Av. İsmet Ömer Güneş

Son Yasal Düzenlemeye Göre İkale Sözleşmesinden Doğan Alacaktan Yapılan Gelir Vergisi Kesintisi(Stop


Av. İsmet Ömer Güneş

Son Yasal Düzenlemeye Göre İkale Sözleşmesinden Doğan Alacaktan Yapılan Gelir Vergisi Kesintisi(Stopaj) Sorunu

İkale sözleşmesinden doğan alacaklardan yapılan gelir vergisi kesintisi konusunda daha önce yazmış olduğumuz makaleler ile her ne kadar konuyu aydınlatmaya çalışmışsak da 7103 sayılı Kanun ile kanun koyucu bu alanı yeniden düzenlemiştir. Biz de son düzenlemelerle değişen durumu yeniden kaleme alma ihtiyacı hissederek , değişen durumu dikkatinize sunuyoruz.

7103 sayılı yasadan önce kıdem tazminatı konusunda gelir vergisi istisnası olduğu Gelir Vergisi Kanunu madde 25/7'den , işe  başlatmama tazminatı konusunda gelir vergisi istisnası olduğu Gelir Vergisi Kanunu madde 25/1'den anlaşılmaktaydı. Diğer işçi alacakları olan ihbar tazminatı , fazla mesai ücreti , yıllık izin ücreti ve yardım mahiyetindeki ödemeler ise ücret niteliği olup olmamasına yani fiili çalışma karşılığı olup olmamasına göre değerlendirilirdi.  Fazla mesai ücreti , fiili olarak sözleşmede kararlaştırılan süreyi ya da yasanın öngördüğü süreyi aşan çalışmaların karşılığı olan ödemeler olduğu için  ücret olarak değerlendirilip gelir vergisine tabi tutulmaktaydı. Yine yıllık izin ücreti de kullanılmayan yıllık izin yerine yapılan çalışmanın karşılığı olan ücret niteliğinde ödeme olup gelir vergisine tabi tutulmaktaydı. İhbar tazminatı , diğer tazminat ve yardım niteliğinde yapılan ödemeler ise ücret olarak değerlendirilmeyip gelir vergisine tabi tutulmamaktaydı.

7103 sayılı yasa ile kıdem tazminatı , ihbar tazminatı ve diğer tazminat ve yardım niteliğindeki ödemeler ücret olarak nitelendirilmişse de Gelir Vergisi Kanunu 25/7. madde kapsamı alınarak gelir vergisinden istisna olacağı ancak belirlenen meblağı aşan tutarının gelir vergisine tabi tutulacağı düzenlenmiştir. Gelir vergisi istisnası tutarının üst sınırını ise en yüksek devlet memuruna ödenecek yıllık ikramiye üst sınırının çalışılan yıl ile çarpılması sonucunda elde edilen tutar oluşturacaktır. 2018 yılı için 5.001,76-TL en yüksek devlet memuruna ödenecek yıllık ikramiye üst sınırını oluşturmaktadır.
İşe başlatmama tazminatı hariç olmak üzere diğer tazminat ve yardım niteliğindeki ödemelerin toplamının istisna tutarını aşan kısmı gelir vergisine tabi tutulacaktır. İşe başlatmama tazminatı Gelir Vergisi Kanunu madde 25/1'de düzenlendiği için miktarı ne olursa olsun gelir vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bu durumda örnek olarak 8 yıllık çalışması olan bir işçinin ikale sözleşmesi ile iş akdini sona erdirmesi üzerine kendisine 32.000-TL kıdem tazminatı , 6.000-TL ihbar tazminatı , 20.000-TL de ek yardım ödemesi yapılması durumunda;
Ödenecek toplam tutar               : 58.000-TL
İstisna edilecek tutar                   :8 x 5.001,76 = 40.014,08 TL
olacaktır. İşçiye yapılacak ödemenin 40.014,08 TLlik kısmı gelir vergisine tabi olmayacak artan kısım ise gelir vergisine tabi olacaktır.

Diğer işçi alacakları olan fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti ise son düzenlemeye dahil edilmeyerek 7103 sayılı kanundan önceki dönemdeki gibi gelir vergisine tabi olan ücret niteliğindeki ödemelerdir.
Gelir vergisine tabi olmasa dahi kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri ya da her ne ad ile olursa olsun tazminat ya da yardım mahiyetindeki ödemeler genelde işverenler tarafından vergi denetimi konusundaki tereddütleri sebebiyle bordroya yansıtılmakta ve gelir vergisi kesintisine tabi tutulmaktadır. Haksız gelir vergisi kesintisine karşı iş sözleşmesi ile çalışanların vergi mahkemelerinde dava açması gerekmektedir.

Av. İsmet Ömer Güneş
Soru ve görüşleriniz için:
ismetomergunes@gmail.com
ismetomergunes.av.tr

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.