelerimde gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bir başka yazıda görüşmek üzere, hoşça kalın…

Emre Karaoğlu
18.09.2017

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.