e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

Anonim Şirket İle İlgili Tüm Aşamalar


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

04.01.2014

Merhaba Muhasebe web gönüldaşları bügünkü konumuz ANONİM ŞİRKET ‘in baştan son aşamaya kadar geçen süreç aşamalarını ve ANONİM ŞİRKETLERDE TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR’ı siz muhasebe web okuyucularının hizmetine sunacağım.

Genel Tanım:

sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket
(Yeni TTK 329) maddesinde anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirket olarak tanımlanmıştır. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI

TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA VERİLECEK BELGELER

1

DİLEKÇE (İLGİLİLER TARAFINDAN İMZALANIR VE DİLEKÇEYE EKLENEN BELGELER BELİRTİLİR.)

2

KURULUŞ BİLDİRİM FORMU

3

T.C SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (İL SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ )TARAFINDAN ONAYLANMIŞ 3 ADET SÖZLEŞME (KURULUŞU BAKANLIK İZNİNE TABİ İSE)

4

UNVAN ALTINA ATILMIŞ İMZA BEYANNAMESİ (NOTER ONAYLI)

5

TAAHHÜTNAME (TİCARET SİCİL MEMURLUĞU ,EVRAK BÖLÜMÜNDEN TEMİN EDİLİR.)

6

MERKEZ BANKASI TĞKETİCİYİ KORUMA FONU HESABINA YATIRILAN (SERMAYENİN %0,2'Sİ) PARA MAKBUZU FATAKOPİSİ

7

KURUCU ORTAKLARIN RESİMLİ NUFUS CÜZDAN SURETLERİ (MUHTARLIK VEYA NOTER ONAYLI )

8

AYNİ SERMAYE KONULMUŞ İSE MAHKEME KARARI VE ÜZERİNDE TAKYİDAT OLMADIĞINA DAİR RESMİ KURUM YAZISI

9

SERMAYENİN TAMAMI VEYA 1/4'Ü ÖDENMİŞ İSE BANKADAN ALINACAK BELGE

10

KURULUŞLAR ARASINDA TÜZEL KİŞİ VAR İSE KURULACAK ŞİRKETE İŞTİRAK KARARI (NOTER ONAYLI)

11

TESCİL HARÇ MAKBUZU ASLI(BANKAYA YATIRILIR)

12

TEŞVİKLİ YATIRIMLAR İÇİN TEŞVİK BELGESİNİN NOTER ONAYLI SURETİ

13

YABANCI SEERMAYELİ ORTAK ,TÜZEL KİŞİ İSE FAALİYET BELGESİ ASLI VE NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ

14

YABANCI ORTAK GERÇEK KİŞİ İSE PASAPORTUNUN NOTER TASDİKLİ SURETİ

15

TÜRKİYEDE İKAMET EDEN YABANCI ORTAK İÇİN ÇALIŞMA VE OTURMA İZİN BELGESİ (İLGİLİ MAKAMLARCA TASDİKLİ)

16

RÜŞTÜNİ TAMAMLAMAMIŞ ORTAK VAR İSE KANUNİ TEÖMSİLCİSİNİN MUVAFAKATI

17

RÜŞTÜNÜ TAMAMLAMAMIŞ KÜÇÜKLER İLE ANA BABAVE BUNLARDAN BİRİSİ AYNI ŞİRKETE ORTAK İSE KAYYUM TAYİNİNE AİT MAHKEME KARARI

KANUNİ DEFTERLER

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER KİRTASİYEDEN ALINIR VE NOTERE TASDİK ETTİRİLİR

1

YEVMİYE DEFTERİ ( Kapanış Tastik: 30.03.20…/ Açılış: 31.12.20…/ Ara Onay: 31.01.20..)

2

DEFTERİ KEBİR (Kapanış Onayı yok / Açılış: 31.01.20.. /AraOnay:31.01.20..)

3

ENVANTER DEFTERİ (Kapanış Onayı yok /Açılış :31.01.20../Ara onay: 31.01.20…)

4

PAY DEFTERİ (T.T.K.64/3) ÖNCEDEN TASTİKLİ İSE YETERİ KADAR YAPRAK VARSA TASDİĞE GEREK YOK (Kapanış onayı gerek yok /Açılış: 31.12.20../Ara onay ****)

5

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ (Kapanış Tastik: 31.01.20…/Açılış: 31.12.20../Ara Onay: 31.01.20..)

6

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ (T.T.K 617/3) (Kapanış Onayı yok /Açılış: 31.12.20../Ara Onay ****)

7

PAY SAHİPLERİ DEFTERİ

8

TAHVİL DEFTERİ

VERGİ DAİRESİ

1

MATBU DİLEKÇE (YETKİLİLER TARAFINDAN İMZALANIR VE DİLEKÇEYE EKLENEN BELGE ADLARI BELİRTİLİR.)

2

T.C .SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞNOTER TASTİKLİ SÖZLEŞME(KURULUŞU BAKANLIK İZNİNE TABİ ANONİM İSE)

3

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU TARAFINDAN VERİLEN BELGE(KASA MAKBUZU)

4

KURUCU ORTAKLARIN NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

5

KURUCU ORTAKLARIN İKEMATGAH İLMÜHABERİ (MUHTARLIK VEYA NOTER ONAYLI)

6

İŞYERİNE AİT TAPU VEYA KİRA KONTRATININ FOTOKOPİSİ

7

ŞİRKET YETKİLİLERİNE AİT İMZA SİRKÜLERİ

8

ŞİRKET MÜDÜRÜ KURUCU ORTAKLARDAN DEĞİL,DIŞARIDAN ATANMIŞSA NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ,İKEMETGAH İLMÜHABERİ VE İMZA SİRKÜLERİ

VERGİ LEVHASI

1

MATBU DİLEKÇE

2

VERGİ LEVHASI

YAZAR KASA LEVHASI

1

DİLEKÇE İLE VERGİ DAİRESİNE MÜRACAT EDİLİR

2

VERGİ DAİRESİNCE VERİLEN MATBU YAZISI İLE YAZAR KASA SATIN ALINIR

3

FATURA VE YAZAR KASA RUHSATUNUN FOTOKOPİLERİ VE İLK KESİLEN FİŞ ÖRNEK OLARAK EKLENEREK DİLEKÇE EKİNDE VERGİ DAİRESİNE VERİLİR.

4

YAZAR KASA LEVHASI ALINIR

BELGELERİN BASIMI

1

SERMAYE ŞİRKETLERİ İÇİN TİCARET SİCİL GASTESİ

2

BELGESİ İLE GİDİLİR VE MATBU DİLEKÇE DOLDURULUR.BASILAN BELGELERİN TESLİMİNDE ,İLGİLİ VERGİ DAĞ.GÖNDERİLMEK ÜZERE MATBAA İŞLETMECİSİ TARAFINDAN DOLDURULAN BİLGİ FORMU GİRİŞİMCİ TARAFINDAN İMZALANIR

ODALAR

TÜZEL KİŞİLİK KAZANMIŞ OLAN ŞİRKETLER İLGİLİ OLDUKLARI ODALARA ŞİRKETİN TESCİLİNDEN İTİBAREN 1(BİR) AY İÇERSİNDE KAYIT OLMAK ZORUNDADIRLAR

SANAYİCİ NİTELİĞİNE SAHİP OLAN ŞİRKETLER SANAYİ ODASINA ;

SANAYİCİ NİTELİĞE SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLER İSE TİCARET ODASINA KAYDOLUNUR

AYNI ŞEKİLDE ;ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI ESNAF VE SANATKARLAR ,İLGİLİ ODAYA EN GEÇ 1 AY İÇİNDE KAYIT OLMAK ZORUNDADIR.

TİCARET ODASI

1

MATBU DİLEKÇESİ

2

HÜKMİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

3

TİCARET SİCİL TASTİKNAMESİ

4

TİCARET SİCİL GAZETESİ

5

İMZA SİRKÜLERİ (ASLI)

6

ANA SÖZLEŞME (ASLI)

7

NUFUS CÜZDANI SÜRETİ (ŞİRKET ORTAKLARI)

SANAYİ ODASI

1

MATBU DİLEKÇE

2

HÜKMİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

3

TİCARET SİCİLİ GASTESİ ASLI VEYA TASTİKLİ FOTOKOPİLERİ

4

NOTERLİKÇE ONAYLANMIŞ İMZA SİRKÜLERİ

5

MAKİNE LİSTESİ

6

MAKİNELERİN FATURALARI YA DA NOTERDEN TASDİKLİ DEMİRBAŞ KAYITLARININ FOTOKOPİLERİ

7

PERSONEL LİSTESİ

8

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ YILDAN ÖNCE KURULAN FİRMALAR İÇİN ÖNCEKİ YILIN SADECE ARALIK AYINA AİT VE BULUNDUĞUMUZ YILIN EN SON AYINA AİT AYLIK SSK PRİM BİLDİRGELERİ VE TAHAKKUKLARI ..YENİ KURULAN FİRMALAR İÇİN İSE İŞYERİVE İŞÇİ İŞE GİRİŞ BİLDİRGE FOTOKOPİLERİ (EN AZ 10 İŞÇİ İÇİN BELGE SUNULMALIDIR)

9

İŞYERİ FİRMANIN MÜLKİYETİNDE İSE TAPU FOTOKOPİSİ VEYA KİRA İSE KİRA AKDİ FOTOKOPİSİ

10

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE MÜDÜRLERİNİN FOTORAFLI NUFUS CÜZDAN SURETLERİ

BELEDİYELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ALINMASI

İLGİLİ BELEDİYENİN KÜRŞAT MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULUR

GEÇİÇİ RUHSAT:BELGELER EKSİKSİZ OLDUĞU DURUMDA BAŞVURUDAN SONRA İLK İŞ GÜNÜ İÇERSİNDE VERİLİR.BUNU TAKİP EDEN EN GEÇ 1 AY İÇERSİNDE YAPILACAK KONTROLDEN SONRA KESİN RUHSAT VERİLİR.

GAYRİ SIHHI MÜESSESELER VE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN ŞAHIS VE ŞİRKET BAZINDA İSTENEN ASGARİ BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞ,İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERE İLAVETEN İŞ KONUSU İLE İLGİLİ KURUMLARDAN DA AYRICA BELGELER İSTENMEKTEDİR.

İŞ KONUSUNA GÖRE ,GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA ,ÇALIŞMA RUHSATI VEYA SIHHİ MÜESSELERE AİT İŞYERİ AÇMA ,ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU DOLDURULARAK AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE BELEDİYE KÜŞAT MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAT EİLİR.

1

İŞYERİ AÇMA ,ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU DOLDURULUR VE AŞAĞIDAKİ BELGELERLE KÜŞAT MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAT EDİLİR….

2

TİCARET SİCİL GASTESİ

3

İMZA SİRKÜLERİ

4

TİCARET ODASI KAYDI

5

İŞ YERİNE AİT TAPU ,KİRA KONTRATI VEYA İSKAN RAPORU

6

YARIM KAPAKLI DOSYA

7

DAMGA PULU

8

VERGİ LEVHASI

9

ŞİRKET İKEMETGAH İLMÜHABERİ

10

İŞYERİ DEVİR İSE DEVİR SENEDİVE ESKİ KÜŞAT

11

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN İLAN REKLAM KAYDI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİ

İŞYERİNDE SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRACAKSA ÖNCE İŞYERİ SİCİL NUMARASI ALINIR.BUNUN İÇİN FİRMA TARAFINDAN TANZİM EDİLEN İŞYERİ BİLDİRGESİ ,İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAĞI TARİHDENÖNCE EKİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE BİRLİKTE KURUMA VERİLİR…

A) İŞYERİ SİCİL NUMARASININ ALINMASI

1

İŞYERİ BİLDİRGESİ DOLDURULACAK 2 ADET

2

NUFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ

3

İKEMETGAH BELGESİ

4

KAYITLI OLUNAN MESLEK KURULUŞLARINDAN ALINACAK BELGE

5

TÜZEL KİŞİLER İÇİN TİCARET SİCİL GASTESİ

6

İMZA SÜRKÜLERİ

7

İŞYERİ AÇMA RUHSATI ÖRNEĞİ

8

BAĞLI BULUNAN VERGİ DAĞİRESİNİN ADINI VE VERGİ HESAP NUMARASINI GÖSTERİR BELGE

9

ADİ ORTAKLIKTA TÜM ORTAKLARIN ONAYLI NUFUS KAYIT ÖRNEKLERİ VE İKEMETGAH BELGELERİ

10

SMMM'NİN ADI SOYADI HANGİ ODAYA BAĞLI OLDUĞU ,ODA SİCİL NOSU GÖSTEREN VE İLGİLİ MESLEK KURULUŞU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BELGE KURUMA TESLİM EDİLİR.

B) İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ

ÇALIŞTIRILACAK KİMSELERİ ,İŞE BAŞLATMADAN ÖNCE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ İLE KURUMA BİLDİRMEK ZORUNDADIR.

KURUMA İLK DEFA İŞYERİ BİLDİRGESİ VEREN İŞYERLERİNDE ,İŞE ALINAN İŞÇİLER İÇİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ,EN GEÇ BİR(1) AY İÇERSİNDE KURUMA BİLDİRİLİR.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

ÜÇ ADET FOTORAF

NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASININ OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1

İŞ BAŞVURU FORMU

2

HİZMET SÖZLEŞMESİ

3

SİGORTA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

4

GSS GİRİŞ BİLDİRGESİ

5

SGK SİGORTA BİLDİRİM BELGESİ

6

SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ

7

AİLE DURUM BİLDİRİM FORMU

8

İŞÇİ KİMLİK BİLG. NUFUS CÜZDAN SÜRETİ FOTK.

9

İKEMETGAH NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ

10

YAB.UYRUKLU İŞÇİ ÇALLIŞTIRMA İZİN BELGESİ

11

ÜCRET HESAP PUSULASI

12

MEZUN OLDUĞU OKUL FOTOKOPİLER

13

REFERANS VE CV

14

DEMİRBAŞ MALZ.TESLİM BELGESİ

15

SAĞLIK RAPORU,KAN GRUBU GÖST.BELGE

16

ADLİ SİCİL BELGESİ

17

ASKERLİK DURUMUNU GÖSTERİR BELGE

18

18 YAŞ KÜÇÜK İSE EBEVEYN MUVAFAKNAMESİ

19

ÜCRETSİZ İZİN YILLIK İZİN İLE İLGİLİ FORMLAR DİLEKÇELER

20

YILLIK ÜCRETLİ İZİN CETVELİ

21

HİZMET SÖZŞ.SONA ERMESİNE İLŞ.TUTANAKLAR

22

DOĞUM YAPAN KADININ 6 AYLIK ÜCRETSİZ İZİN TALEP DİLEKÇESİ

23

DOĞUM YAPAN KADININ EMZİRME İZİN TALEP DİLEKÇESİ

24

İŞKAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER

25

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ SGK ÇIKTISI

26

İŞ KAZASI TUTANAĞI

27

İŞE İZİNSİZ GELMEME/İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI VE İHTARI

28

İSTİFA DİLEKÇESİ

29

İBRANAME

30

NOTER TEBLİGATLI İHTARNAME İŞE GELMEYENE DÜZENLENİR

31

İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMA DAVETİ

32

6331 İŞ SAĞ VE GÜV.KANUN UYARINCA İŞÇİYE VERİLMESİ GEREKLİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME BELGELERİ

33

İŞ SAĞ.VE GÜV.İLE İLGİLİ GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLERİN VERİLDİĞİNE İLİŞKİN İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN BELGELER

ANONİM ŞİRKETLERDE TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR


KONU

TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUS

TTK İLGİLİ MADDE

AÇIKLAMA

ACENTE YETKİ BELGESİ

Acentelere müvekkilleri adına sözleşme yapma yetkisi veren belgelerin, acente tarafından tescil ettirilmesi

MADDE 107/2

BİRLEŞME

Birleşmeye katılan şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim organları, birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurur.Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak sermayesini artırmışsa, ek olarak esas sözleşme değişiklikleri de ticaret siciline sunulur.Birleşme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

MADDE 152/1--MADDE 152/2--MADDE 154

BÖLÜNME

Şirket bölünmelerinde, bölünme onaylanınca, bölünmenin tescil ettirilmesi istenir..Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanır

MADDE 179

TÜR DEĞİŞTİRME

Tür değiştirmede,Yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

MADDE 189/2

ŞİRKETLER TOPLULUĞU

Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; bu durumu; teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin de, kendilerinin, eşlerinin, velâyetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları bildirimi tescil ve ilan ettirmesi

MADDE 198/1

HAKİMİYET SÖZLEŞMESİ

Şirketler topluluğunda, Hakimiyet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilanı şarttır.

MADDE 198/3

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ

Anonim şirket esas sözleşmesinin tamamının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde izin alınmasını, diğer şirketlerde şirketin kuruluşunu izleyen otuz gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur

MADDE 354/1

PAY SAHİBİ SAYISININ SONRADAN BİRE DÜŞMESİ

Anonim şirketlerde pay sahibi sayısının bire düşmesi halinde, bu durumun yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi ve yönetim kurulunun da bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilân ettirmesi gerekir.Anonim şirketin gerek tek pay sahipli olarak kurulması gerek payların tek kişide toplanması hâlinde, tek pay sahibinin adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirmesi

MADDE 338/2

ŞÜBE TESCİLİ

Anonim şirketlerin şubelerinin; merkezin sicil kaydına gönderme yapılarak bulundukları yer ticaret siciline tescil olunması

MADDE 354/2

Şube kapanışının da tescil edilmesi gerekir

İKİ YIL İÇİNDE İŞLETME VEYA AYIN DEVRALINMASI

Anonim şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin, genel kurulun onay kararıyla birlikte tescil ve ilân olunması

MADDE 356/4

YÖNETİM KURULUNA SEÇİM

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen gerçek kişilerin ve Bir tüzel kişinin anonim şirket yönetim kuruluna üye seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin de tescil ve ilân olunması

MADDE 359

Bir yönetim kurulu üyesi istifa ederse, yerine 363 md. uyarınca yönetim kurulu tarafından geçici olarak ilk genel kurula kadar birisini seçer, bu halde de geçici yönetim kurulu üyesinin tescil ve ilan edilmesi gerekir

TEMSİL YETKİSİ

Anonim şirket yönetim kurulunun, şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân ettirmesi gerekir.

MADDE 373/1

DENETÇİ SEÇİMİ

Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

MADDE 399/1

GENEL KURUL ÇAĞRISI

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

MADDE 414

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir

MADDE 419/2

28-11-2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ekinde örneği bulunmaktadır

ERTELEME KARARI

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.

MADDE 420/1

GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI

Anonim şirketlerde, genel kurul toplantı tutanağının noterce onaylanmış bir suretinin yönetim kurulu tarafından, derhal ticaret sicili memurluğuna verilmesi ve tutanakta yer alan tescil ve ilâna tâbi hususların tescil ve ilân ettirilmesi gerekir.

MADDE 422/2

GENEL KURUL KARARININ MAHKEMECE İPTALİ

Anonim şirketlerde, genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararının bir suretinin Yönetim Kurulu tarafından derhal ticaret siciline tescil ettirilmesi ve şirketin internet sitesine konulması gerekir.

MADDE 450

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARI

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun “imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının ihlal edildiğine ilişkin” kararının gerekçeli bir tutanakla belirtilmesi ve bu tutanağın, birlikte verilen bilgilerle beraber tescil ve ilân ettirilmesi

MADDE 454/3

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Anonim şirketlerde, esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararının, yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilmesi; ilâna bağlı hususların ilân ettirilmesi

MADDE 455

Yazımın diğeri ise LİMİDET ŞİRKETLERDE TASFİYE VE GEREKLİ BELGELER konusunu Siz değerli okuyucularıma paylaşacağım.Görüşmek dileği ile…
-KISSADAN HİSSE-
Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman DÜŞMEMEKTE değil, HER DÜŞTÜĞÜNDE ayağa kalkmakta yatar.
Nelson Mandela.
YOLUSEVGİ VE RAHMETTEN GEÇEN GÜZEL İNSANLARLA KARŞILAŞMAK ÜMİDİ İLE
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN
hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr
www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

bozokhkmt@hotmail.com

Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.