e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
Bülent KAÇAR - SMMM, DENETÇİ

YURTDIŞINDAKİ FİRMALAR ARACILIĞIYLA TÜRKİYE’YE GELEN TURİST GRUPLARINA VERİLEN HİZMETLERİN KDV KARŞI


Bülent KAÇAR - SMMM, DENETÇİ

YURTDIŞINDAKİ FİRMALAR ARACILIĞIYLA TÜRKİYE’YE GELEN TURİST GRUPLARINA VERİLEN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

 3065 sayılı KDV Kanununun 12 nci maddesi ve de 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre, bir hizmetin "hizmet ihracatı" kapsamında değerlendirilmesi için;
1. Hizmetin Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
2. Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
3. Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi,
4. Hizmetten yurt dışında yararlanılması gerekmektedir.
Türkiye’deki seyahat acentası firma tarafından, yurtdışındaki seyahat acentasının gönderdiği turist gruplarına Türkiye’de konaklama, yeme-içme, tur düzenleme vb… hizmetler verilmektedir. Örneğin bu hizmetler karşılığında, Türkiye’de bulunan seyahat acentası firma tarafından, 500.000 TL alınmış olsun. İlgili firma bu tutarın 400.000 TL’sini konaklama, yeme-içme, tur düzenleme vb… masraflar için kullanmış olup; bu masraflardan sonra kendisine komisyon bedeli olarak 100.000 TL kalmıştır. 100.000 TL’lik tutardan ise, yabancı seyahat acentası doğrudan doğruya faydalandığından ilgili tutar, KDV Kanunun 12 nci maddesine istinaden “hizmet ihracı” kapsamında değerlendirilecektir. 
Ayrıca, KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; “ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında, Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu”; 6 ncı maddesinde de “işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını” ifade edeceği açıklanmıştır. 
Bu anlamda Türkiye’de verilen konaklama, yeme-içme, tur düzenleme vb… hizmetler için kesilecek olan faturada, KDV hesaplanması gerekecektir. Ancak yurtdışı seyahat acentasına ilgili hizmetlerin üzerinde elde edilen komisyon bedelleri için ise, kesilecek olan faturada KDV hesaplanmayacak ve de kesilecek olan fatura KDV Kanunun 12 nci maddesine istinaden “ hizmet ihracı” kapsamında değerlendirilecektir. 
Türkiye’deki seyahat acentasının, yurtdışındaki seyahat acentasına verdiği söz konusu hizmetlere ait keseceği faturada, vergiden müstesna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak hizmet bedellerini ayrı ayrı gösterebileceği gibi, bu hizmetler için ayrı ayrı fatura da düzenlenebilecektir.
Diğer taraftan, 40 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık v.b. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetlerin Türkiye'de ayrıca KDV ye tabi tutulmayacağı, ancak tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetlerin KDV ye tabi olacağı bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara KDV uygulanmayacağı seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedelin gösterileceği ancak, KDV nin yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacağı açıklanmıştır. 
Yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde de, ilgili bedel KDV Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca KDV’ye tabi olmayacaktır.
Ancak yurt dışında konaklama yeri temin edilmesine ilişkin olarak yurt içindeki müşterilere verilen ve Türkiye'de yararlanılan hizmet karşılığı elde edilen komisyon gelirlerinin, KDV Kanununun 1/1 inci maddesi uyarınca (%18) oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Saygılarımla,
Bülent KAÇAR
SMMM - DENETÇİ

 

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.