e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtımı


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

Merhaba en içten saygılarımı ve sevgilerimi siz meslektaşlarıma sunmaktan onur duyarım .Dünkü kaldığımız konuya , inşaat işlerinde ortak gider dağıtımına devam edelim.

ORTAK GİDERLERİN DAĞITIMI:

193 Gelir vergisi 43 madde 1 fıkra:

Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiş tutarlarının) enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarlarınınbirbirine olan nispeti dahilinde;

Ortak giderlerin dağıtımı ,birden fazla inşaat taahhüt işinin birlikte yapılması halinde ,bunlara ait harcamaların birbirlerine olan oranları esas alınmaktadır….

Konuya bir örnekle pekiştirmek gerekirse;

Yıllara yaygın iş yapan A şirketi X,Y ve Z şeklinde üç ayrı inşaat işi yapmakta olsun.faaliyet döneminde ise ortak giderleri pazarlama satış 12.000 tl ve genel yönetim gideri 18.000 tl olmak üzere 30.000 tl olsun. X İşinde 120.000 tl Y işinde 80.000 tl ve Z işinde ise 300.000 tl harxamalar yapmış olduğunu kabul edelim burda X,Y ve Z düşen ortak giderleri bulabilmek için:

HARCAMA TUTARI

X İNŞAAT TAAHHÜT Şİ

120.000 TL

Y İNŞAAT TAAHHÜT İŞİ

80.000 TL

Z İNŞAAT TAAHHÜT İŞİ

300.000 TL

TOPLAM: 500.000 TL

YAPILAN İŞ

ORANLANMASI

YÜZDESİ

ORTAK GİDERİ

ORTAK GİDERE DÜŞEN PAY

X İŞİNİN PAYI

120.000/500.000

0,24=%24

30.000*%24

7.200 TL

Y İŞİNİN PAYI

80.000/500.000

0,16=%16

30.000*%16

4.800 TL

Z İŞİNİN PAYI

300.000/500.000

0,6=%60

30.000*%60

18.000 TL

 

YEVMİYE KAYDI:

- -- -- -- -- -- -- -- -- -…/ /- -- -- -- -- -- -.

170-Yıllara yaygın inş.ve onarma maliyeti (X) 7.200 TL

171-Yıllara yaygın inş.ve onarma maliyeti (Y) 4,800 TL

172-Yıllara yaygın inş.ve onarma maliyeti (Z) 18.000 TL

761-Pazarlama sat.dağıtım giderleri yansıtma 12.000 TL

771- Genel yönetim giderleri yansıtma 18.000 TL

- -- -- -- -- -- -- -- -…/ /- -- -- -- -- -- -….

 

 

193 Gelir vergisi 43 madde 2 fıkra:

Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bunların düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde;

Ortak giderlerin dağıtımı başka işerle birlikte yapılması halinde bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde esas alınmaktadır…

Konuyu yine bir örnekle pekiştirmek gerekirse ;

Yıllara yaygın iş yapan X firması A işinde harcama tutarı 160.000 tl ,B işinde harcama tutarı 240.000 tl ve C işinde 100.000 tl şeklinde üç ayrı taahhüt işi yapmakta bunların yanında nakliye işinden 50.000 tl ve inşaat malzemeleri alım ve satım işinden ise 450.000 tl yapmakta olsun. Ortak yönetim giderleri toplamı ise 24.000 tl olduğunu kabul edelim bu işlere ait harcama ve satış hasılat tutarlarına göre her bir işe düşen ortak gider payını bulabilmemiz için:

YAPILAN İŞ

HARCAMA TUTARI

SATIŞ /HASILAT TUTARI

A İnşaat işi

160.000 tl

 

B inşaat işi

240.000 tl

 

C inşaat işi

100.000 tl

 

Alım satım işi

 

450.000 tl

Nakliye işi

 

50.000 tl

TOPLAMLAR

500.000 TL

500.000 TL

 

Her iki harcama tutarı ve satış / hasılat tutarı toplamları (500.000 tl + 500.000 tl ) =1.000.000 TL

YAPILAN İŞ

ORANLANMASI

YÜZDESİ

ORTAK GİDERİ

PAYI

A işinin payı

160.000/1.000.000

0,16=%16

24.000*%16

3,840 tl

B işinin payı

240.000/1.000.000

0,24=%24

24.000*%24

5.760 tl

C işinin payı

100.000/1.000.000

0,1=%10

24.000*%10

2.400 tl

Alım satım payı

450.000./1.000.000

0,45=%45

24.000 *%45

10.800 tl

Nakliye payı

50.000/1.000.000

0,05=%5

24.000 *%5

1,200 tl

 

Yevmiye kaydı ise:

- -- -- -- -- -- -- -- -./ /- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -…

170- yıllara yaygın inş.ve onr.maliyeti (A) 3.840 TL

171- yıllara yaygın inş.ve onr.maliyeti (B) 5.760 TL

172- yıllara yaygın inş.ve onr.maliyeti (C) 2.400 TL

632- yıllara yaygın inş.ve onr.maliyeti (-) 12.000 TL

771 Genel yönetim gideri yansıtma hs 24.000 TL

- -- -- -- -- -- -- -…/ /- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Son uygulamamızda yıllara yaygın inşaatlarda 43 maddenin 3 fıkrası olacaktır.

 

193 Gelir vergisi 43 madde 3 fıkra:

Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makina ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıklarıGÜN sayısına göre.

Ortak giderlerin dağıtımı başka işerle birlikte yapılması halinde bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait müştereken kullanılan tesisat makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları ve vasıtaların her işte kullandıkları GÜN sayısına göre esas alınmaktadır…

Konumu bir örnekle pekiştirmek gerekirse:

Şahin uygar işletmesi ,birden fazla yıllara yaygın inşaat ve onarma işi niteliğinde olan (A) ve (B) işinin yanı sıra inşaat malzemesi alım ve satımı yapmaktadır söz konusu işletme 2012 yılında ;

A inşaat onarım işi için 500.000 tl harcama ve 750.000 hakediş.

B inşaat onarım işi için 1.200.000 tl harcama ve 1.500.000tl hak ediş

İnşaat malzemesi alım ve satımında da 600.000 tl ,alış ve gider 800.000 tl hasılat elde etmiştir. Dönem başı ve dönem stoku bulunmayan şirkette, 2012 yılı Müşterek genel gider toplamı ise 245.625 TL ‘dir. İşletmede kullanılan kamyonların aktif kıymeti ise 182..500 tl olup faydalı ömürleri 4 yıl normal amortisman yöntemi kullanılmakta olup çalışma süreleri (a)işinden 120 gün

(b)işinden 150 gün ve alım ve satım işinde ise 60 gündür.

A inşaat onarım işinin geçici kabul tutanağı 27.12.2012 tarihinde

B inşaat onarım işinin geçici kabul tutanağı 14.02.2013 tarihinde idarece onaylanmıştır, işletmenin 2012 kazancı bulabilmek için:

TÜRÜ

HARCAMA MALİYETİ

HAKEDİŞ/HASILAT

AMORTİSMAN GÜNÜ

A inşaatı

500.000 tl

750.000 tl

120 gün

B inşaatı

1.200.000 tl

1.500.000 tl

150 gün

Alım ve satım

600.000 tl

800.000 tl

60 gün

toplam

2.500.000 tl

Gün toplamı

330 gün

Boş gün:35

Toplam gün :330+35=365

Günlük amortisman :

Kamyonun aktifte kıymeti:182.500/4 yıl=45,625 senelik amortisman

Günlük amortisman :45.625/365 gün=125 tl boş gün :35 x125 tl=4,375 tl

Müşterek gider toplamı:245,625 tl

Toplam :245,625+4,375=250.000 tl

Müşterek gider dağıtımını da bulabilmek için:

TÜRÜ

ORANLANMASI

YÜZDESİ

ORTAK GİDERİ

PAYI

A inşaatı

500.000/2.500.000

0,2=%20

250.000

50.000 tl

B inşaatı

1.200.000/2.500.000

0,48=%48

250.000

120.000 tl

Alım satım

800.000/2.500.000

0,32=%32

250.000

80.000 tl

Amortismanların dağıtımı:

İşin nevi

Amortisman dağılımı

Günlük amortisman

müşterek gider

müşterek gider tağıtım

Müşterek toplamlar

Toplam amortisman

A işi

120 gün

125

15.000

50.000

500.000+15.000+50.000

565.000

B işi

150 gün

125

18.750

120.000

1.200.000+18.750+120.000

1.338,750

Alım satım

60 gün

125

7.500

80.000

600.000+7,500+80,000

687.000

 

Boş gün

35

125

4,375

 

 

 

toplamlar

365 gün

 

45,625

 

 

 

Kar/zarar durumu:

İşin vevi

İşin bitim tarihi

Hasılat

Amortisman

kar

A işi

2012 yılı

750.000

565.000

185.000

B işi

2013 yılı

---------

--------

----------

Alım satım

2012 yılı

800.000

687,500

112,500

 

Toplam kar:297,500

2012 karı:297,500

 

Sonuçları bulunur ..

Yarın yine aynı konudan 193 sayılı gelir vergisi 43 maddesine devam edeceğim özellikle 3 fıkraya bir örnek daha vererek yıllara sair inşaat işlerinde dönem sonu kayıtlarını vererek yıllara sair konusunu bitirmeyi düşünmekteyim yarı görüşmek dileği ile …

-KISSADAN HİSSE-

Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur.

Hz Muhammed (s.a.v)

KILINÇARSLAN Hikmet Yıldırım

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr

bozokhkmt@hotmail.com

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.