e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

GELİR VERGİSİ VE MEDENİ KANUNDA TELİF KAZANCI;BU İSTİSNASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR ve ÖRNEK:


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

 Telif kazançları istisnası olarak adlandırılan istisnaya Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’ncimaddesinde yer verilmiştir.

 Buna göre Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat,ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanunimirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri,bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo vetelevizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar veinternet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD,disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmakveya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamaksuretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Dikkat ederseniz bu istisnadan Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat,ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitler ve bunların kanunimirasçıları yararlanabilecektir.

Kanuni mirasçıların Medeni Kanun (496 -501 Maddeler)hükümlerine göre tespit edililir…

Buna göre Kanunimirasçılar:

BİRİNCİ DERECE(md/495):Çocuklar, torunları  torun çocukları (Evlilik dışı soy bağı ile bağlıolanlar dahil)

İKİNCİ DERECE(md/496-497): Anne Baba Üçüncü derece: Büyükbaba ve büyükana Sağ kalan eş her derecedekimirasçılar ;

Ve Evlilik dışıhısımlar(md/498) ,sağ kalan eş (md/499),evlatlık(md/500) ve devlet (md/501)mirasçılarla  beraber kanunimirasçıdırlar…

Bu istisna uygulamasıkapsamına şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri,bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo vetelevizyon senaryo ve oyunu gibi eserler ihtira beratları girmektedir.

Eser sahipleri ve bunların kanuni mirasçılarınyukarıda sayılan Eserleri:

Gazete, dergi, bilgisayarve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD,disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmakveya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamaksuretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.
Eserlerin NEŞİR (kendin bas kendin sat ),TEMSİL(kendi oyununu kendin oyna), İCRA (kendin yz kendin söyle) ve TEŞHİR(kendi eserlerini kendin teşhir et) gibi suretlerle değerlendirilmesikarşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. Arizi olarak eldeedilmesi İstisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez…
Bu istisnanın uygulanabilmesi için elde edilengelirin Serbest Meslek Kazancı olması gerekir.

Örneğin:dergilere  krikatür çizen bir Serbest meslek mensubukarikatür başına 200 tl net telif ücreti alsın(stopaj oranı %17)

100-17=83

net/0,83=200/0,83    =240,96

g.v stopaj=240,96 x%17 =40,96

kdv=240,96 x%18         =43,37

toplambedel=200+40,96+43,37=284,38tl (dikkat:2 nolu kdv beyannamesi ilebildirilir)

 Yazılı  hizmet sözleşmesi ile bir İŞVERENE BAĞLI  olarak çalışanların bu işleri dolayısıyla meydana getirdikleri eserler bu istisnakapsamında değildir.

Hizmet sözleşmesi ileişverene bağlı olarak çalışanların meydana getirdikleri eserler nedeniyle eldeettikleri kazançlar serbest meslek kazancı değil ÜCRETDİR. Bu nedenle bu gelirler telif kazançları istisnasına konuolamazlar..

Bir devlet memurunyazdığı bilimsel makale bağlı bulunduğu dernekte  veya herhangi bir kişi veya kurumlarasatmasından elde ettiği gelir ARİZİ  olarak yapılsada serbest meslek kazancı olarakdeğerlendirilerek  hizmet akdi kapsamıdışında olduğundan bu hasılatada GVK 18/3 gereği istisna uygulanacaktır…


Eserlere REKLAMalınması halinde reklamlardan elde edilen bu hasılat Arızi Serbest Meslek Kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir.

KAYNAKLAR:193 GELİRVERGİSİ KANUNU

                  :4721 MEDENİ HUKUK

                   :MALİYE HESAP UZM DERNEĞİBEYANNAME DÜZENLEME KLAVUZU

                                            
    -KISSADAN HİSSE-

Nasıl bir hayat yaşıyorsanız, öyle ÖLÜRSÜNÜZ. Nasıl öldüyseniz, öyle deDİRİLİRSİNİZ.

(H.z Muhammet s.a.v)

 YOLUSEVGİ VE RAHMETTEN GEÇEN GÜZEL İNSANLARLA KARŞILAŞMAK ÜMİDİ İLE

 HikmetYıldırım KILINÇARSLAN

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr
bozokhkmt@hotmail.com

 

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.