e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

Ücretlilerde özellikli konular ve birden fazla işverenden ücret alanların vergisel boyutu


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

 Selamlar muhasebe Gönüldaşlarım, sevgili meslektaşlarım bugünkü konum aslında SMMM eğitim görevlisi Saadettin KESKİN beyin bana ödev şeklinde vermiş olduğu  bu hafta yazacağın makalenin ana konusunu oluşturmaktadır. Kendisi meslekte yıllarını vermiş ve aynı zamanda DEHA EĞİTİM KURUMLARINDA yılmadan ve de inatla mesleğe hayırlı meslektaş yetiştirmek için gecesini ve gündüzünü VERGİ konularında zevkle ders vermektedir. Perşembe günleri akşamları ders veren sayın  hocam ders sırasında bana Ücretler hakkında bir makale yazmanı istiyorum  emri ile  bende sizlere ücret ve birden fazla işverenden ücret alan çalışanların  Gelir Vergisi yönünden  vergisel boyutunu  ve yıllık beyanname  hakkında  makaleme başlamak istiyorum …

Türkiyede Vergi ,gelirin gerçek ve safi miktarı üzerinden alınmaktadır. Ücretin vergilendirilmesinde gerçek usul kabul edilmiştir.

Gelir vergisi md/63 de ücretin tarifi hakkında  kanun koyucu şu şekilde tarif etmektedir…

Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücret para şeklinde olabileceği gibi ayın şeklindede  olabilir. Çalışana verilen ayınlar ,verildiği gün ortalama prakende fiyatlara göre değerlenir…yani işveren ücret olarak ayın olarak bir mal verdiyse  o yerdeki ortalama prakende  satış fiyatı neyse  çalışan ücretlisinede  kendi prakende fiyatının ortalamasıda olabilir…

·         Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri

·         Sosyal güvenlik  destekleme primleri

·         Kişisel sigorta primleri

·         Bireysel emeklilik katkı payları

·         İşçi sendikalarına ödenen aidatlar

·         İşsizlik sigorta primleri

·         Asgari geçim indirimi

·         Sakatlık indirimi

Brüt ücretten yukarıdaki kesintiler yapılmaktadır….özellikle ücretten yapılacak indirimlerde asgari geçim indirimi  biraz sizlere  bilgi verebilirsem  çalışan işçilerin kendi kendilerine  her yıl ne kadar asgari ücret alacaklarını kendileri de hesaplayabilirler…

AGİ:

Asgari geçim indirimi sanayi kesiminde çalışan  16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının çalışanın kendisi  için %50 ,çalışmayan  eşi için %10 ilk iki çocuğu için %7,5 ve diğer çocukları için %5 dir.

Konuyu daha iyi kavrayabilmek için bir örnekle ifade edersek bir çalışan evli  ve 4 çoçuğu olsun .bu çalışana aylık eline geçeceği asgari ücreti hesaplarsak…

2014 yılı asgari ücret brüt: 1071 tl ;

 1071 x12 ay=12.852 tl

12.852 tl x0,85=10.924,2   

10.924,2x 0,15=1638,63

1638,63/12 ay=136,55tl agi tutarı eline geçer…

Bir çalışanın 2014 yılında NET 765,67ücret eline geçerse 4 çoçuklu bir çalışanın eline geçecek  asgari  geçim  tutarı 136,55 tl ile  beraber 902,22 kuruş eline geçmektedir…

Asgari ücretden yararlanamayacak olan çalışanlar ise şunlardır

1.       Gvk  md/64 de belirtilen Diğer Ücretliler

2.       Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler

3.       Başka bir kanun uyarınca ücretlerinden gelir vergisi stopajı yapılmayanlar (3218,4490 ve 4691 kanunlar)

4.       Ücret geliri elde etmeyen diğer kişilerdir…

Gelir vergisi kanununda 95 maddede ücretlerinden  vergi tevkif usulü cari olmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanla  beyan edecek  olan ücretlilerde asgari geçim indirimini YILLIK beyannamede hesaplayarak gelir vergisinden mahsup edebilecektir….

Asgari geçim indiriminden faydalanmak isteyecek olan ücretli   ‘’aile durumu bildirimini’’ Doldurarak yıllık beyannameye ekleyerek ve kendi gelirlerinden mahsup yapabileceklerdir…

Gelir vergisi madde 16 da Yabancı elçilik ve konsoloslukların 15 nci maddeye girmeyen memur ve hizmetlilerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler KARŞILIKLI olmak şartiyle Gelir Vergisinden istisna edilir.

Fakat TEVKİFATA  tabi olmayan ücret geliri elde edenler  diğer gelir unsurlarını da dahil etmeleri  halinde asgari geçim indirimi ,yıllık beyannamede beyan edilen ücret gelirlerine isabet eden vergiden mahsup edebileceklerdir…

BİRDEN  FAZLA İŞVERENDEN ALINAN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ:

Gelir Vergisi Kanunumuzun 86’ncı maddesine göre tek işverenden alınan ve tevkifata (gelir vergisi kesintisine) tabi tutulmuş ücretlerin ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilmesi söz konusu değildir. Birden fazla işverenden alınan ücretlerde ise durum farklıdır.

Birden fazla işverenden ücret alanlar da birden sonraki iş verenden aldıkları ve tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerinin toplamı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmıyorsa yine her hangi bir beyan yapılmayacak ancak aşıyorsa tüm ücretlerin toplamı yıllık beyanname ile beyan edilecektir. (Birinci ücret, alınan en yüksek ücret kabul edilmektedir.)

2013 yılında elde edilmiş ücretler için Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar 26.000 TLdır.Buna göre 2013 yılı içerisinde birden fazla işverenden ücret almış olan bir gerçek kişi için en yüksek ücreti dışındaki ücretlerinin toplamı 26.000 TL nı aşmıyorsa beyanname vermeye gerek bulunmamaktadır. Eğer birinci ücret haricindeki ücretlerin toplamı 26.000 TL nı aşıyorsa bu kez ilk ücret dahil tüm ücretler toplanacak ve Mart ayında beyan edilecektir. Beyan edilen gelire göre hesaplanan vergiden yıl içinde kesilmiş vergiler düşülüp kalan kısmın birisi Mart diğeri Temmuz ayı olmak üzere iki taksitte ödenecektir.

Konuya bir örnek vermek gerekirse:

X kişi 1 işverenden 18.000 tl 2 işverenden18.000 tl 3 işverenden ise 9.000 tl ücret gelir elde etsin.aynı şekilde ticari kazanç olarakda 54.000 tl kazanmıştır.

1.İŞVEREN :18.000

2 İŞVEREN:18.000

3 İŞVEREN:9.000

TİCAR.KAZÇ:54.000

TOPLAM:99.000 TL

ÜCRETLİLER:

0 TL-10.700 TL  ARASI

%15

1.605 TL

10.700-TL -26.000 TLARASI

%20

3.060 TL

26.000 TL 94.000 TL ARASI

%27

9.180 TL

60.000 TL-    +

%35

13.650 TL

                                                                                                        TOPLAM:

ÜCRET DIŞI:

0 TL-10.700 TL  ARASI

%15

1.605 TL

10.700-TL -26.000 TL ARASI

%20

3.060 TL

26.000 TL 60.000 TL ARASI

%27

9.180 TL

60.000 TL-99.000 TL ARASI

%35

13.650 TL

                                                                                                         TOPLAM:  27.495

3.DİLİM FARKI:

TÜCCARDA:%35=60.000 TL                                ÜCRETLİDE:%27=94.000 TL

(94.000-60.000 =34.000 TL)  (%35-%27=%8 FARK    75 NOLU GELİR VERGİSİ)

Ücretin kazanca oranı: (18.000 +18.000 +9.000)        ticari kazanç:54.000 tl

45.000 tl /54.000 tl =0,4545

34.000 tl x%45,45=15.453 tl

%35-%27=%8

15.453 tl x%8 =1.236 tl

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ:

B. TABİ GELİR(18.000+18.000+9.000+54.000)

99.000

TARH

27.492

DÜZEKTİLECEK TUTAR (-)

(1.236)

DÜZELTİLMİŞ TUTAR..

26.259 TL

 

Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr

bozokhkmt@hotmail.com

 

                                                     KISSADAN HİSSE

Bilgi ve emek  ne bedava verilecek kadar değersiz ne de ucuza verilecek kadar yetersizdir.Bilgi;en yüce  değer olan emeğin damıtılmış halidir…Ali TEZEL…

   Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.