e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE ORTAK GİDERLERİN DAĞITIMI -2-


Hikmet Yıldırım KILINÇARSLAN - SMMM

 Tekrar Merhaba  en içten saygılarımı ve sevgilerimi siz meslektaşlarıma sunmaktan onur duyarım .dünkü kaldığımız konuya , inşaat işlerinde ortak gider dağıtımına devam edelim ve yıllara sair inşaat işlerinde dönem sonu işlemleri  kayıtlarını vererek konuyu bitirmeye çalışacağım

ORTAK GİDERLERİN DAĞITIMI:

193 Gelir vergisi 43 madde 3 fıkra:

Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makina ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları GÜN sayısına göre.

Ortak giderlerin dağıtımı başka işerle birlikte yapılması halinde  bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait müştereken kullanılan tesisat makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları  ve vasıtaların her işte kullandıkları GÜN sayısına göre esas alınmaktadır…

Tanımlarını vererek konuyu daha iyi pekiştirmek için son örneği verelim…

Yıllara yaygın biçimde ,A,B,C şeklinde üç ayrı inşaat taahhüt işi yanında ,nakliye ve inşaat malzemeleri alım ve satımı işleri yapmakta olan X işletmesi bu işlerde ortak kullanılan kamyonun yıllık amortisman gideri ise 800 tl olsun,A işinde 70 gün ,B işinde 20 gün C işinde 100 gün  alım satımda 80 gün nakliye işinde ise 30 gün kamyonu kullansın. Kamyonun  dönem amortisman kaydı bulabilmek için ilk önce :

Kamyonun bu işlerde çalıştığı günler:

İşin nevi

Gün sayısı

A inşaat işi

70

B inşaat işi

20

C inşaat işi

100

Alım satım işi

80

Nakliye işi

30

TOPLAM

300

 

Amortisman dağılımı:

İŞİN NEVİ

ORANLANMASI

YÜZDESİ

ORTAK GİDER

PAYI

A işi

70/300

%23

800*%23

184 tl

B işi

20/300

%7

800*%7

56 tl

C işi

100/300

%33

800*%33

264 tl

Alım satım

80/300

%27

800*%27

216 tl

Nakliye işi

30*300

%10

800*%10

80 tl

 

Muhasebe kaydı:

…………………………………………………………………./  /………………………………………………………………………..

170 –yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti (A) 184

171 –yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti (B) 56

172 –yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti (C) 264

740 –Hizmet üretim maliyeti                              (-) 216

760 –pazarlama satış dağıtım gideri                  (-) 80

                                                         257 – birikmiş amortismanlar (-) 800

…………………………………………………………………/  /……………………………………………………………………….

Son örneği verdikten sonra  şimdi yıılara sair inşaat onarım işinde dönem sonu işleri  yazısına başlayabilirim…

Dönem Sonunda Yapılacak Kayıtlar

İnşaatlar devam ederken yapılan ve 740 no'lu hesaplarda izlenen yıllara yaygın inşaat ve onarım işleriyle ilgili giderler, dönem sonunda 741 no'lu "Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma" hesabı aracılığıyla hesap planındaki 170 no'lu "İnşaat ve Onarım Maliyeti " hesabına aktarılır:

Yıl içeresinde 750, 760, 770, 780 No'lu hesaplarda biriken faaliyet giderleri ise, 751, 761, 771, 781 no'lu yansıtma hesapları kullanılarak GVK’nin 43'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde müşterek gider niteliğinde dağıtıma tabi tutularak yine 170 No'lu hesaplara aktarılarak kapatılır.

170 no'lu hesaplar aktif hesaplar olup dönem sonunda henüz bitmemiş işlerin bilançoda gösterilmesini sağlarlar.

İnşaat maliyetlerinin oluşturulması ve müşterek giderlerden inşaatlara dağıtım yapılması

……………………………………………../  /……………………………………………………………………..

170-yıllara yaygın inşaat onarım maliyeti XX

                              741-hizmet üretim maliyeti yansıtma               XX

                              751-araştırma geliştirme giderleri yansıtma    XX

                              761-pazarlama satış dağ.giderleri yansıtma     XX

                               771-genel yönetim giderleri yansıtma             XX

                              781-finansman giderleri yansıtma                     XX

………………………………………………/ /………………………………………………………………………

 

İnşaat ve onarım işlerinin devam ettiği yıllarda dönem sonlarında 170 No'lu hesaplarda biriken maliyet tutarları, işin bittiği yıl sonunda 622 no'lu " Satılan Hizmet Maliyetleri " hesabına aktarılır.

……………………………………………../ /…………………………………………………………………………………………….

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ                                                           XX                   

                       170 YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ONARIM MALİYETLERİ                        XX

…………………………………………../  /…………………………………………………………………………………………..

GELİR KAYITLARI

Dönem İçinde Yapılacak Kayıtlar

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak düzenlenen ve işveren tarafından onaylanan hak ediş bedelleri 350-358 no'lu "İnşaat ve Onarım Hak ediş Bedelleri " hesaplarına kaydedilir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri dolayısıyla alınan avans ve hak edişlerden GVK’nin 94/3'üncü maddesi uyarınca (kurumlar dahil) (01.01.2007 tarihinden itibaren) %3 oranında yapılan vergi kesintisi (stopaj) işin bitimine bir yıldan fazla süre varsa 295 no'lu " Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar " hesabına kaydedilir. İşin biteceği yıl sonunda ise, 193 no'lu " Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar " hesabına aktarılması gerekir.

………………………………………………..//…………………………………………………………………………..

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR                                  XX                     

                           295 PEŞİN ÖDENEN VERGI VE FONLAR                                   XX

…………………………………………/ /……………………………………………………………………………………

Ayrıca yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri nedeniyle alınan hak ediş bedellerinin muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olmalıdır

…………………………………………………/   /……………………………………………………………………………………………..

100 KASA                                                                                         XX

102 BANKALAR                                                                               XX            

                                         295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER                                                          XX                   

                                         350 YILLARA YAY. İNŞ. ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ                   XX

Alınan hak ediş bedellerinin kaydedilmesi

……………………………………………/  /……………………………………………………………………………………………………

Alınan hak edişler, inşaat işi tamamlanıncaya kadar, bilançoda pasif hesap olarak gösterilecektir. Dolayısıyla, hasılat olarak sonuç hesaplarına aktarılıp beyan edilmeyecektir.

 

SONUÇ OLARAK…….

Dönem Sonunda Yapılacak Kayıtlar

İnşaatlarla ilgili olarak alınan hakedişlerin izlendiği 350 No'lu " Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri " hesabı, inşaat işinin bittiği yıl sonunda, 600 no'lu " Yurtiçi Satışlar " hesabına aktarılarak, inşaat işinden doğan kar veya zarar hesaplanır. İnşaat ve onarım işlerinin kar ve zararının tespitinde yapılan muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekildedir.

………………………………………………………./   /……………………………………………………………………………….

350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAK. BED.               XX          

                                           600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                                                        XX

…………………………………………………/   /……………………………………………………………………………………..

 600 YURT İÇİ SATIŞLAR                                                         XX

 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ                                          XX

                                            690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                                       XX

…………………………………………./    /………………………………………………………………………………………….

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

1.)    Eğitmen YMM Recep SELİMOĞLU

2.)    Eğitmen SMMM Saadettin KESKİN

3.)    Hesap uzmanları beyanname klavuzu

 

                                 KISSADAN HİSSE-

Devlet malından bir hırka bile aşıran savaşta ölse bile şehit sayılmaz….

Hz Muhammed (s.a.v)

KILINÇARSLAN Hikmet Yıldırım

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

hikmetyildirim.kilincarslan@ismmmo.org.tr

www.facebook.com/pages/Hikmet-Yıldırım-Kılınçarslan/391640170968892

bozokhkmt@hotmail.com

 Kaynak: www.muhasebeweb.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.